Partner szinkronizáció

Partner szinkronizáció lehetőségei

Mikor kell partner szinkronizálást használni?

Partner szinkronizálásra akkor lehet szükség, ha telephely adatbázisból vagy külső fájlból történik a bizonylatok beolvasása.

Mi a célja a partner szinkronizálásnak?

A szinkronizálás lényege, a könyvviteli program és a beolvasandó adatbázis eltérő partnereinek összevezetése,  a nem létező partnerek újként rögzítése a  könyvviteli program partnerállományába.

Partner szinkronizálás fajtái

Adószám+Név+helység+cím alapján

Bizonylatok beolvasásakor a feladási modul a beolvasandó bizonylathoz tartozó partnert megpróbálja megkeresni adószám, név és cím alapján a  könyvvitel állományában. Amennyiben megtalálta, akkor azt automatikusan összepárosítja. A  beolvasandó bizonylat pontosan ugyanarra a partnerre kerül. Ha nem talál ugyanilyen adószámú, nevű és című partnert, akkor a leginkább hasonlító partnernél megáll és a kezelőre bízza a döntést. A kezelő jóváhagyhatja a találatot azaz összepárosítsa a két adatbázis partnerét vagy újként rögzítheti a beolvasott partnert a  könyvvitel partnerállományában. A Partneradatok felülírása funkció használatával felülíródik a könyvvitel partnere a beolvasott nevével, adószámával és címével így a következő időszak beolvasásánál már nem kell ezt a partnert újból összevezetni. A program legközelebb már megtalálja. Ezt a módszert akkor célszerű alkalmazni, ha a két partnerállományban  ugyanazon partnerek azonosítói eltérnek és mind a beolvasandó partnerállományban és a  könyvvitel partnerállományában az adószám a legtöbb esetben rögzítve van.

Név+helység+cím alapján

Bizonylatok beolvasásakor a feladási modul a beolvasandó bizonylathoz tartozó partnert megpróbálja megkeresni helység, név és cím alapján a  könyvvitel állományában. Amennyiben megtalálta, akkor azt automatikusan összepárosítja.  Így a beolvasandó bizonylat pontosan ugyanarra a partnerre kerül. Akkor, ha nem talál ugyanilyen helységgel rendelkező, nevű és című partnert, akkor a leginkább hasonlító partnernél megáll és a kezelőre bízza a döntést. Ilyenkor a kezelő jóváhagyhatja a találatot. Vagy összepárosítsa a két adatbázis partnerét vagy újként rögzítheti a beolvasott partnert a könyvvitel partnerállományában. A Partneradatok felülírása funkció használatával felülíródik a  könyvvitel partnere a beolvasott nevével, adószámával és címével. A következő időszak beolvasásánál már nem kell ezt a partnert újból összevezetni, mert a program legközelebb már megtalálja. Ezen módszer használata akkor ajánlott, ha a beolvasandó partnerek azonosítói eltérnek a  könyvvitelben lévő ugyanazon partnerek azonosítóitól.

Kód alapján

A kód alapján történő szinkronizálás a telephely vagy külső állomány partnereit partnerazonosítóik alapján azonosnak veszi a  könyvvitelben lévő partnerekkel. Amennyiben a Partneradatok felülírása aktív, akkor a külső állomány partnereinek neve, adószáma és címe alapján felülíródnak a  könyvvitel ugyanazon azonosítójú partnerei. Ezt a módszert akkor célszerű használhat, ha a  könyvvitel nem tartalmaz partnerállományt vagy ugyanazt az állományt (ugyanannyi vagy kevesebb partnerrel) tartalmazza mint az importálandó adat.

Partnerszinkronizációnál használható lehetőségek közül a “Insert minden további esetben” lehetőségnél a sorban következő minden partner új partnerként kerül felvételre a könyvviteli partner állományba.

Szervíz/Parnerszinkron pároztatás párok

Ha a beolvasásnál pipálásra került a “Pároztatások megjegyzése”, akkor a ebben a menüpontban lehetőség van átnézni vagy törölni a párokat.