Szakképzési hozzájárulás specialitásai 2021

Szakképzési hozzájárulás specialitásai 2021

2021.01.01-i hatállyal, a szakképzési hozzájárulás szabályai bekerültek az azóta többször is módosításra kerülő szakképzésről szóló törvénybe. A szakképzési hozzájárulási fizetési kötlezettség évközben is sokat változott.

A “Szerviz ” / “Ellenőrzés” menüpont hibalistára teszi az évközi módosítások miatti eltéréseket, ezért annak futtatása javasolt.

Az alábbi változások érintették a bérszámfejtő program működését a szakképzési hozzájárulási fizetési kötelezettség megállapításával kapcsolatosan.

Koronavírus kedvezmény

Koronavírus járvány miatti kedvezmény érvényesítéséhez a feltételek meglétét, a “Szerviz ” / “Beállítások” menüpontban a Koronavírus kedvezmény fülön lehetett beállítani még a 485/2020 rendelet alapján. A paraméter beállítása után lehetett a “Személyek ” / “Személyi adatok” menüpontban, a Számfejtési adatok fülön, a 485/2020 kormány rendelet szerinti jogviszony paramétert jelölni, mivel csak bizonyos jogviszonyokra lehetett a kedvezményt érvényesíteni.

A kedvezmény érvényesítése az alábbiak szerint alakult:

  • Január – február hónapban a  20, 15, 23, 113 alkalmazás minősége kódoknál, az 1-25 tevékenységek esetében.
  • Március-április hónapban a 20,113,15,23,30,35,34,39,53,37,21,22,26,36,38,43,40 alkalmazás minősége kódoknál, 1-56 pontokban lévő tevékenységek esetében.
  • Május hónapban visszaállt az éve eleji kedvezmény érvényesítési lehetőség, a 20, 15, 23, 113 alkalmazás minősége kódoknál és az 1-25 tevékenységek esetében.

Azoknál a jogviszonyoknál, ahol be volt állítva a paraméter, a program nem számolt szakképzési hozzájárulási adót. Ezekben a hónapokban, a 2108A-01-02-es lap speciálisan készült el, feltűntetve a lapon a teljes szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséget és a kedvezményes szakképzési hozzájárulási fizetési kötelezettséget.

Minimálbér változása

A minimálbér évközi változása miatt a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulási kedvezmény összege is változott visszamenőleg január 1-jétől. Amennyiben a minimálbér változása miatt szükséges javítás a számfejtésekben, akkor a számfejtések módosítását a “Szerviz ” / “Januári szocho és szakképzési kedvezmény újraszámolása. (minimálbér átvezetés)” menüpont segítségével lehet automatikusan elvégezni.

Béren kívüli és egyes meghatározott juttatások szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség alóli  mentesítése

A 22/2021. (I.28) Korm. rendelet a koronavírus járványra hivatkozva, visszamenőleges visszavonta a béren kívüli és egyes meghatározott juttatások szakképzési hozzájárulási fizetési kötelezettséget.

Amennyiben a béren kívüli és egyes meghatározott juttatások szakképzési hozzájárulás mentességével kapcsolatos hiba található a hibalistán, akkor annak automatikus javítása (a számfejtések módosításával) a “Szerviz ” / “22/2021. (I. 28.) Korm. rendelet szerinti kedvezmény átvezetése a számfejtésekben.” menüpont segítségével történhet.

KIVA téves szakképzési hozzájárulás

A többszörös szakképzési hozzájárulás módosítás következtében, a bérszámfejtő programunk, egy rövid ideig elérhető (május havi) verziója, bizonyos esetekben KIVA adózási mód esetén is számolt szakképzési hozzájárulást (nem tette kedvezménybe a szakképzési hozzájárulás összegét).

Az ilyen számfejtéseket is hibalistára teszi az ellenőrzés, a javítandó számfejtések megjelölésével.

Tanulók szakképzési hozzájárulás fizetési mentessége 06.10 után

A 2021. évi LXIX. Egyes adótörvények módosításáról szóló törvényben a kihirdetést követő naptól (2021. 06. 10-től) kifizetett tanulószerződéses jövedelmek után eltörölték a szociális hozzájárulási adó fizetési és a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséget.

