Szociális hozzájárulási adó

Szociális hozzájárulási adó

2019. 01. 01-től eho helyett szocho

Hatályon kívül helyezik a 1998. évi LXVI. törvényt, az egészségügyi hozzájárulásról. Valamint a 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezetét („régi szocho törvény”).
Helyette a 2018. évi LII. törvény a szociális hozzájárulási adóról lép hatályba.
A változás célja, hogy eho-t kicserélik szocho-ra, és ehhez a két jogszabályt egy új szocho törvénybe egyesítették.

Az új jogszabály értelmében négy féle szocho lesz:
– megmarad az eddigi, cég által fizetendő szocho
– levont szocho – a külön adózó jövedelmek után, melyet a személytől vonunk
– béren kívüli juttatás utáni szocho
– egyes meghatározott juttatás utáni szocho

Szocho fizetési felső határ: 2018. évi LII. tv. értelmében (2) Az 1. § (5) bekezdés a)-e) pontja esetében az adót addig kell megfizetni, amíg a természetes személy 1. § (1)-(3) bekezdés és az 1. § (5) bekezdés a)-e) pontja szerinti jövedelme a tárgyévben eléri a minimálbér összegének huszonnégyszeresét (a továbbiakban: adófizetési felső határ). A Szocho fizetési felső határ 2019.-ben 3 576 000 Ft.

Szocho kedvezmények (az igénybe-vehető maximális kedvezmény az minimálbér összegétől függ)
A Szocho tv. második fejezetében található Szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezmények esetében a maximális igénybe vehető kedvezmény a minimálbér összegéhez igazodva van meghatározva:
– A szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény maximum a minimálbér 50%-a alapján
– A munkaerő-piacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény maximum a minimálbér alapján az első két évben, az ezt követő évben maximum a minimálbér 50% alapján
– A három vagy több gyermeket nevelő munkaerő-piacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény maximum a minimálbér alapján az első három évben, az ezt követő két évben maximum a minimálbér 50% alapján
– A megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény legfeljebb a minimálbér kétszerese alapján
– külön törvény szerint: Védett korban elbocsátott köztisztviselők után érvényesíthető adókedvezmény legfeljebb a minimálbér négyszerese utáni adómérték alapján

A szociális hozzájárulási adó kedvezmények alapja

A Magyar Közlöny 2012.04.06-i számában megjelent a szociális hozzájárulási adó törvény módosítása szerint a „A szociális hozzájárulási adóból törvény alapján érvényesíthető kedvezmény kiszámításánál a munkavállalót a munkaviszonyára tekintettel megillető (bruttó) munkabért a számviteli törvényben foglaltak alkalmazásával kell meghatározni.”

A számviteli törvény azonban egzakt módon nem definiálja a munkabér fogalmát, ezért a törvény 79.§. (2) bekezdésében leírt bérköltség meghatározást, és felsorolást vettük alapul. Ennek megfelelően a programot úgy módosítottuk, hogy ahol a szociális hozzájárulási adó kedvezmény alapjaként a munkabér van meghatározva, a program csak azokat a jövedelmeket veszi figyelembe, amelyeket a számvitelben bérköltségként kell könyvelni. A továbbiakban így nem számít bele a kedvezmény alapjába például a betegszabadságra kifizetett jövedelem, és a végkielégítés ill. az apák munka-időkedvezménye.

Szocho kedvezmény beállítása

A Személyi adatokban, a Szocho kedvezmény fülön állítható be a szocho kedvezmény típusa, az érvényesítést befolyásoló dátumok és egyéb paraméterek.

Szocho kedvezmény beállítása
Szocho kedvezmény beállítása

Szocho kedvezmények 2019

Átmeneti, még kifuttatható kedvezmények (2018.12.31.-én, vagy az előtt induló kedvezmények!)

