NTAX 2024. évi 25.03-as verzió

NTAX 2024. évi 25.03-as verzió

Érvényességi dátumok

Demó verzió érvényessége: 2024.02.29.
Regisztrált verzió érvényessége könyvelő programok: 2024.09.15.
Regisztrált verzió érvényessége bérszámfejtő program:  2024.09.15.
Regisztrált verzió érvényessége számlázó programok: Nincs időkorlát
Program verzió érvényessége: 2024.09.24.

Programregisztráció

Ahogy azt már megszokhatták, a honlapunkról valamennyi programunk, így a 2024. évi is csak demo verzióban tölthető le. A demo verzió 2024. január és február keltezésű bizonylatokat fogad el. A feldolgozási határidő meghosszabbításához tehát a 2024. évi programokat is regisztráltatni kell, a regisztráció feltétele az esedékes programhasználati díjak megfizetése.

A regisztrációs eljárás részletes leírását az alábbi bejegyzésben találják:

Regisztráció!

A 25.03-as verzió fontosabb fejlesztései:

 • Banki feldolgozással kapcsolatos változások:
  • Bankbeolvasás szerkesztéssel
 • Feladással kapcsolatos változások:
  • CSV beolvasásnál lehetőségek csatolásra
  • Feladott módosító számla kapcsolási módja eredetihez
  • Online beolvasások: számlák folyamatos feladása
  • Köztes feladási ablakban tétel megjegyzés megadási lehetőség
  • Feldolgozhatatlan XML-ek követése
  • Számlához utalási bankszámlaszám megadása
  • Automatikus kiegyenlítés
 • Eszközökkel kapcsolatos változások:
  • Tárolóhely neve és kódja kimutatásokban
  • Teljesítményarányos értékcsökkenés kulcsai a listákon
 • SimplePay/Foxpost futáranalitika
 • Másodlagos azonosítók
 • WebTax-ba feltöltésre kerülő listák elnevezései
 • File csatolásakor megadható hogy számla vagy egyéb irat
bankbeolvasás szerkesztéssel

A bankbeolvasások, importok bővültek egy szerkesztési felülettel, ahol a számlatörténet/kivonat előfeldolgozására van lehetőség. Használata nem kötelező, az importálások az eddigiekhez megszokott módon futtathatók. Amennyiben a Felhasználó szeretné az adott napi/időszaki tranzakciókat áttekinteni, esetleg a program által automatikusan létrehozott kiegyenlítéseken vagy a banki szabályok érvényesítésében változtatni, úgy ezzel a funkcióval lehetőség nyílik rá. Azon banki tranzakciók, amelyekhez a program nem talált kiegyenlíthető bizonylatot és/vagy partnert és/vagy főkönyvi számlaszámot, ezen a szerkesztő felületen kiegészítésre kerülhetnek. Ezután a könyvelés már az átnézett, szükségesnek ítélt módosítások figyelembevételével történik meg.

A funkció működési jellemzőiről az alábbiakban olvashatnak:

Bankbeolvasás szerkesztéssel

csv beolvasásoknál lehetőségek csatolásra

A külső file-os beolvasásban a 68. oszlopban lehet megadni a csatolt file útvonalát. A továbbiakban két új csatolási módszer is lehetségessé válik:

1. Ha nem útvonal van megadva a csv 68. oszlopában, hanem filenév, akkor a forrás csv mappájában keresi a program a csatolandó file-t.

2. Hyperlinket lehet megadni, mint csatolás, azaz hálózati, vagy internetes címet.
A 68. oszlopban meg kell adni ehhez a file elérési útvonalát. Továbbá a csv 78. oszlopában jelezni, hogy ez egy link: “1” vagy “I” megadásával.

feladott módosító számla kapcsolási módja eredetihez

A feladás alapesetben tételszintű kapcsolással könyveli a módosító számlákat, hivatkozással az eredetire. Ez pénzügyi kiegyenlítést is jelent.

Amennyiben pénzügyi kiegyenlítés nélküli feladást kell könyveltetni a programmal, jelezni kell a köztes feladási ablakban a “Pénzügyi kiegyenlítés”

A pipálható mező, csak azoknál a számláknál jelenik meg, amelyek módosító jellegűek.

online beolvasások: számlák folyamatos feladása

Az online beolvasások is a többi feladáshoz hasonlóan, a sikeres könyvelést, és a feladott bizonylatok listájának bezárását követően visszatérnek a köztes feladási ablakhoz (nem kell újra visszalépni a menüpontba).

Köztes feladási ablakban tétel megjegyzés megadási lehetőség

A köztes feladási ablakban a könyvelési tétel megjegyzése kitölthető, vagy a törzsből választható.

feldolgozhatatlan xml-ek követése

A hibás XML-ek hibalistára kerülnek, de jelen verziótól kezdve a köztes feladási ablakban külön fülön gyűjtésre is kerülnek. Az új fül, csak abban az esetben jelenik meg, ha az aktuális beolvasásnál van olyan XML, ami feldolgozásra nem tud kerülni.

