Nyugdíjas foglalkoztatási jelleg beállítás, nyugdíjas számfejtés

Nyugdíjas foglalkoztatási jelleg beállítás, nyugdíjas számfejtés

2020. július 1-jétől már nem csak a munkaviszonyban álló, hanem foglalkoztatási formától függetlenül minden munkát végző saját jogú nyugdíjas (például a megbízási jogviszonyban álló is), mentesül a biztosítási- és járulékfizetési kötelezettség alól.

Saját jogú nyugdíjas

Az a természetes személy, aki

  • a Tny.[2], illetve nemzetközi egyezmény alkalmazásával saját jogú öregségi nyugellátásban,
  • szociális biztonságról szóló egyezménnyel érintett állam által megállapított öregségi nyugellátásban,
  • a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben,
  • egyházi jogi személytől nyugdíjban vagy öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül vagy
  • a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek[3], illetve az EGT-állam jogszabályai alkalmazásával saját jogú öregségi nyugdíjban részesül, akkor is, ha a nyugellátás folyósítása szünetel.

A foglalkoztatónak az érintettek biztosítási jogviszonyának megszűnését 8 napon belül be kell jelenteni a NAV-hoz a T1041-es számú adatlapon.

Nyugdíjas foglalkoztatási jelleg beállítása a Novitax Bér programban

A Novitax bérszámfejtő programban a nyugdíjas foglalkoztatási jelleget úgy kell beállítani a személy rögzítésekor a Foglalkoztatási jelleg: Nyugdíjas paramétert jelöljük:

Nyugdíjas foglalkoztatási jelleg beállítása
Nyugdíjas foglalkoztatási jelleg beállítása

Nyugdíjas foglalkoztatási jelleg jelölés esetén a Személyi adatokban a foglalkoztatási adatok fülön ki kell választani a megfelelő nyugdíjas alkalmazás minőség kódot is.

Nyugdíjas alkalmazás minőség kód beállítása
Nyugdíjas alkalmazás minőség kód beállítása

A nyugdíj kezdete ill. törzsszám is kötelezően kitöltendő mezők.

Ha a személynek már van számfejtése, akkor rögzíteni kell egy  új változatot  a személyi adatok képernyőn a Jogviszonyok/változások gomb megnyomását követően.
Az új változatban be kell állítani a nyugdíjas foglalkoztatási jelleget, a nyugdíjas alk. mint. ill. a nyugdíj kezdetét valamint a törzsszámot.
A változások rögzítésekor a program megkérdezi, hogy készüljön-e T1041 változás bejelentő lap. Ha igen-t válaszolunk a kérdésre, akkor a biztosításból történő kijelentésről szóló, T1041 változás bejelentő lap elkészül, az “Adatszolgáltatás ” / “Bejelentőlapok” / “21T1041” menüpontban.

Nyugdíjas személy számfejtése Novitax Bér programban

A fenti beállítások megléte esetén nyugdíjas személy számfejtésekor sem járulékot, sem szochot nem számfejt a program.