Számfejtő lap paraméterei

Novitax bérszámfejtő programban a havi számfejtő lap a “Kimutatások ” / “Havi listák” / “Számfejtés elszámolási lapok” / “Számfejtő lap” menüpontban készíthető el az alábbi paraméterek beállításának a segítségével.

Idő és óra adatok fül

Számfejtő lap - Idő és óra adatok
Számfejtő lap – Idő és óra adatok
 • Órabér- vagy időanalitika: a paraméter bejelölése esetén a számfejtő lapon az idő és órabér adatok megjelennek.
  • Órabér összesen: Órabéres bérezési mód esetén az óraszámok megjelenítésével, a részösszegek is megjelennek az óraszámok mellett.
 • Óraszám részletezés:  Órabéres bérezési mód esetén az óraszámok megjelenítése a számfejtőlapon.
 • Óraszám részl. óra analitika alapján: az óra analitikában rögzített óraszámokat megjeleníti a számfejtő lapon.
 • Munkaidőkeret összesítés: munkaidő keretben foglalkozatott munkavállók esetében megjeleníti az óraelszámolást
 • Pótlék részletezés: A nem Mt. szerinti egyéb pótlékok gombnál rögzített pótlékok megjelenítése.
  • Pótlék összesen: A nem Mt. szerinti egyéb pótlékok gombnál rögzített pótlékok összesítése.
 • Egysz. foglalk. m.napok nyomtatása: Az egyszerűsített foglalkoztatottak munkanapjainak részletezése.
 • Egysz. foglalk. napi bér kiírása: Az egyszerűsített foglalkoztatottak napi bérének megjelenítése.
 • Költséghelyes órarészletezés: Költséghely használata esetén, a jogcímekre számfejtett összegeket megjeleníti költséghelyenkénti bontásban.
 • Óraszám analitika összesítés nélkül: Órabéres bérezési mód esetén az összesen órák lehagyhatóak a listáról.
 • Ebédidő tartamának kiírása: Az ebédidő időtartamának megjelenítése a számfejtő lapon.

Megjelenítési beállítások fül

Számfejtő lap - megjelenítési beállítások
Számfejtő lap – Megjelenítési beállítások
 • Számfejtések összevonva: Egy jogviszonyban, több számfejtés esetén is egy számfejtő lap készül.
 • Jogviszonyok összevonva: Több jogviszony esetén is egy számfejtő lap készül.
 • Banki utalások összevonva: Több bankszámlaszámra történő utalás esetében egy sorban jeleníti meg az adatot.
 • Fizetés utalása esetén bankszla kiírása: Jövedelem banki utalása esetén, a bankszámla szám megjelenítése a jövedelem banki utalás sor alatt.
 • Hóközi kifizetés külön kiírása: Hóközi kifizetés esetén, az külön soron jelenik meg.
 • Jogcím részletezés: A jövedelmek jogcímenkénti részleteséggel jelennek meg a számfejtő lapon.
 • Cég által fizetendő járulék adatok:  A vállalkozás által fizetendő adók és járulékok megjelenítése.
 • Halmozott SZJA: Az éves szja adatok megjelenítése a listán.
 • Halm. SZJA e. megh. és béren kív. jutt.: A béren kívüli és egyes juttatások után fizetetndő éves szja megjelenítése.
 • E. meghat. és béren kív.jutt. átv.: A béren kívüli és egyes meghatározott juttatások átvételének igazolás az aláírással.
 • Szocho  megjelenítése a listán: A szociális hozzájárulási adó megjelenítése a listán, ha a cég által fizetendő járulék adatok megjelenítése be van jelölve.
 • Távolléti díj kiírása: Napi távolléti díj összegének a kiírása.
 • Költséghely kiírása: A költséghely megjelenítése a számfejtő lapon.
 • Nettó költségtérítés külön soron: A költségtérítések nettó összegének a megjelenítése elkülönítve.
 • Költséghely szűrés megjelenítése: Költséghelyre történő szűrés esetén, a költséghely megjelenítése a számfejtő lapon.
 • Alkalmazás minősége kiírása: A jogviszony adatokban beállított alkamazás minősége megjelenítése a számfejtő lapon.
 • Jogviszony kezdetének a kiírása: A jogviszony adatokban megadott jogviszony kezdetének a megjelenítése a számfejtő lapon.
 • Munkakör kiírása: A munkaügyi adatokban megadott, a hónap utolsó napján érvényes munkakör megjelenítése.
 • Munkaidő kiírása: A munkaügyi adatokban megadott, a hónap utolsó napján érvényes munkaidő megjelenítése.
 • Kifizetendő címletezése: A Szerviz – Beállítások menüpontban megadott címleteknek megfelelően, a készpénzes kifizetendő jövedelem címletezése.
 • Igényelt családi és első házas kedvezmény kiírása: A személyi adatokban berögzített, igényelt családi és első házas kedvezmény megjelenítése.
 • Külföldön kifizetett Magyarországon mentesített jövedelem kiírása: A “Nyilvántartások ” / “Magyarországon mentesített jövedelem” menüpontban felrögzített külföldön kifizetett jövedelem megjelenítése a számfejtő lapon.
 • Számfejtő lapok sorrendje: Munkaszámon vagy költséghelyen belüli abc sorrendben történő listázás.
 • KATA megjelenítése a listán: A KATA összegének megjelenítése a vállalkozás által fizetendő adó és járulék blokkban.
 • Listák nyelve: A számfejtő lap lekérhető idegen nyelven, a megfelelő idegen nyelv itt állítható be.

