Kisvállalati adó 2018.

Kisvállalati adó 2018.

A KIVA (Kisvállalati adó) adózást választó társaság megnyitásakor a cégformánál Kisvállalati adót kell választani és a vállalkozási formánál Társaságot. A helyes könyvvezetési mód: Kettős könyvvitel.
Ha a társaság kilép a KIVA alól, akkor évközi nyitással kell megnyitni a KIVA utáni időszakát. Például:

  • ha a társaság evás lesz, akkor a cégformának EVÁ-t kell választani,
  • ha a társaság KATA adózó lesz, akkor a Kisadózó tételes adó (Társaság) lesz a megfelelő cégforma.

KIVA adózó társaságnál a Menükezelőben a Cégbeállítások/Cégadatok/ Könyvvezetés, adózás fülön be kell rögzíteni a Kisvállalati adó belépés és későbbiekben ha kilép, akkor a Kilépés időpontját is.

KIVA adóalap: Személyi jellegű kedvezmények

Azok a felhasználók, akik a Bér programot is használják, azoknak begyűjtésre kerülhet automatikusan az alábbi két sor, amennyiben a Nyilvántartások / KIVA: SZJK és kedvezmények gombra kattintanak.

Éves elszámolásnál:

KIVA-02. lap 1. és 2. sor

Előlegnél:

KIVA-01. lap 1. és 2. sor

A bér programot nem használók kézzel tölthetik az adatokat. (Nyilvántartásokba vagy a bevallás megfelelő sorába rögzítik az értéket.)

KIVA korrekciók

A KIVA adózó cégek könyvelése annyiban tér el a normál cégek könyvelésétől, hogy a bizonylattételben a felhasználónak meg kell adnia, hogy a könyvelt tétel mely jogszabályhely alapján módosítja az adóalapot.

A korrekciók a Kimutatások/KIVA/KIVA adóalap változás menüpontban listázhatóak.

Pénztár mentesített értéke és a kapcsolódó korrekciók

A péntár mentesített értékét a program az alábbi beállítások esetén tudja számolni:

Pénztár: PE2 számla jellegű főkönyvi számlák egyenlege (Nyitó és Záró).

Árbevétel 5%-a: 9-es főkönyvi számlák egyenlegének 5%-a.

Új mező került a kettős könyvviteli programon belül a Beállítások/Cégbeállításokba az Adóbeállítás fülre került. (az ablak jobb oldali alsó részére)

KIVA beállítás

KIVA új mező

A mezőbe bekerülő adat Ft-ban értelmezendő.

Fontos helyesen megadni a főmenüben a cégadatoknál a könyvvezetés/adózás fülön a kisvállalati adó belépés dátumát.

KIVA (előleg) bevallás elkészítése

Az (előleg) bevallás Beszámoló/Évzárás menüpontból érhető el: KIVA (előleg) bevallás.
Először az Előkészítést kell futtatni, majd a Gyűjtést. A Javításnál a begyűjtött adatok a kezelő által átírhatók. Az előkészítésnél lehetőség van az önellenőrzés vagy helyesbítés pipálására. Ebben az esetben a készülő bevallás a normál (előleg) bevallástól csak abban különbözik, hogy a bevallás C blokkjába a bevallás jellege H (helyesbítés) vagy O (önellenőrzés) kerül. (Önellenőrzéssel kapcsolatos adatok nem töltődnek automatikusan, kezelőnek kell töltenie.)
A Lista menüpontban a bevallás adatai listázhatók.
Az Elektronikus bevallás futtatásával van lehetőség a bevallás ANYK-ba történő
átimportálására. Átimportálás után

Kívánja véglegesíteni ezt az időszakot?

kérdésre történő Igen válasz adásával a felhasználó véglegesítheti az (előleg) bevallás(oka)t. A véglegesítés nemcsak az elektronikus bevallás indításakor lehetséges, erre mint külön lehetőség a Véglegesítés menüpont szolgál. Az (előleg) bevallás beadásával az időszak véglegesíthető, és ha ez megtörtént akkor azt az időszakot a kezelő véglegesítettként látja. Amennyiben már véglegesített időszakhoz képest egy korábbi időszakra Gyűjtést kér le a kezelő, a program figyelmeztető üzenetet ad.

Van későbbi véglegesítése, amelyet újra megkell vizsgálnia, ha módosítja ezt az időszakot. Biztosan ezt az időszakot választja?

 

KIVA bevallás

Éves elszámolás elkészítéséhez az Előkészítést Évvégi jelzésre kell állítani. Ebben az esetben az éves elszámoláshoz szükséges oldalak kerülnek kitöltésre.

KIVA-01:

Előlegre vonatkozó adatok

1.sor: Lsd. Személyi jellegű kedvezmények leírásánál

2.sor: Lsd. Személyi jellegű kedvezmények leírásánál

3.sor: Jóváhagyott fizetendő osztalék: Adóalap vált-nál 20 3 b-re van állítva

4.sor: Bevételként elszámolt osztalék: Adóalap vált-nál 20 4 b-re van állítva

5.sor: ANYK számolja

6.sor: ANYK számolja

KIVA-02:

Éves elszámoló lap

1.sor: Lsd. Személyi jellegű kedvezmények leírásánál

2.sor: Lsd. Személyi jellegű kedvezmények leírásánál

3.sor: ANYK számolja

4.sor: Adóalap vált-nál 20 3 a-ra van állítva

5.sor: Adóalap vált-nál 20 4 a-ra van állítva

6.sor: Adóalap vált-nál 20 3 b-re van állítva

7.sor: Adóalap vált-nál 20 4 b-re van állítva

8.sor: Korrekcióknál leírt beállítások esetén gyűjtésre kerül.

9.sor: Korrekcióknál leírt beállítások esetén gyűjtésre kerül.
(2018-tól már a 9. sorba is kerülhet adat!)

10.sor: Adóalap vált-nál 20 3 d, e-re, 20 3 f/1-re, 20 3 f/2-re van állítva

11.sor: Kezelő tölti. Nem kerül begyűjtésre.

12.sor: Kezelő tölti. Nem kerül begyűjtésre.

13.sor: ANYK számolja

14.sor: ANYK számolja

15.sor: Kezelő tölti. Nem kerül begyűjtésre.

  1. sor: Nyilvántartások/Veszteség nyilvántartásból a még elhatárolható veszteségeket gyűjti be.

17.sor: Kezelő tölti. Nem kerül begyűjtésre.

18.sor: Kezelő tölti. Nem kerül begyűjtésre.

19.sor: ANYK számolja

20.sor: ANYK számolja

21.sor: ANYK számolja

22.sor: ANYK számolja

23.sor: Kezelő tölti. Nem kerül begyűjtésre.

24.sor: ANYK számolja

25.sor: ANYK számolja

26.sor: ANYK számolja

27.sor: Főkönyvi kivonat 9-es számlák egyenlege

28.sor: Eredménykimutatásból

29.sor: Kezelő tölti. Nem kerül begyűjtésre.

30.sor: Kezelő tölti. Nem kerül begyűjtésre.

31.sor: Kezelő tölti. Nem kerül begyűjtésre.

KIVA-04. lapok

Kezelő tölti. Nem kerül begyűjtésre.

18KIVA_kitoltesi_utmutato_internetre_20180201