KIVA adózási forma kezelése

KIVA adózó cég megnyitása

A KIVA (Kisvállalati adó) adózást választó társaság megnyitásakor a cégformánál Kisvállalati adót kell választani és a vállalkozási formánál Társaságot. A helyes könyvvezetési mód: Kettős könyvvitel.
Ha a társaság kilép a KIVA alól, akkor évközi nyitással kell megnyitni a KIVA utáni időszakát. Például:

  •  ha a társaság evás lesz, akkor a cégformának EVÁ-t kell választani,
  •  ha a társaság KATA adózó lesz, akkor a Kisadózó tételes adó (Társaság) lesz a megfelelő cégforma.

KIVA adózó társaságnál a Menükezelőben a Cégbeállítások/Cégadatok/ Könyvvezetés, adózás fülön be kell rögzíteni a Kisvállalati adó belépés és későbbiekben ha kilép, akkor a Kilépés időpontját is.
A NTAX-on belül a Beállítások/Cégbeállításokban az Adóbeállítások fülön a KIVA adóelőleg-alap meghatározását (Egyszerűsített vagy Teljes körű).
A legelső előleg bevallását ha a felhasználó véglegesíti, akkor ez a beállítás leszürkül, inaktívvá válik. Módosítani csak akkor lehet újra a beállításokat, ha a Véglegesítés törlése futtatásával a véglegesítés törlésre kerül. A véglegesített adatokat a felhasználó a Véglegesítés visszatöltés menüponttal visszatöltheti.

KIVA adóalap: Személyi jellegű kedvezmények

Azok a felhasználók, akik a Bér programot is használják, azoknak begyűjtésre kerülhet automatikusan az alábbi két sor, amennyiben a Nyilvántartások / KIVA: SZJK és kedvezmények gombra kattintanak.
01. lap 06. A fiz. Tbj. szerint járulékalapot képező jöv.
01. lap 07. A kedvez. Foglalkoztatottak után érv.kedvezmény
Ha a felhasználó nem használja a bér programot, akkor kézzel adhatja meg az értékeket.

Egyéb KIVA korrekciók

A KIVA adózó cégek könyvelése annyiban tér el a normál cégek könyvelésétől, hogy a bizonylattételben a felhasználónak meg kell adnia, hogy a könyvelt tétel mely jogszabályhely alapján módosítja az adóalapot.
Kérjük, az adóalap módosító tételek megadásakor legyenek figyelemmel a törvény esetleges évközi változásaira. (Bizonyos csökkentő és növelő tételek nem január elsejétől hatályosak!)
A KIVA (előleg) bevallás 03-01. és 03-02. lapjára azok az adatok kerülnek csak begyűjtésre, amelyeknél a kezelő megadta a jogszabályi hivatkozást, azaz az adóalap vált. mezőt kitölti.
Ez alól az alábbi sorok kivételek bizonyos esetben:
KIVA 03-01. lap 15.sor és 03-02. 24.sor
A felhasználó a nyitó bizonylat felvitelénél jelölheti , hogy az adott bizonylat pénzforgalmi szemléletű eredménybe nem számít. Jelölése esetén a KIVA alapot módosító (növelő/csökkentő) sorokhoz bekerül az adott bizonylat kiegyenlítéskor.

Speciális esetek

A NAV tájékoztatása alapján a visszáru nem tartozik az adóalapot módosító tételek közé.

KIVA

Magyarázat

Tehát, ha a bizonylat jellege I, akkor nem kerül figyelembe vételre a fent hivatkozott sorokon. Abban az esetben, ha a nyitó bizonylat egyenlegében kerül nyitásra (+10.000 – 1.000 =9.000,-), ez az automatizmus annyiban érvényesül, hogy az egyenleg kerül kiértékelésre, azaz nem lehet megállapítani, hogy milyen értéket képvisel az I jellegű tétel. Ebben az esetben kiegyenlítéskor az Adóalap változásnál jelölni, hogy mely korrekciós sorokat érint az esemény. Ha a nyitó tétel V/S jelleg illetve I jelleg is szerepel, akkor sem tud az automatizmus működni, szintén a kiegyenlítéskor kell az Adóalap változásnál jelölni a kiegyenlítést. Másik megoldás a nyitó bizonylat felvitele 2 bizonylatként. (Egyik bizonylat jellege V/S másik bizonylat jellege I.)

