Támogatások könyvelése az egyszeres könyvviteli rendszerben

Támogatások könyvelése az egyszeres könyvviteli rendszerben a következő jogcímeken lehetséges:

  • 109 Ellenértékbe beszám.támogatás
  • 136 Egyéb kap vissza nem tér tám.
  • 137 Kapott egyéb támogatás
  • 143 Terület alapú kapott támogatás
  • 165 Fel nem használt támogatás
  • 144 Ktgre kap.vissza nem tér tám
  • 273 Szervezetek támogatása
  • 488 Vissza nem tér. támogatás

Beszámító bevételbe kerülnek be az alábbi jogcímek, azaz az eredményt növelik és a pénzeszközöket is: 109, 136, 137, 143, 144.  Ezek a jogcímek a 109 jogcím kivételével nem áfásak.
A 165 jogcím be nem számító bevételként könyvelődik, azaz nem hat az eredményre, a pénzeszközöket növeli, nem áfás.
A 273 jogcím nem áfás egyéb költségként könyvelődik, azaz az eredményt és a pénzeszközöket csökkenti.
A 488 jogcím nem áfás, eredményre nem hat, pénzeszközöket növeli és a tartozásokat is.
Természetesen ha a felhasználónak a törzs jogcímállományban lévő jogcímek nem megfelelőek, akkor a meglévő jogcímek alábontásával új jogcímeket hozhat létre.
Az új jogcímek ugyan úgy viselkednek, mint azok a jogcímek, amelyek alábontásai.
A 273, 488 jogcím csak non profit gazdálkodási formánál használható.
A 165 jogcím non profit gazdálkodási formánál nem használható.