Minimálbér változásának kezelése a TB ellátásoknál TB kifizetőhely esetében

A Novitax bérszámfejtő programban átvezetésre került, hogy már a 2021. januári kezdetű ellátásoknál is a 2021. február 1-jétől érvényes minimálbért vegye figyelembe.

Továbbá azoknál az ellátásoknál, ahol év elején, a minimálbér változás miatt az ellátás összegének az újra megállapítása szükséges, ezek jellemzően a különböző GYED ellátások, a program már szintén a 2021. február 1-jétől érvényes magasabb minimálbért veszi figyelembe.

Mivel a kormányrendelet értelmezése viszonylag későn a MÁK által 2021. február 9-én került közzétételre, ezért az ellátások többsége már januárra meg lett állapítva, számfejtve lett, és kifizetésre került. Ilyen esetekben, ha már nincs lehetőség a januári időszakban módosítani az ellátásokat, utólagos elszámolásra és kifizetésre van szükség. Ha van lehetőség még a januári számfejtés módosítására (még nem lettek beküldve az adatszolgáltatások) akkor érdemes visszamenőleg módosítani az ellátást és számfejtést.

Az utólagos elszámolás és kifizetés egy ellátás korrekció rögzítésével történhet meg a “TB kifizetőhely ” / “Ellátás korrekció” menüpontban.

Táppénz maximum, vagy táppénz minimálbér alapján történő megállapítása esetén

Ha egy táppénz napi összegének a megállapítása minimálbér alapján történt január hónapban vagy a táppénz maximumot eléri a táppénz napi összege, akkor a minimálbér utólagos változása miatt, a magasabb minimálbérrel újra meg kell állapítani a táppénz összegét 2021. február 28-ig és különbözetet utólag el kell számolni, ki kell fizetni.

Eredeti ellátás:

Eredeti táppénz ellátás
Eredeti táppénz ellátás

Az ellátás korrekció rögzítésénél meg kell adni, hogy mely időszaktól változik az összeg, a már elszámolt időszak utáni nap, lezárt ellátások esetében 2021.02.01.

Érvényesség kezdete

Érvényesség kezdete

Az ellátás korrekció rögzítésekor a program jelzi, hogy mely időszakra lehet különbözetet elszámolni.

Figyelmeztetés a korrekció összegére
Információ a korrekció összegére

Folyamatban lévő ellátás esetén, a korrekció rögzítésekor, a Számolás gombra kattintva átszámolja a program napi összegeket az új minimálbér alapján az érvényesség kezdetétől.

Ha már lezárt az ellátás, akkor nincs szükség újra számoltatni.

Mindkét esetben a képernyő jobb oldalán meg kell adni az alábbi adatokat:

Korrekció esedékessége:

  • Hóközi elszámolás és számfejtés esetén a különbözet kifizetésének napja.
  • A február havi jövedelem elszámolásával együtt történő kifizetés esetén a 2021.02.28.

Összege:

A teljes különbözet összege 5 ft-ra kerekítve a tápppénz típusának megfelelő mezőben megadva.

Jogcíme:

A táppénz típusának megfelelő jogcím a különbözet elszámolására alábontott jogcím. Az eredeti táppénz jogcím nem használható a megkülönbözetetés miatt.

Módosított táppénz
Módosított táppénz ellátás

GYED maximum esetén

Ha egy GYED ellátást maximum összegben kell folyósítani, és a januári GYED összege már ki lett fizetve, akkor legkésőbb 2021. február 28-ig a különbözetet meg kell állapítani, el kell számolni.

Eredeti ellátás:

Eredeti GYED ellátás
Eredeti GYED ellátás

Az ellátás korrekció rögzítésénél meg kell adni, hogy mely időszaktól változik az összeg, a már elszámolt időszak utáni nap, lezárt ellátások és GYED esetében általában 2021.02.01.

Érvényesség kezdete

Érvényesség kezdete

Az ellátás korrekció rögzítésekor a program jelzi, hogy mely időszakra lehet különbözetet elszámolni. GYED esetén ez általában a teljes januári hónap.

Figyelmeztetés a korrekció összegére
Információ a korrekció összegére

Folyamatban lévő ellátás esetén, a korrekció rögzítésekor, a Számolás gombra kattintva átszámolja a program napi összegeket az új minimálbér alapján az érvényesség kezdetétől.

Ha már lezárt az ellátás, akkor nincs szükség újra számoltatni.

Mindkét esetben a képernyő jobb oldalán meg kell adni az alábbi adatokat:

Korrekció esedékessége:

  • Hóközi elszámolás és számfejtés esetén a különbözet kifizetésének napja.
  • A február havi jövedelem elszámolásával együtt történő kifizetés esetén a 2021.02.28.

Összege:

A teljes különbözet összege 5 ft-ra kerekítve az összeg mezőben megadva.

Jogcíme:

A gyermekgondozási díj jogcím a különbözet elszámolására alábontott jogcíme. Az eredeti gyermekgondozási díj jogcím nem használható a megkülönbözetetés miatt.

GYED korrekció
GYED korrekció

GYED maximum számfejtése esetén, ha egybe történik a februári GYED összegének és a januári különbözetnek a számfejtése, akkor a program figyelmeztetést fog adni a havi minimálbér kétszeresének a 70%-át meghaladó összeg miatt, de a figyelmeztetés ellenére a számfejtés letárolható.