25 év alatti (180 nap biztosítás alatt) után járó kedvezmény: A kedvezmény csak abban az esetben állítható be, ha megvan a NAV igazolás arról, hogy nincs 180 nap biztosítása a személynek. Mértéke: bruttó munkabér, de maximum 100.000.- forintnak a 19,5%-a az első 2 évben. Utána 25 éves korig: bruttó munkabér, de maximum 100.000.- forintnak a 9,75%-a
Anyasági ellátásban részesülő (részesült) munkavállaló után járó kedvezmény: Mértéke: bruttó munkabér, de maximum 100.000 forintnak a 19,5%-a az első 2 évben, a harmadikban 9,75%. A teljes hónapra megilleti a kedvezmény, amelyben eléri a 2., 3. év végét.
Szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások kedvezménye: Mértéke: bruttó munkabér, de maximum 100.000 forintnak a 19,5%-a az első 2 évben, a harmadikban 9,75%. A teljes hónapra megilleti a kedvezmény, amelyben eléri a 2., 3. év végét.
Anyasági ellátásban részesülő (részesült) munkavállaló után járó kedvezmény 3 vagy több gyermek esetén: Mértéke: a bruttó munkabér, de legfeljebb 100.000 Ft 19,5%-a a foglalkoztatástól számított első 3 évben, a 4-5. évben legfeljebb 100.000 Ft 9,75%-a a kedvezmény.

Az átmeneti kedvezmények esetén a régi szabályt kell alkalmazni. Tehát 100ezer lesz a kedvezmény alap, és nem a minimálbér, valamint a részmunkaidős arányosítás is megmarad a 25 év alatti, a tartósan álláskereső és a szabad zónás kedvezmény esetén!

Megmaradt kedvezmények:

 • Kutatók foglalkoztatása után járó kedvezmény
 • Doktori képzésben résztvevő kutatók foglalkoztatása után járó kedvezmény
 • Közfoglalkoztatott után járó kedvezmény

2019 évtől megszűnő kedvezmények:

 • Szakképzettséget nem igénylő foglalkozásokban foglalkoztatott munkavállalók utáni adókedvezmény
 • Rehabilitációs kártya kedvezménye
 • Megváltozott munkakép. tag- egyéni vállalkozó kedvezménye
 • 25 év alatti munkavállaló (180 nap biztosítás felett) után járó kedvezmény
 • 55 év felett munkavállaló után járó kedvezmény
 • Mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállaló után járó kedvezmény
 • Gyermekgondozási szabadságról visszatérő munkavállaló Pftv. 8/B. §
 • Karrier Híd Program kedvezménye

2019-től új kedvezmények:

 • Szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény

Feltétele: a hónap egészében az alábbi munkakörökben foglalkoztatott személyek után vehető igénybe:
FEOR 08 9. főcsoport, 61. csoport, 7333, 8421
A kedvezmény összege a bruttó munkabér, legfeljebb a minimálbér utáni adómérték 50%-a.

 • Munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény

Feltétele: NAV igazolás – biztosítotti bejelentést követően hivatalból kiküldik.
A kedvezmény összege az első két évben a bruttó munkabér, legfeljebb a minimálbér utáni adómérték. A harmadik évben legfeljebb a minimálbér utáni adómérték 50%-a. Ha a kedvezményre már nem jogosult, akkor egy új változást kell rögzíteni a személy adataiban, a kedvezmény nélkül.

 • A három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény

Feltétele: a fenti NAV igazolás + családi pótlékra jogosultságról szóló igazolás. A kedvezmény összege az első három évben a bruttó munkabér, legfeljebb a minimálbér utáni adómérték. A negyedik, ötödik évben legfeljebb a minimálbér utáni adómérték 50%-a.

 • A megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény

Jogviszony lehet: munkaviszony, egyéni vállalkozó, társas vállalkozás tagja.
Feltétel: egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 %-os (erről szóló érvényes dokumentum kell), vagy kisebb, vagy rokkantsági ellátásban, vagy rehabilitációs ellátásban részesül (ellátás folyósítását igazoló határozat kell). A kedvezmény összege az adóalap, legfeljebb a minimálbér kétszerese utáni adómérték.