A NAV tájékoztatása szerint a nettó értékekkel kell módosítani az adóalapot a nyitó (nem kivás) szállítók/vevők esetében.

KIVA

Folyószámlanyitásakor a program áfa kód információkkal együtt nyit, vagyis a kiegyenlítéskor KIVA korrekciós tételként csak a nettó összeget veszi figyelembe.

KIVA

KIVA korrekciók devizás számla kiegyenlítésekor

Kivás társaságok nyitó (nem kivás) devizás számláinak (Pf.sz.e-be nem szám) kiegyenlítésekor keletkezett árfolyam különbözet nem kerülhet bele a növelő és csökkentő tételekbe. (01. lap 15. sor és 02. lap 24.sor)
Ld. NAV állásfoglalás:

KIVA

Kivétel még a 03-01. lap 14. sora, ide a visszatérített adó automatikusan gyűjtődik be. (Feltétel számlajelleg: PE és kisvállalati adó.)

KIVA adózó vállalkozás eszközökkel kapcsolatos korrekciói

KIVA adózó vállalkozásoknak lehetőség a feladásoknál a KIVA 10% pénzforgalmi eredmény csökkenés menüpont. A KIVA adózó vállalkozások tárgyi eszközeinek és immateriális javainak eszköz kartonján két kód található az adótörvény szerinti mozgásoknál:
IB- KIVA10% pénzf.ered.cs.
KX- KIVA alap csökkentő kivez.
A feladás kiszámítja és az IB kódra könyveli a tárgyi eszköz és immateriális javak KIVA belépés előtti napon érvényes adótörvény szerinti nettó értékének időarányos részét. Természetesen az eszköz kivezetésekor a teljes érték KX kódra adódik fel. Azon eszközökre történik a feladásnál , melyeknél az Egyéb adatok/számlaszám változás fülön van érték ki van töltve a KIVA belépéskori adótörvény szerinti nettó érték.
A Kimutatások / KIVA / KIVA előtt megszerzett eszközből figyelembe vehető rész (10%): A lista KIVA (előleg) bevallásnál adóalap csökkentő tételként érvényesíthető érték analitikája. A lista tartalmazza az eszköz KIVA belépéskori adótörvény szerinti nettó értékét, a KIVA alap csökkentéseként figyelembe vett 10%-ot, és a KIVA alapot csökkentő eszközkivezetést is és az összesen értéket.
Ha nem a tárgyidőszak első napjától kéri le a felhasználó a listát, akkor csak a KIVA alapot csökkentő értékek (10% és kivezetés) kerül a listára, így az adó KIVA (előleg) bevallási időszakkal gyorsabban összeegyeztethető.

A KIVA bevallás ellenőrzése

A bevallás ellenőrzéséhez a Kimutatások / KIVA / KIVA adóalap változás menüpontban lista készíthető. A felhasználó szűrhet időszakra és adóalap módosító tétel típusra.
A Kimutatások / KIVA / Megelőző időszakra telj.kiadás, elsz.bevétel menüpontba azok a tételek kerülnek begyűjtésere, amelyek a KIVA (előleg) bevallás 03-01. 15. és 03-02. 24. sorába kerülnek. A lista analitikaként is felhasználható.
Begyűjtésre kerülnek azok a nyitó (nem kivás) szállító és vevő bizonylatok, melyek fejében jelölve lett: Pénzforgalmi szemléletű eredménybe nem számító tételek, melyek a KIVA (előleg) bevallásba bekerültek. Bekerülnek még azok a tételek is, melyek rögzítésekor a kezelő az Adóalap változásál olyan kódot adott meg, mely alapján a KIVA (előleg) bevallás 03-01. 15.sor és 03-02. 24.sorába kerülnek begyűjtésre.

