Őstermelői kifizetések importálása

A “Nyilvántartások ” / “Kiegészítő nyilvántartások 08-ashoz” / “Őstermelői kifizetések” menüpontban lehetőség van az adatokat beimportálni más nyilvántartásból, a 08-as adatszolgáltatás elkészítéséhez.

A fájl felépítése:

hónap;dátum;adójel;név;bizonylatszám;eredeti bizonylatszám;összeg

Hónap: a számfejtés, adatszolgáltatás hónapja

Dátum: a bizonylat dátuma

Név: az őstermelő neve

Bizonylatszám: a könyvelési bizonylatszám

Eredeti bizonylatszám: a bizonylat eredeti bizonylatszáma

Összeg: a kifizetés összege

Minta fájl:

ostermeloi-kifizetesek-import