Táppénz korrekció: Téves összeg kifizetése esetén, táppénz típus, százalék nem változik

Táppénz korrekció: Téves összeg kifizetése esetén, táppénz típus, százalék nem változik

TB kifizetőhely – Ellátás korrekció menüpontban lehetőség van a korábban tévesen megállapított ellátások módosítására vagy törlésére.

Ki kell választani a korrigálni kívánt ellátást és meg kell adni az eltérés összegét, amely lehet plusz kifizetés, vagy visszavonás is.

Az ellátás kiválasztása után meg kell adni a korrekció dátumát.

Az érvényesség kezdete az a nap, amikortól a megváltozott összegű ellátást kell folyósítani. (A tévesen számfejtett ellátás időszakát követő nap.)

A korrekció esedékessége dátum határozza meg, hogy melyik időszakban kerül számfejtésre a korrekció. (pl. ha februárban szeretnénk számfejteni a korrekciót, akkor februári dátumot kell ide beírni).

A korrekció rögzítésénél le kell módosítani az ellátás adatait, és meg kell adni a számfejtendő korrekció adatait. Ilyen adatok az összeg, a napok, és a korrekció számfejtésére használandó jogcím.

Ki kell választani a korrigálni kívánt ellátást és meg kell adni az eltérés összegét, amely lehet plusz kifizetés, vagy visszavonás is.

Táppénz korrekció az összeg változik
Táppénz korrekció az összeg változik