Követelések kivezetése az egyszeres könyvvitelben

Követelések kivezetése az egyszeres könyvvitelben eltér a kettős könyvviteltől, mivel az egyszeres könyvvitel pénzforgalmi könyvvitel. Követelések kivezetése az egyszeres könyvvitelben csak pénzforgalmi tételként rögzíthető a TAXA-ban.

Javaslatok a kivezetésre:

Technikai bankon vagy pénztáron keresztül ki kell egyenlíteni a vevő számlát.

A technikai bankba/pénztárba bekerült értéket az adójogszabályoknak megfelelően ki kell könyvelni „egyéb term.kez.ktg-nek” vagy „be nem számító kiadásnak”. A technikai pénzforgalmi hely egyenlege így nulla lesz.
(Technikai pénzforgalmi hely: ha a jellege technikaira van állítva.)

Követelések kivezetése az egyszeres könyvvitelben
Követelések kivezetése az egyszeres könyvvitelben

Másik megoldásként javasoljuk egy meglévő jogcím alábontását.

Term. kez.ktg: 270 vagy 271 jogcímek alábontásával.
Be nem számító kiadás: 460 jogcím alábontásával.

Harmadik megoldási javaslat egy új bankos vevő számla könyvelése ugyan abban az értékben, de visszárus tételként.

A technikai bankból/pénztárból szintén kikerül a megfelelő pénzösszeg és a technikai pénzforgalmi hely egyenlege nulla lesz ebben az esetben is.
Kérjük vegyék figyelembe a mindenkor hatályos áfa törvényt amikor a pénzeszköz csökkenéseket könyvelik.
A termelési költség vagy be nem számító kiadásnak lehet-e levonható áfája, illetve a vevő visszárus számlával csökkenthetik-e a fizetendő áfájukat.
Ha nem, akkor a teljes értéket termelési költségnek vagy be nem számító kiadásnak kell könyvelni, illetve a vevő visszárus számla nem lehet áfás.