KIVA bevallás elkészítése

Az (előleg) bevallás Beszámoló/Évzárás menüpontból érhető el: KIVA (előleg) bevallás.
Először az Előkészítést kell futtatni, majd a Gyűjtést. A Javításnál a begyűjtött adatok a kezelő által átírhatók. Az előkészítésnél lehetőség van az önellenőrzés vagy helyesbítés pipálására. Ebben az esetben a készülő bevallás a normál (előleg) bevallástól csak abban különbözik, hogy a bevallás C blokkjába a bevallás jellege H (helyesbítés) vagy O (önellenőrzés) kerül. (Önellenőrzéssel kapcsolatos adatok nem töltődnek automatikusan, kezelőnek kell töltenie.)
A Lista menüpontban a bevallás adatai listázhatók.
Az Elektronikus bevallás futtatásával van lehetőség a bevallás ANYK-ba történő
átimportálására. Átimportálás után

Kívánja véglegesíteni ezt az időszakot?

kérdésre történő Igen válasz adásával a felhasználó véglegesítheti az (előleg) bevallás(oka)t. A véglegesítés nemcsak az elektronikus bevallás indításakor lehetséges, erre mint külön lehetőség a Véglegesítés menüpont szolgál. Az (előleg) bevallás beadásával az időszak véglegesíthető, és ha ez megtörtént akkor azt az időszakot a kezelő véglegesítettként látja. Amennyiben már véglegesített időszakhoz képest egy korábbi időszakra Gyűjtést kér le a kezelő, a program figyelmeztető üzenetet ad.

Van későbbi véglegesítése, amelyet újra megkell vizsgálnia, ha módosítja ezt az időszakot. Biztosan ezt az időszakot választja?

KIVA bevallás (Éves elszámolás) elkészítéséhez az Előkészítést Évvégi jelzésre kell állítani. Ebben az esetben az éves elszámoláshoz szükséges oldalak kerülnek kitöltésre.

A 03-01. és a 03-02. oldal (Pénzforgalmi szemléletű eredményt csökkentő és növelő tételek) az előleg bevallásokhoz hasonlóan kerül begyűjtésre.
04. lapot a program nem tölti, a kezelőnek kell az adatokat megadnia.
04-01. lap (innovációs járulék) adatait szintén a kezelőnek kell megadnia. Innovációs járulék: kiszámítását nem tudja elvégezni a program.
02. lap: Az ANYK-ban rózsaszínnel szereplő sorok számítódnak:3., 4., 5., 9. és 12.sorok.
1. és 2. sor: A nyitó és záró pénzkészlethez azok a főkönyvi számok – adatok kerülnek begyűjtésre, amelyekhez a Törzsadatok / Számlatükörnél a számla jelleg PE.
6.: A veszteség nyilvántartásba felvezetett TAO-s veszteség 10%-át megajánlja a program és beírja veszteség nyilvántartásba, mint Aktuális évi felhasznált mennyiség (eFt).
7. és 8. sor értéke akkor kerül begyűjtésre, ha a felhasználó használja a bér programot.
Ezen adatok a Nyilvántartásokon belül a KIVA: SZJK és kedvezmények menüpontban gyűjthetők fel a bérprogramból. Ha a felhasználó nem használja a bér programot, akkor kézzel adhatja meg az értékeket.
10.sor: Felhasználó tölti. Nem kerül begyűjtésre.
11.sor: Felhasználó tölti. Nem kerül begyűjtésre.
13.sor: Felhasználó tölti. Nem kerül begyűjtésre.