 • Védett korban elbocsátott köztisztviselők után érvényesíthető adókedvezmény

Feltétele: 60. életévet betöltött + igazolás a korábbi, közszolgálati foglalkoztatótól. A kedvezmény összege a bruttó munkabér, legfeljebb a minimálbér négyszerese utáni adómérték. A kedvezmény az öregségi nyugdíjkorhatára eléréséig érvényesíthető.

Kivások szochója

Alap esetként a Kivás cégeknél nincs szocho, sem kedvezmény.

De az alábbi szocho kedvezmények csökkentik a kiva alapját:

 • Kedvezményezett munkavállaló Adóalap-kedvezmény összege Igazolás kiállítója
  szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállaló – Szocho. tv. 10. § személyenként a bruttó munkabér havi összege, de havonta legfeljebb a minimálbér 50 százaléka nem szükséges igazolás
  munkaerőpiacra lépő személy – Szocho. tv. 11. § a foglalkoztatás első két évében személyenként a bruttó munkabér havi összege, de havonta legfeljebb a minimálbér; a foglalkoztatás harmadik évében személyenként a bruttó munkabér havi összege, de havonta legfeljebb a minimálbér 50 százaléka adóhatóság
  három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nő – Szocho. tv. 12. § a foglalkoztatás első három évében személyenként a bruttó munkabér havi összege, de havonta legfeljebb a minimálbér; a foglalkoztatás negyedik és ötödik évében személyenként a minimálbér 50 százaléka adóhatóság és

  családtámogatási feladatokat ellátó hatóság

  megváltozott munkaképességű személy – Szocho. tv. 13. § (1) bekezdés a) és c) pontja

  (a Katv. alkalmazásában foglalkoztatott alatt érteni kell a tagot is)

  személyenként a foglalkoztatott után megállapított Szocho. tv. szerinti adóalap, de havonta legfeljebb a minimálbér kétszerese a rehabilitációs hatóság komplex minősítésről szóló igazolása vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak folyósítását igazoló határozat megléte
  doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal, vagy tudományos címmel rendelkező kutató, fejlesztő munkavállaló – Szocho. tv. 15. § (1) bekezdés a) pontja személyenként a bruttó munkabér havi összege, de havonta legfeljebb 500 ezer forint nem szükséges igazolás
  a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerint doktori képzésben részt vevő hallgató vagy doktorjelölt munkavállaló – Szocho. tv. 15. § (1) bekezdés b) pontja személyenként a bruttó munkabér havi összege, de havonta legfeljebb 100 ezer forint nem szükséges igazolás

A kedvezmények a szokásos módon beállíthatók a személynél.

A kettős könyvvitelnek az alábbi menüpontban adjuk át az adatokat: Utalás-Feladás / Főkönyvi feladás / KIVA: Szjk és kedvezmények.

Szocho kedvezmény érvényesítésére figyelmeztetés

Személyi adatok rögzítésekor

A program figyelmeztetést ad a személyi adatok rögzítésekor, ha a személy paraméterei alapján szocho kedvezményre lehet jogosult.

Figyelembe vehető szocho kedvezmény lista

A Személyek – Személyi listák – Figyelembe vehető szocho kedvezmény menüpontban kilistázhatóak a személyenként igénybe vehető szocho kedvezmények.

Személyi adatok ellenőrzése funkció

A Szerviz  – Személyi adatok ellenőrzése funkció is listázza a személyenként igénybe vehető szocho kedvezményeket.

Program indításkori automatikus szocho ellenőrzés

A Szerviz – Beállítások menüpontban, a Beállítások fülön lehet beállítani, hogy a bér program minden indításánál feljöjjön egy lista az igénybe vehető szocho kedvezményekről.

Szocho kedvezmény érvényesítés automatikus ellenőrzésének beállítása
Szocho kedvezmény érvényesítés automatikus ellenőrzésének beállítása