Nem kifizetendő jutalékok kezelése

Bizonyos vállalkozások bevezettek háromoldalú szerződés keretében egy speciális jutalék elszámolási módot.

Ez a speciális jutalék elszámolási mód az, amikor a nettó jövedelmet az azt alkalmazó vállalkozás utalja közvetlenül a magánszemélynek, de a számfejtést az a vállakozás végzi el ahol a magánszemély munkaviszonyban alkalmazásban áll. Az adatszolgáltatást is a járulékokat is a számfejtés végző vállalkozás fizeti be, amit utólag megtérít a  jutalékot fizető vállalkozás a számfejtést végző vállalkozás felé.

A jutalék számfejthető a normál bérrel együtt, de külön számfejtésben is elkülönülten, akár hóközi kifizetésként. Számfejtését az alábbi módon lehet kezelni a rendelkezésre álló információk alapján.

A nem rendszeres jövedelmek között, például az 300/00 Egyéb nem rendszeres bér jogcím alábontását érdemes használni. A jogcímeket alábontani a “Törzsadatok ” / “Jogcímek” menüpontban lehet, bármely saját elnevezést használva.

A számfejtéskor keletkező nettó kifizetendő a 1005/00 Munkáltatói, kifizetői levonások jogcímre vagy annak nevesített alábontására kell rögzíteni.

A fenti számfejtés alapján, a program leszámfejti a bruttó összeget, levonja a járulékokat, kiszámolja a kifizető terheit és egyéb követelésként nyilvántartja a nettó összeget.

Nem kifizetendő jutalék
Nem kifizetendő jutalék