Kompenzálás a TAXA-ban

Kompenzálás a TAXA-ban

Lehetőség van arra, hogy adott ügyféllel szemben fenálló folyószámlás tartozás és követelés kompenzálásra kerüljön. A program automatikusan lekönyveli a megadott dátummal a tartozás és a követelés kiegyenlítését, és a folyószámlára is rögzíti.

A kompenzálás a „ + „ gombra kattintva vagy az ins lenyomásával kezdeményezhető.

A kompenzálás ablakban először ki kell választani a megfelelő partnert, akinek a
tartozásai és követelései kompenzálásra kerüljenek.
A partner kiválasztása után meg kell adni a pénzforgalmi helyet, ahová a tételek
automatikusan könyvelésre kerüljenek. Csak olyan pénzforgalmi hely választható ki, melynek jellege H- Technikai. A bizonylatok közül ki kell választani a pozitív majd a negatív bizonylatot. A program az összeghez automatikusan beírja az abszolút értékben kisebb bizonylat értékét, ha a kompenzálandó bizonylatok nem teljes mértékben egyenlítik ki egymást. Dátumhoz a felhasználónak kell berögzítenie a kompenzálás
dátumát. A program figyelmeztetést ad, ha a kompenzálandó bizonylat dátuma későbbi, mint a kompenzáció dátuma.

A kompenzálás törölhető a kompenzálás táblában. Törléssel az összes automatikusan könyvelt tétel törlődik. A Bizonylatok/Adatfelvitel menüpontban is kezdeményezhető a törlés, ha az automatikusan lekönyvelt bizonylatokból bármelyiknél del-t üt a felhasználó.
Ilyenkor figyelmeztetés jelenik meg, hogy az adott bizonylat egy kompenzálás része, és a törléssel a teljes kompenzálás törlődni fog.
A kompenzálás táblában az összes rögzített kompenzáció megjelenítésre kerül,
módosítható és törölhető.

A kompenzálásokról a Kimutatások/Folyószámla/Kompenzáló levél menüpontban a kompenzálásról „Kompenzáló levél „ is készíthető.

 

Videó!