TB kifizetőhelyek adatszolgáltatásának változásai 2023.07.01-től

A TB kifizetőhelyek 2023.07.01-től, új adatszolgáltatási kötelezettségnek kell eleget tegyenek „Adatszolgáltatás a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokról és a baleseti táppénzről” megnevezéssel.

Első alkalommal 2023.08.20-ig kell teljesíteni az új adatszolgáltatási kötelezettséget 2023.07 hónapról. A SZÜF-ön 2023. augusztus 1-jétől lesz elérhető azon űrlap, amelyen a kifizetőhelyeknek teljesíteniük kell az adatszolgáltatási kötelezettségüket. Az űrlap az EGÉSZSÉGÜGY / EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI menüpontban lesz elérhető  „Adatszolgáltatás a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokról és a baleseti táppénzről” megnevezéssel.

Az adatszolgáltatást a kifizetőhelyek kétféle módon teljesíthetik:

  • Azok a kisebb kifizetőhelyek, akik havonta jellemzően legfeljebb 20 db ellátást folyósítanak a biztosítottak részére, a szükséges adatokat megadhatják magán az űrlapon is. Az adatszolgáltatás ilyen módon történő teljesítése esetén a kifizetőhelynek jelenleg további teendője nincs.
  • A nagyobb kifizetőhelyeknek – akik havonta több, mint 20 db ellátást folyósítanak – a saját informatikai rendszerükből elő kell állítani egy XML állományt, és ezen állományt kell mellékletként csatolni a SZÜF-ön közzétett űrlaphoz.

Az Ebtv. változásaihoz és az xml fájlok elkészítéséhez kapcsolódó TB kifizetőhelyi tájékoztatók a MÁK a honlapján az alábbi elérési útvonalon találhatók:

Társadalombiztositási kifizetőhelyek tájékoztató anyagai 

A Tb adatszolgáltatás .xml fájl feltöltési felülete

Az ellátások rögzítésének és számfejtésének változásai a Novitax bérszámfejtő programban

Számítási mód mező

A “TB kifizetőhely ” / “Ellátások” menüpontban, az ellátás rögzítéséhez bekerült új mezőként a  Típus mellé a “Számítási mód” mező, ami az új .xml adatszolgáltatáshoz szükséges.
A 2023. 07. 01-től kezdődő ellátásokban a “Számolás” gombra kattintva ez már automatikusan töltődik.
Az első félévről áthúzódó, folyamatos ellátások esetén kérjük Önöket, hogy lépjenek bele az ellátásokban, és nyomjanak rá a “Számolás” gombra. Így a már meglévő ellátásokban is kitöltésre kerül a “Számítási mód” mező.

A tavalyi évben kezdődő ellátásoknál nem tudjuk a “Számítási mód” mezőt automatikusan kitölteni, ezt kézzel kell megtenni a “TB kifizetőhely ” / “Ellátások” menüpontban a tavalyról áthúzódó ellátások pl.: GYED esetében.

Baleseti táppénz

Az új adatszolgáltatásban, a baleseti táppénz jellegét megbővítették a korábbi lehetőségekhez képest, ezért a “TB kifizetőhely ” / “Ellátások” menüpontban, az ellátások rögzítésénél a “Keresőképtelenség” mezőt megbővítettük az alábbi jellegekkel:

  • 8 – Közcélú munka végzése során bekövetkezett baleset
  • 9 – Egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során bekövetkezett baleset

Táppénz jogosultság változása

A táppénz jogosultság megállapítását módosítottuk az Ebtv. változásainak megfelelően.

TB ellátások nettó összegének kerekítése

Az Ebtv. 61.§ (11) bekezdése alapján a tb ellátások számfejtésekor a nettó ellátás összegét is felfelé kell kerekíteni 0 vagy 5 ft-ra. A kerekítés kezelhetőségének érdekében egy új jogcímmel bővítettük az Adómentes, bevétel jogcímeket a 745/00 TB ellátás kerekítési különbözete néven. Erre számfejti a program automatikusan ezeket a kerekítési különbözeteket.

Tört napi táppénz

Bekerült új mezőként az Első (tört) napi összeg mező a táppénz, baleseti táppénz és gyermek ápolási táppénz esetében, ahol megadható az első nem teljes napi táppénz összege.

Első tört napi összeg mező
Első tört napi összeg mező

A mező kitöltése esetén, a számfejtésben az első táppénzes napra megadott összeget számfejti a bérszámfejtő program, a többi napnál a napi ellátás összegét veszi figyelembe.

Az ellátás adatainak változása (korrekció)  esetén

Az ellátás adatainak változása esetén (korrekció) az új adatokat teljes körűen kell az adatszolgáltatásban megjeleníteni, mintha új ellátás került volna rögzítése, a korábban felrögzített ellátást törlés jelöléssel, az eredeti azonosító feltüntetésével kell az adatszolgáltatásban megjeleníteni.

Abban az esetben, ha olyan ellátás változik, amelyik még a korábbi időszakban került elszámolásra, jelentésre, akkor mivel az még nem a jelenlegi adatszolgáltatási rendszerben volt kezelve, nem kell az eredeti ellátást törlés jelöléssel az adatszolgáltatásban szerepeltetni, csak az újonnan felrögzített ellátás kerül az új teljes adattartalommal az adatszolgáltatásba. Ebben az esetben az összesítő lapon a törlés adataival csökkenteni kell kézzel a javítás menüpontban az elszámolandó összegeket.