Számlához utalási bankszámlaszám megadása

Számla könyvelése esetén a bizonylatfejhez illeszthető a kedvezményezett bankszámlaszáma. A mező elérhető az alsó menüsor Egyéb gombjával előhívható ablakon:

A mező feltöltése nem kötelező. Amennyiben viszont az itt megadott bankszámlaszám eltér a partnertörzsben az adott partner alapértelmezettként beállított bankszámlaszámától, úgy az utalási rendszer ennél a számlánál a bizonylatnál megadottat fogja használni. Egyéb esetekben (amikor üres) továbbra is a partnertörzsben lévő alapértelmezettet fogja használni a program. Az XML feladások, amennyiben tartalmaznak bankszámla adatot, tölteni fogják ezt a mezőt.

automatikus kiegyenlítés

A köztes feladási ablakban jelölhető, hogy az adott számlára automatikus kiegyenlítést szeretnénk kérni:

Korlátozások:
– Csak pénztár, bank, vagy vegyes napló adható meg
– Csak forintos napló adható meg
– Pénztárba könyvelődő számlákon nem jelölhető
– Csak forintos (könyvelési devizás) számlákon jelölhető
– Módosító számlákon nem lehet jelölve “Pénzügyi kiegyenlítéssel” pipálható mezővel együttesen

A kimenő és bejövő számla ágon a Könyvelési szabály értékek közé is bekerült az “Automatikus kiegyenlítés” és napló megadási lehetőség.

Tárolóhely neve és kódja kimutatásokban

Az eszköz kimutatások Excel exportjaiban a tárolóhely neve és kódja is megjelenik. Érintett kimutatások:

 • Eszközanalitika,
 • Eszköz karton,
 • Eszköz leltár,
 • Főkönyvi számlacsoportos eszköz összesítő
Teljesítményarányos értékcsökkenés kulcsai a listákon

Az eszköz listákon a teljesítményarányos értékcsökkenés leírásai kulcsai is szerepelnek. Érintett kimutatások:

 • Eszközanalitika,
 • Eszköz karton,
 • Eszköz leltár,
 • Főkönyvi számlacsoportos eszköz összesítő

 

SimplePay/Foxpost futáranalitika

A Törzsadatok>Naplók menüpontban az érintett pénzforgalmi napló Devizás és egyéb beállítások fülén a Futárcég beolvasás protokollok bővültek a 11. kódú Foxpost/SimplePay változattal. (A oszlop: megrendelés azonosító (bizonylatfejben), B oszlop: összeg)

másodlagos azonosítók

A Beállítások>Cégbeállítások>További beállítások fülön pipálható mezőként jelenik meg a Másodlagos analitika vezetés kapcsoló.

A Törzsadatok>Másodlagos analitika menüpontban fel lehet vinni és partnerhez lehet rendelni a másodlagos azonosítókat. Ez tartalmilag bármilyen információ lehet.

A számlák tételeihez az Egyéb funkciók>Másodlagos analitika gombbal lehet hozzárendelni másodlagos analitikát (a számla partneréhez rendelt és a partnerhez nem rendelt másodlagos azonosítók jönnek be.)

A számla kiegyenlítése után a kiegyenlítő tételen nyomott “Másod. analitika” gomb behozza a kiegyenlítéshez automatikusan létrehozott másodlagos analitika kapcsolásokat, amiket itt módosítani lehet.

Az Egyéb funkciók>Másodlagos analitika gomb csak akkor működik, ha a cég Másodlagos analitika vezetést választott a Cégbeállításokban.

WebTax-ba feltöltésre kerülő listák elnevezései

A WebTax-ba feltöltendő kimutatások, listákhoz tartozik a Főmenüben egy beállítási lehetőség.

Főmenü>Beállítások>Kezelés/Beállítások>WebTax:

Ha a küldés előtti beállítást választjuk, akkor egy kimutatás WebTax-os feltöltése előtt megjelenik egy paraméterablak, melyen beállítható (átállítható) a file név, a cél mappa, és az olvasási jog.

A filenév alapesetben a lista neve, de hatással van az elnevezésre az is, ha létrehozásra került korábban lista másolati sablon. Ha igen, akkor annak a filenév része kerül be elnevezésként.

Listamásolatokról bővebben:

Listamásolatok

 

File csatolásakor megadható hogy számla vagy egyéb irat

Kétképernyős rögzítésnél amennyiben csatolmányt illesztünk, megadható pipálható mező segítségével a csatolmány jellege: Számlakép. Minden, ami nem számlakép, egyéb iratnak minősül.

A pipálható mező az Adatfelvitelben indított csatoláskor alapértelmezettként Számlaképet jelez (pipál), az eszközökben és egyéb adatok felvitelénél nem.