A bérszámfejtő programunk nem számolta a május hónapra a szociális hozzájárulási adót, szakképzési hozzájárulást, ha a számfejtésben a kifizetés dátuma 2021. 06. 10. vagy későbbi.

Szakképzési hozzájárulás fizetési mentesség visszaállítása

A szakképzési törvény 2021.07.01-től hatályos változása alapján, a  105. § (2) bekezdésében nevesített szervezetek, a teljes 2021-es adóévre mentesülnek a szakképzési hozzájárulás megfizetése alól.

Ennek a változásnak az esetleges visszamenőleges érvényesítéséhez, a Szerviz – Beállítások menüpontban, a Szakképzési hozzájárulás fülön a Szakképzési hozzájárulás alanya mezőt Nem értékre kell állítani. Ha a Szakképzési hozzájárulás alanya mező Nem értékre van állítva, akkor jelölhető a “Szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség nem terhel a Szkt. 105. § (2) bekezdése alapján” paraméter. A paraméter jelölés esetén, aktívvá válik a “Szerviz ” / “Szakképzési hozzájárulás törlése a számfejtésekből” menüpont, mely minden, a számfejtésekben letárolt szakképzési hozzájárulás összeget kinulláz a teljes évben.

Szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó szakképzési hozzájárulási kedvezmény változásai

A 2021. 07.01-jével hatályos szakképzési hozzájárulásról szóló törvény módosítása, az 50%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kedvezményhez is társított szakképzési hozzájárulási adó kedvezményt (0,75%).

A 2021.08.31-i NAV információs füzet kiegészítés értelmezte a 2021. 07. 01-jei módosítást és hivatalosan is a tanulók foglalkoztatásához kötötte a szociális hozzájárulási adó kedvezményhez kapcsolódó szakképzési hozzájárulás kedvezményt. Ennek pontos érvényesítési szabályai még mindig nem egyértelműek, ezért a “Szerviz ” / “Beállítások” menüpontban, a Szakképzési hozzájárulás fülön lehet beállítani a Novitax bérszámfejtő programban, hogy melyik mértékű szakképzési hozzájárulás kedvezményt, melyik hónapban szeretné a vállalkozás érvényesíteni.

Amennyiben a szociális hozzájárulási adóhoz tartozó szakképzési hozzájárulás kedvezménnyel kapcsolatos eltérést jelez a hibalista, akkor a  “Szerviz ” / ” 1,5% és 0,75%-os szakképzési hozzájárulás kedvezmény átszámolása egész évre” menüpont segítségével, a bérszámfejtő program újra számolja és a számfejtésben módosítja a beállított paramétereknek megfelelően, a szociális hozzájárulási adóhoz tartozó szakképzési hozzájárulás kedvezményt.

Az átszámolás megerősítő képernyőn jelzi a program az érintett számfejtések számát, ahol szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó szakképzési hozzájárulási kedvezmény lehetséges.

Szakképzési hozzájárulás kedvezmény átszámolása - kezdés
Szakképzési hozzájárulás kedvezmény átszámolása – kezdés

A funkció futtatása után kijelzi az érintett, átszámolt számfejtések számát.

Szakképzési hozzájárulás kedvezmény átszámolása - befejezve
Szakképzési hozzájárulás kedvezmény átszámolása – befejezve

Mivel a paraméter többször is módosítható, az átszámolás funkció is többször futtatható. A program azoknak a számfejtéseknek a számát tudja megmondani, amelyek érintettek lehetnek szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó szakképzési hozzájárulás kedvezménnyel.

Több értelmezés is napvilágot látott a szakképzési hozzájárulás kedvezmény értelmezésével kapcsolatban. Az egyik ilyen vélemény, érvényesítési feltételként a jövedelemhatárt a minimálbérhez kötötte. Ez a vélemény a törvényből egyértelműen nem olvasható ki, ezért ilyen beállítási lehetőség nincs a bérszámfejtő programunkban.

