RAXLA 2018. évi 19.00-ás verzió

Érvényességi dátumok

Demó verzió érvényessége: 2018.02.28.
Regisztrált verzió érvényessége könyvelő programok: 2018.03.31.
Regisztrált verzió érvényessége bérszámfejtő program:  2018.04.15.
Regisztrált verzió érvényessége számlázó programok: Nincs időkorlát
Program verzió érvényessége: 2018.02.21.

Programrendelés 2018. évre

Szeretnénk megkímélni Önöket attól, hogy a programátvételi lapot esetleg feleslegesen kitöltsék és visszajuttassák részünkre. Ezért a programhasználati szándékukat folyamatosnak tekintjük, amelyet nem tör meg az évváltás. 2018. évre vonatkozóan tehát csak akkor kell programátvételi lapot kitölteni, ha a 2017. évhez képest változnak a programhasználat feltételei, esetleg a programot rendelő cég adataiban van változás, vagy az előző években még nem használt NOVITAX programot.

A programátvételi lap honlapunkon ide kattintva kitölthető, vagy nyomtatványként is letölthető.

A honlapon kitöltött programátvételi lapok adatai azonnal bekerülnek szerződés nyilvántartásunkba, ezért kérjük, hogy lehetőleg a honlapon közöljék megváltozott programhasználati szándékukat.

Programregisztráció

Ahogy azt már megszokhatták, a honlapunkról valamennyi programunk, így a 2018. évi is csak demo verzióban tölthető le. A demo verzió 2018. január és február hónapokra fogad el bizonylatokat. A feldolgozási határidő meghosszabbításához tehát a 2018. évi programot is regisztráltatni kell, a regisztráció feltétele az esedékes programhasználati díjak megfizetése.

A regisztrációs eljárás részletes leírását itt olvashatják.

Számlázó és készletnyilvántartó programok nyitása

A 2018-as program telepítését és első indítását követően a 2017-ben használt cégeket át kell nyitni, az átnyitás során kerülnek át a 2018-as programban a korábbi évben használt törzsadatok (partnerek, számlatípusok…stb) és nyitó számlák. A számlázó és készletnyilvántartó programok nyitásáról ide kattintva olvashat bővebben! 

RAXA 2018. évi 19.00-ás verzió legfontosabb változásai:

 • menüpontok változása
 • menü szintű jogosultságok
 • számla módosítás új szabályai
 • Számla módosítása, sztornózása
 • bizonylat, számla megnevezések

Menüpontok változása

A 2018-as programba megpróbáltuk modulonként az összetartozó funkciókat egy menüpont alá szervezni, így adott funkcióhoz tartozó törzsadat és kimutatás is egy helyen megtalálható.

Menü szintű jogosultságok

A menüpontok átszervezése miatt a korábban beállított menü szintű jogosultságokat ellenőrizni kell (RAXLA program nyitása során külön kell jelölni ennek nyitását).

A számla módosítás új szabályai

Mint azt bizonyára Önök is tudják, a jelenleg érvényes jogszabályok szerint, 2018. július egytől az értékhatárnak megfelelő számlákat tárolásukkor egy időben, azonnal be kell küldeni a NAV-hoz (számlázó programok bekötése).

Bár a jelzett határidő még messzinek tűnik, de számlázó programunk 2018. évi első verzióját már úgy készítettük el, hogy az majd hibátlanul tudja teljesíteni a kötelező módon előírt adatszolgáltatást. A módosítások egyrészt kezelői szigorításokat jelentenek, másrészt a számlamódosítás teljes átalakítását.

A szigorítások alatt az értjük, hogy már felhasználói kérésekre sem engedünk olyan számlát tárolni, amelyet az adatszolgáltatás alapján hiba gyanúját keltheti (pl. a gép dátuma mellett az internet időt is figyeli a program, szigorítjuk a dátum és számlasorszámok egyezőségét stb.).

Mindebből levezethető, hogy meg fognak szaporodni a számla módosítások, sztornózások, ezért azokat igyekeztünk megkönnyíteni, és ebben is betartani a vonatkozó jogszabályokat, a következők szerint:

 • 2018-tól megszűnik „Jóváírás”, és a „Helyesbítés” fogalma, helyette csak eredeti és módosító számla lesz. Mivel a jogszabály és különösen az adatszolgáltatás a módosításon belül megkülönbözteti a módosítást és a sztornózást, ezeket a módosítás típusokat mi is megkülönböztetjük.
 • Ebben a fogalomkörben sajátos értelmezése van a „Számlával egy tekintet alá eső okiratnak”, amelyet mi úgy értelmezünk, hogy az egy olyan speciális módosítás, amely csak a számlafej bizonyos adatait változtatja meg (minden más esetben módosító számla kiadása a helyes megoldás), ezért a jövőben ezt is egy külön módosítási jellel lehet kezdeményezni.

Számla módosítása, sztornózása

Számlát módosítani, sztornózni a Számlák, bizonylatok / Számlák, bizonylatok rögzítése menüpontban lehet. Itt meg kell adni a számla típusát és partnerét, majd a számla fej részében található Módosítás gombra kell kattintani. Ezt követően az alábbi ablakban választhatjuk ki, hogy mit kívánunk tenni a számlával.

Számla módosítása
Számla módosítása

2018-tól használható számla módosítási lehetőségek a következők:

 • Sztornózás: zárja a teljes gazdasági eseményt, sztornózást követően a számla nem módosítható, nem sztornózható.
 • Módosítás: egy számlához korlátlan mennyiségű módosítás tartozhat
 • Fej módosítás: egy számlához korlátlan mennyiségű fej módosítás tartozhat, amennyiben fej módosított számlát módosítunk vagy sztornózunk az utolsó fej módosító adatokkal fog elkészülni a számla.

A sztornózás, módosítás egyelőre a korábbi szabályok szerint használható (csak kiegyenlítetlen számla sztornózható), amely korlátokat év közben fel fogunk oldani.

A számlafej módosítás felel meg a korábbi számlát helyettesítő okiratnak, abban az értelemben is, hogy a számlafej új mezőiben meg lehet adni a módosítás okát (amely a felhasználó által kezelt kódtábla) és a módosító szöveget (miről mire történt a módosítás).

Adatrögzítési képernyőn is jelölve van a bizonylat típusa

A Számlák, bizonylatok / Számlák, bizonylatok rögzítése menüpontban rögzített bizonylat fej részében a bizonylatszám után jelöljük a bizonylat típusát. 2018-tól ez lehet:

 • N- Normál bizonylat
 • M- Módosító bizonylat
 • F- Fej módosító bizonylat
 • S- Sztornó bizonylat
Módosító számla
Módosító számla jelölése

Bizonylat, számla megnevezések

A Számlák, bizonylatok / Törzsadatok / Számla megnevezések menüpont alatt lehet megadni hogy az egyes módosító számlák milyen névvel kerüljenek nyomtatásra (pl: fejmódosító számla: Számlával egy tekintet alá eső okirat).

Számla megnevezések
Számla megnevezések