Távolléti díjba beszámító pótlékok import-Novitax Bér

Távolléti díjba beszámító pótlékok import-Novitax Bér

A Szerviz – Importok és exportok – Távolléti díjba beszámító pótlékok importálása menüponton belül az útvonal kiválasztásával választható ki a távolléti díjba beszámító pótlék adatokat tartalmazó import (.csv formátumú) állomány.

Import állomány felépítése

Az import állománynak kötelező módon a következő sorrendben kell tartalmaznia a távolléti díjba beszámító pótlék adatokat:

személy adójele; jogviszony sorszám; időszak; beosztás szerinti óra; műszak pótlék összeg; műszak pótlék óra; éjszakai pótlék összeg; éjszakai pótlék óra; ügyeleti pótlék összeg; ügyeleti pótlék óra; készenléti pótlék összeg; készenléti pótlék óra; átalány pótlék összeg; teljesített óra; teljesítmény bér összeg; vasárnapi pótlék összeg; vasárnapi pótlék nap

Egyéb információk

  • Személy adójele: a foglalkoztatott adóazonosítója, ez alapján tudja a program, hogy mely hozzátartozó, melyik személyhez tartozik.
  • Jogviszony sorszáma: alap esetként 1, de ha a személynek több jogviszonya van, akkor a megfelelő jogviszony sorszámát kell jelölni.
  • Időszak: Évszám és a hónap száma egybeírva Beosztott óra: Beosztás szerinti óraszám
  • Pótlék összeg: adott időszakra kifizetett pótlék összege
  • Pótlék óra: adott időszakra kifizetett pótlék óraszáma
  • Az átalánypótlék összegét időközben már nem lehet beimportálni, az a Törzsszámfejtésből gyűlik a távolléti díj számításba.

Importáláshoz használható mintafájlok:

Távolléti díjba beszámító pótlék import_oszlopnév

Távolléti díjba beszámító pótlék import_minta