A fenitek alapján, ha be van állítva a szociális hozzájárulási adóhoz tartozó szakképzési hozzájárulás kedvezmény 1,5% illetve 0,75% (a szociális hozzájárulási adó mértékéhez igazodva), akkor a program minden típusú szociális hozzájárulási adó kedvezmény érvényesítéskor a hozzátartozó szakképzési hozzájárulás kedvezményt érvényesíti, vagy ha nincs beállítva kedvezmény érvényesítés, akkor nem számolj azt a mértékű (1,5%, vagy 0,75%) szakképzési hozzájárulási kedvezményt.

A decemberi 2108-as adatszolgáltatás 2108A-01-02-es lap kitöltéséhez szükséges fontosabb tudnivalók

A decemberi 2108-as adatszolgáltatás elkészítése előtt, ellenőrizzék a szakképzési hozzájárulás kedvezmények és egyéb paraméterek beállítását, az aktuális jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Érdemes lefuttatni a “Szerviz ” / “Ellenőrzés” menüpontot. Az ellenőrzés, az év eleji minimálbér változás, a béren kívüli és egyes meghatározott juttatások szakképzési hozzájárulás mentességét, és a szakképzési hozzájárulási kedvezmény számfejtését is ellenörzi, az aktuális jogszabályoktól eltérő számfejtéseket hibalistára teszi.

A decemberi 2108-as adatszolgáltatást, a szakképzési hozzájárulás elszámolásával, csak a hibalistán szereplő eltérések javítása után javasoljuk elkészíteni.

Szakképzési analitika

A “Kimutatások ” / “Éves listák” / “Analitikák” / “Szakképzési analitika” nyújt segítséget a kitöltéshez, ellenőrzéshez.

Szakképzési hozzájárulás csökkentő tételek

A 2108A-01-02-es lap 33-35. sorait a “Nyilvántartások ” / “Kiegészítő nyilvántartások 08-ashoz” / “Szakképzési hozz. csök. tételek” menüpontból gyűjtjük, az 1-12. havi adatokat összesítve.

KIVA adózási mód esetén is van lehetőség a “Nyilvántartások ” / “Kiegészítő nyilvántartások 08-ashoz” / “Szakképzési hozz. csök. tételek” menüpontba felrögzíteni a tanulók foglalkoztatásához kapcsolódó kedvezményeket, amelyet KIVA adózási mód esetén is begyűjtjünk a 2108A-01-02-es lapjára, az 1-12. havi adatokat összesítve (a 2021.07.01-jei módosítás visszamenőlegesen a 2021-es adóévre hatályos).

Szakképzési hozzájárulás fizetési kedvezmény új sorai

A 2108A-01-02-es lap 40. és 41. sorába kerül a beállított paraméterkenek megfelelően, az érvényesített (számfejtett) szociális hozzájárulási adóhoz kapcsolódó szakképzési hozzájárulási kedvezmény a teljes évre összesítve, függetlenül attól, hogy az 1-6. havi 2108-as adatszolgáltatás még nem tartalmazta ezeket a sorokat.

2108A-01-02-es lap 43. sorát információ hiányában nem töltjük. Amennyiben ezt a sort módosítják, akkor legyenek tekintettel arra, hogy a 43. sor adata befolyásolja a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség összegét.

Koronavírus miatti kedvezmény kezelése

Elszámoló bevallás (december hónap) esetén, a bérszámfejtő program automatikusan jelöli, ha évközben, akár csak egy hónapra, korovírus-járványügyi helyezettel kapcsolatban a vállalkozás szakképzési hozzájárulási kedvezményt érvényesített. Ilyen esetben, a 2108A-01-02-es lap 36. sorába az éves teljes szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezetség kerül a koronavírus kedvezmény figyelembe vétele nélkül. A 2108A-01-02-es lap 37. sorában kerül a veszélyhelyzettel összefüggésben számított éves összeg, azaz a koronavírus kedvezménnyel csökkentett, éves, ténylegesen fizetendő szakképzési hozzájárulás összege.

Adóbefizetések lista (havi és éves)

A havi és éves adóbefizetések lista bekéri az adófolyószámla alapján eddig megfizetett szakképzési hozzájárulás összegét, és ezt figyelembevéve állapítja meg a decemberi fizetendő szakképzési hozzájárulás összegét.