WebTax – Frissítés – v1.21

WebTax – Frissítés – v1.21

Frissítés dátuma: 2021.04.08.

Munkaszámok, költséghelyek utólagos beállítása

A bejövő bizonylatoknál eddig is lehetőség volt a számlatételek munkaszámának és költséghelyének utólagos beállítására, viszont eddig problémát okozott az, hogy az így beállított és a vonatkozó kontírozásnál megadható munkaszámok és költséghelyek eltérhettek egymástól. Ezt a rögzítési hibalehetőséget most kiküszöböltük: a továbbiakban a bizonylat létrehozásakor megadott munkaszámot/költséghelyet a bejövő bizonylat tételének szerkesztésekor információs céllal megjelenítjük és lehetőséget adunk ugyanitt a kapcsolódó kontírtétel munkaszámának/költséghelyének módosítására és akár felosztására is.

A bejövő bizonylatok lista oldalon elhelyeztünk egy „Eltérő kontír”elnevezésű ideiglenes szűrési lehetőséget,

Bejövő bizonlyatok Eltérő kontír szűrési lehetőség

mellyel leválogathatóak azok a bizonylatok, amelyeknél ez a rögzítési hiba vélhetően előfordult.

Kontírozáskor új munkaszám és/vagy költséghely a törzsadatba rögzíthető

Felhasználóink kérték, hogy a Kontírozás menüben, a kontírozási munkafolyamat közben új munkaszám és/vagy költséghely rögzíthető legyen. Fejlesztésünkkel ezt valósítottuk meg. A tömeges kontírozás blokkban a Munkaszám/Költséghely mezőnél 1-1 „+” gomb került elhelyezésre,

Kontírozás menü munkaszám és költséghely törzsadatba felvihető

melyre kattintva létrehozható

Kontírozás menü munkaszám és költséghely törzsadatba felvihető rögzítő felület

új munkaszám/költséghely.

Partner adóalanyiságának/jellegének beállítási lehetőségei változtak

Eddig a partner adóalanyiságának hovatartozását a székhely alapján próbáltuk besorolni, de ez nem minden esetben megfelelő, ezért az eddig “adóalany” jelleget háromfelé bontottuk: belföldi, eu-s és külföldi adóalany jellegre – így most már lehetőség van a székhelytől eltérő EU-s / EU-n kívüli adóalanyiság beállítására. (például egy magyarországi címmel, de ausztriai adószámmal rendelkező cégnél EU-s adóalany jelleget kell kiválasztani).

Partner adatok és számla rögzítésnél partner jelleg kiegészült

A rögzített partnereket az eddigi, székhely alapú rendszer szerint besoroltuk a megfelelő jellegekbe, ennek helyességét kérjük ellenőrizzék Partnertörzsükben.

Kimenő számlán tétel bruttó összegek megjelenítése

Szintén Felhasználóink kérésének tettünk eleget azzal, hogy a Kimenő számlákon (PDF) a tétel soroknál

Kimenő bizonylat tételsornál bruttó összeg megjelenítési lehetőség

a továbbiakban megjelenítjük a sor bruttó összegét.

Kimenő általános ÁFA típusoknál betűjelzés is látható a kiválasztásakor

Számla készítésekor

Kimen bizonylat ÁFA kategóriák betűjelzések

és a

Cikktörzs ÁFA kategóriák betűjelzések

Cikktörzsben az ÁFA típusokat betűjelzéssel is elláttuk segítve ezzel könnyebb kiválasztásukat.

Folyószámla kimutatás megjelenítés átalakítása – kombinált lista

A folyószámla kimutatásnál megvalósítottunk egy kombinált megjelenítési formát, ahol egyszerre látszik minden lényeges adat, vagyis a partnerenkénti egyenleg,

Kimutatások Folyószámla kombinált lista lehetőség

a partnerhez kapcsolódó bizonylatok adatai és azok kiegyenlítései is.