TB adatszolgáltatás xml

Részletező lapok

A részletező lapokat a “TB kifizetőhely ” / “Adatszolgáltatás (.xml)” / “Részletező lapok” Gyűjtés funkció bejelölésével lehet összegyűjteni, és van lehetőség a Javítás funkcióval az adatokat módosítani.

Ha valaki valamilyen oknál fogva kimarad a gyűjtésből, akkor lehetőség van a személyt kiválasztva a javítás funkciónál, az adatait kézzel felrögzíteni.

Iker GYED

A TB ellátás rögzítésekor, az Iker GYED jelölése esetén, az azonos születési dátumú gyermekeket begyűjti a bérszámfejtő program a TB xml fájl készítésekor.

Továbbra is csak egy gyermeket lehet kiválasztani, a Részletező lap javításában sem jelenítünk meg több gyermeket, sem a listán, csak a TB xml fájl fogja tartalmazni a további gyermek(ek) adatait.

Betudás

Abban az esetben ha egy másik ellátást, támogatást kell beszámítani az adott ellátásban, akkor a Betudás gomb segítségével van lehetőség ennek adatait kézzel felrögzíteni.

Az Azonosító fontos szerepe!

TB adatszolgáltatás (.xml) fájl készítése utáni újra gyűjtésnél a program figyelmeztető üzenetet küld, melynek fontos szerepe van az adatok helyes kezeléséhez, mert az adott ellátás ezen lesz nyilvántartva a beküldött xml fájl alapján.

Figyelmeztetés
Figyelmeztetés

Az ellátások azonosítói az xml fájl készítése közben generálódnak. A részletező lapok újra gyűjtése esetén ezek megváltozhatnak.  A már azonosítóval rendelkező július havi és későbbi ellátások módosítása, törlése, korrekciója esetén az eredeti, beküldött azonosítószámot is meg kell jeleníteni az adatszolgáltatásban.

Elszámoló lap

A részletező lapok gyűjtése után van lehetőség az elszámoló lapot a “TB kifizetőhely ” / “Adatszolgáltatás (.xml)” / “Elszámoló lap” Gyűjtés funkció bejelölésével összegyűjteni, és van lehetőség a Javítás funkcióval az adatokat módosítani.

Abban az esetben, ha korábbi időszakban jelentett ellátás lesz törölve korrekció miatt, akkor mivel az még nem a jelenlegi adatszolgáltatási rendszerben volt kezelve, nem kell az eredeti ellátást törlés jelöléssel az adatszolgáltatásban szerepeltetni (nincs azonosítója). Csak az újonnan felrögzített ellátás kerül az új teljes adattartalommal az adatszolgáltatásba. Ebben az esetben az elszámoló lapon az érintett ellátás típus összegét csökkenti  a program a visszavont  összeggel, mely akár negatív érték is lehet. De a kiutalandó összeg nem lehet negatív, az csak nulláig csökkenthető, a maradék levonandó összeg a következő elszámolólapon érvényesíthető.

Betudás

Abban az esetben, ha más ellátás, támogatás betudása lett felrögzítve a részletező lapokon, akkor az elszámoló lapon a 15-18. sorok adatait kézzel felrögzíteni.

XML

A “TB kifizetőhely ” / “Adatszolgáltatás (.xml)” / “XML tárgyhó” menüpontban készíthető el a SZÜF felületre feltöltendő xml fájl.

Az xml fájl elkészítésekor osztja ki a program a későbbi beazonosításhoz szükséges azonosító számokat.

A tárgyhavi .xml adatszolgáltatás mellé lehetőség van korábbi .xml-ek teljes törlésére, és új adatként való beadására, pl.: egy-egy az ellátás összegét nem érintő változtatás miatt.
Feltétele, hogy meg kell lennie a korábban beadott .xml fájlnak!

A korábbi hónapokban javított adatokat újra le kell gyűjteni (részletező lapokat), és a “TB kifizetőhely ” / “Adatszolgáltatás (.xml)” / “XML tárgyhó + korábbi hónapok” menüpontban ki kell választani a számítógépről a korábbi .xml fájlt.
Így a tárgyhavi adatok mellett elkészül a korábbi hónap minden részletező lapja “törlés”-sel és az utoljára legyűjtött adatokkal “új adat”-ként.

A Tb adatszolgáltatás .xml fájl feltöltési felülete

Lista

A “TB kifizetőhely ” / “Adatszolgáltatás (.xml)” / “Lista” menüpontban készíthető el az új adatszolgáltatás adatainak egyszerű listája.

Törlés

A “TB kifizetőhely ” / “01-06 havi lezáratlan adatszolgáltatás (.xls)” menüpontban lehet a részletező lapok és az elszámoló lap gyűjtését törölni, az adatszolgáltatás elölről történő elkészítéséhez.

01-06. havi lezáratlan adatszolgáltatás (xls.)

A “TB kifizetőhely ” / “Adatszolgáltatás (.xml)” / “01-06 havi lezáratlan adatszolgáltatás (.xls)” menüpontban készíthető el az 1-6 havi ellátások záró adatszolgáltatása, a lezáratlan táppénzek, CSED és GYED ellátásokról.