Formai beállítások

Számfejtő lap - Formai beállítások
Számfejtő lap – Formai beállítások
 • Kifizetés dátumának kiírása: A számfejtésben szereplő kifizetés dátumának a megjelenítése.
 • Személy címe: A személyi adatokban szereplő állandó lakcím megjelenítése.
 • Aláírás: Aláírási hely megjelenítése.
 • Átvétel igazolása: Átvétel igazolása szöveg megjelenítése.
  • Keltezés dátum kitöltése: A lekérdezési képernyőn a lista dátumának megjelenítése az aláírásban.
 • Aktuális események kiírása: Az aktuális események megjelenítése listán.
 • Táblázat keretezése: A számfejtőlapon a keretezés megjelenítése.
 • Kifizető aláírása: Kifizető aláírási helyének megjelenítése.
 • Megjegyzés kiírása: Előre rögzített megjegyzés megjelenítése.
 • Egyszerűsített foglalkoztatottak nélkül: Az egyszerűsített foglalkoztatottak kihagyása a számfejtő lap készítésből.
 • Csak egyszerűsített foglalkoztatottak: Számfejtő lap készítése csak egyszerűsített foglalkoztatott jogviszonyban lévőknek.
 • Lista címe: A számfejtő lap megnevezés szabadon történő módosítása.
 • Megjelenítés: Az alábbi nyomtatási beállítások választhatóak:
Számfejtő lap - megjelenítési paraméter
Megjelenítési paraméter
 • Cégnév megjelenítése: A cég nevének megjelenítése a fejlécben.
 • PDF export személyenként: Lehetőség van pdf formátumban készíteni el a számfejtőlapot.
  • Fájlnévben szereplő név, e-mail címzettje legyen: Az alábbi formátumok választhatóak:
Pdf fájlban szereplő név
Pdf fájlban szereplő név
 • Fájlnév: Az alábbi három paraméterből lehet a fájl nevét kialakítani.
Számfejtő lap - PDF fájl neve formátum
Számfejtő lap – PDF fájl neve formátum
 • Fájlnév előtag és utótag: A pdf fájlnév egy elő- és utótaggal is kiegészíthető.
 • Küldés e-mailben: A paraméter jelölése esetén, rögtön e-mailben küldhető a számfejtő lap. Ehhez a cégadatokban és a személyi adatokban beállítások szükségesek.
 • Feltöltés WebBérbe: A paraméter jelölése esetén a WebBér programba töltődnek fel a számfejtő lapok.
 • Jelszavas védelem: A pdf formátumban készített számfejtő lap jelszavas védelemmel látható el. Ez lehet egy fix jelszó, vagy a személyi adatokban előre megadott.
 • Számfejtő aláírása: A paraméter jelölése esetén külön szerepeltethető a számfejtő aláírása a számfejtő lapon, a számfejtő kiválasztásával a képviselő adatokból.

Szabadság és egyéb távollét adatok

Számfejtő lap - Szabadság és egyéb távollét adatok
Számfejtő lap – Szabadság és egyéb távollét adatok
 • Szabadság adatok: A szabadság nyilvántartás adatainak a megjelenítése.
  • Betegszabadság nélkül: A betegszabadság adatok lehagyása a szabadság nyilvántartás adatokból.
 • Ellátásban töltött napok kiírása: Jogviszonyok összevonása esetén a távol töltött időszakok megjelenítése a számfejtő lapon. Kiválasztható mely időszakokat jelenítse meg a lista.
 • Távol töltött napok kiírása: A nem munkavégzéssel töltött időszakok megjelenítése a számfejtő lapon. Kiválasztható mely időszakokat jelenítse meg a lista.