Népegészségügyi termékadó

Népegészségügyi termékadó 2011.09.01-től bevezetésre került, mint új adónem. Népegészségügyi termékadó fizetendő azon termékek után, melyek egészségre károsnak ítélt élelmiszerek, italok…stb. Népegészségügyi termékadó adóalanyai a károsnak ítélt termékek gyártói. Népegészségügyi termékadó a költségvetést megillető bevétel. Népegészségügyi termékadó előírása: Bizonylatok/Adófolyószámla menüpontban történik a 10500 adónemen. Népegészségügyi termékadó befizetése: 354 jogcímen lehet rögzíteni. Mind az előírás és befizetés is … Népegészségügyi termékadó részletei…

Szabadságmegváltás

Jogviszony megszüntetése A szabadságmegváltás automatikus számfejtéséhez, először az adott személy jogviszonyát meg kell szüntetni a Személyi adatokban vagy a Jogviszony megszüntetés menüpontban, a Kiléptetés funkcióval. A kilépéshez kapcsolódó számfejtéseket az utolsó munkában töltött nap hónapjában (a számfejtési hónap, az utolsó munkanap dátum hónapja) kell elkészíteni, bevallani, kifizetni. Számfejtés A kiléptetés után, az első számfejtésben a … Szabadságmegváltás részletei…

Helyi iparűzési adó

A helyi iparűzési adó bevezetésére a helyi önkormányzat jogosult. Az állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozói tevékenység adófizetési helyi iparűzési adó fizetési kötelezettséget keletkeztet azoknál az önkormányzatoknál, amelyeknél a helyi iparűzési adó bevezetésre kerül. Az önkormányzatok adómentességet és kedvezményt is megállapíthatnak. A helyi iparűzési  adó alapja állandó tevékenységvégzés esetén: Nettó árbevétel csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, … Helyi iparűzési adó részletei…

Megbízási díj

Megbízási díj számfejtéséhez, az alábbi beállításokra van szükség a Novitax bérszámfejtő programban. Személyi adatok Megbízási díj számfejtése előtt fel kell rögzíteni a személyi adatokat 7-es Egyéb jogviszony állománycsoporttal. Számfejtési beállítások A Számfejtési beállítások fülön, a program megajánlja a 10%-os költséghányad alkalmazását a megbízási díj esetében úgy, hogy az “Önálló tevékenység jövedelme” mezőben a 90%-ot ajánlja … Megbízási díj részletei…

Vámhatározat könyvelése

Vámhatározat könyveléséhez szükséges beállítások A számlatükörben léteznie kell egy VPOP elszámolási számnak (Pl: 465) és a főkönyvi szám jellegének TO 21-nek kell lennie. A Beállítások/Cégbeállítások menüpont Adóbeállítások fülén az Import típusának 2 – Termékimport kivetéssel típusúnak kell lennie. Vámhatározat rögzítése A vámhatározatot rögzíthetjük a könyvelési tétellel egy időben. Miután F9-el vagy az OK gombbal letároltuk … Vámhatározat könyvelése részletei…

Ingatlan bérbeadás

Ingatlan bérbeadás számfejtéséhez, az alábbi beállításokra van szükség a Novitax bérszámfejtő programban: Személyi adatok Fel kell rögzíteni a foglalkoztatott adatait 7-es Egyéb jogviszony állománycsoporttal, megadva a személyes és a jogviszonyra vonatkozó adatokat. 99-es alkalmazás minősége kód megadása esetén, a bérszámfejtő program nem kéri a FEOR szám megadását. Szja és járulék beállítások A 2017. évig, az szja … Ingatlan bérbeadás részletei…

Egyéb szervezetek könyvelése

Egyéb szervezetek könyvelése kezdetekor be kell jelölni a  menükezelőben a Vállalkozási forma mezőben a Non- profit vállalkozási formát. A Non-profit program legfőbb különbségei a vállalkozó változathoz képest, hogy speciális jogcímállomány tartozik hozzá, a könyvelt adatok a Non-profit szervezetek számára előírt naplófőkönyv formátumban jelennek meg, a bevételeket, kiadásokat az alaptevékenységhez való viszonyuk szerint minősíteni kell, „T” … Egyéb szervezetek könyvelése részletei…

Fémkereskedelmi engedélyköteles anyag átruházása

Fémkereskedelmi engedélyköteles anyag  átruházása, felvásárlásakor (színesfém felvásárlás) 2012-től  a kifizetőnek (a felvásárlónak) meg kell állapítania és le kell vonni a magánszemélyektől a személyi jövedelemadót, amelyet a 08 bevallás „A” lapján, mint magánszemélyhez nem köthető kötelezettség be is kell vallania. (A bevételből 25% számít jövedelemnek, amelyet 16% adó terhel.) Fémkereskedelmi engedélyköteles anyag átruházása könyvelése az egyszeres könyvviteli programban … Fémkereskedelmi engedélyköteles anyag átruházása részletei…

Egyszerűsített vállalkozói adó

Az egyszerűsített vállalkozói adó alanyainak (evásoknak) 2009-től a 2002. évi XLIII. Törvény 4. paragrafusának 6. bekezdése szigorítja  nyilvántartási kötelezettségeit azzal, hogy előírja az eva-alany beszerzési, kiadási bizonylatainak  megőrzési kötelezettségét is. “(6) A bizonylatot (ideértve a beszerzésekről kapott bizonylatot is), a nyilvántartást az adó megállapításához való jog elévüléséig kell megőrizni. E kötelezettség a bizonylat rontott példányára is … Egyszerűsített vállalkozói adó részletei…

Kisadózó vállalkozások tételes adója

Kisadózó vállalkozások tételes adója alá bejelentkezett  vállalkozásnak (katás vállalkozás, társaság) bevételi nyilvántartást kell vezetnie, melyben időrendi sorrendbe kell rögzíteni a bevételeket. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról rendelkező jogszabály előírja, hogy a  nyilvántartásnak tartalmaznia kell a bizonylatok sorszámát, bevételek összegét és a bevételek megszerzésének időpontját. Kisadózó vállalkozások tételes adója a Novitax Kft integrált rendszerének egyszeres (TAXA) programjában … Kisadózó vállalkozások tételes adója részletei…