NAV XML formátumú file importálása a kettős könyvviteli programba

Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás file beolvasása a kettős könyvviteli programba

A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 2016. január 1-jétől hatályos 11/A. §-a értelmében a számlázó programnak olyan önálló, de a programba beépített, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű (NAV XML kötelező formátum) funkcióval kell rendelkeznie, amelynek elindításával adatexport végezhető. Az ilyen módon (bármelyik számlázó programból kinyert) adat file beolvasható a kettős könyvviteli programba.

Elektronikus számla import adatszolgáltatás

A beolvasás elérhetősége:

  • Feladási modul/Elektronikus számla fogadása
  • A formátum kiválasztásánál a NAV XML adatszolgáltatás formátumot kell választani.
  • A beolvasás folyamata megegyezik az egyéb elektronikus számla fogadásával.

NAV XML online adatszolgáltatás file beolvasása a kettős könyvviteli programba

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2018. július 1-jétől hatályos 10. számú mellékletében foglaltak szerint adatszolgáltatási kötelezettség terheli az adóalanyt a legalább 100 ezer forint áthárított általános forgalmi adót tartalmazó, belföldi adózók közötti ügyleteiről kiállított számláiról.

Elektronikus számla import online beküldés formátum

A beolvasás elérhetősége:

  • Feladási modul/Elektronikus számla fogadása
  • A formátum kiválasztásánál a NAV XML online beküldés formátumot kell választani.
  • A beolvasás folyamata megegyezik az egyéb elektronikus számla fogadásával.

A fogadható XML file-ok jellemzői

Nem ismert formátum: Amennyiben a Felhasználó nem tudja, hogy a beolvasandó file milyen szerkezetű, érdemes a Nem ismert formátum-ot választani. Ebben az esetben a program az import file szerkezetét összehasonlítja a többi, ismert formátummal, és a megfelelő típusúval megkezdi a beolvasást.

NAV XML eredeti formátum: NAV elektronikus számla ajánlat.

NAV XML átalakított formátum: ügyfelek kérésére átalakított NAV XML eredeti formátum módosítása

KIM .x132 formátum :A “x132” kiterjesztésű elektronikus bizonylatok olvashatók be

TEVA XML formátum: patikáknak TEVA XML beolvasására

AIDMS XML formátum: Ügyfél kérésére létrejött fejlesztés. http://www.offisys.hu

NAV XML kötelező formátum:

A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 2016. január 1-jétől hatályos 11/A. §-a értelmében a számlázó programnak olyan önálló, de a programba beépített, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval kell rendelkeznie, amelynek elindításával adatexport végezhető. Az ilyen módon (bármelyik számlázó programból kinyert) adatfile beolvasható a  programba.

Beolvasás előtt a felhasználó állapítsa meg, hogy a beolvasandó elektronikus bizonylat mely formátumban érkezett, és beolvasáskor azt válassza.

Ha az elektronikus bizonylat egyik formátumnak sem felel meg, akkor nem lehet beolvasni.

NAV XML online beküldés formátum:

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2018. július 1-jétől hatályos 10. számú mellékletében foglaltak szerint adatszolgáltatási kötelezettség terheli az adóalanyt a legalább 100 ezer forint áthárított általános forgalmi adót tartalmazó, belföldi adózók közötti ügyleteiről kiállított számláiról.

Jogszabályi háttér:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400023.NGM

https://onlineszamla.nav.gov.hu/jogszabalyok