19HIPA bevallás elkészítése

A  19HIPA  bevallás  elkészítésének  folyamata

Illetékes önkormányzatok kiválasztása, megosztási mód beállítása

A HIPA bevallás működtetéséhez Cégadatok, Könyvvezetés, Adózás lapfülön be kell állítani a székhely szerinti illetékes önkormányzatot, illetve a megosztás módját.
HIPA nyomtatvány kitöltése
Amennyiben nincsenek telephelyek az adott vállalkozásban, úgy a “Nincs telephely” opciót kell választani. Ha van legalább egy telephely, akkor a megosztási mód helyes beállításán kívül ki kell tölteni a vállalkozási szintű személyi ráfordítás és/vagy eszközérték összegét, illetve ebből a székhelyre jutó személyi ráfordítás és/vagy eszközérték összegét.
A Cégadatok, Telephelyek fülön fel kell vinni a vállalkozás telephelyeit, és meg kell adni az adott telephely illetékes önkormányzatát, továbbá a telephelyre jutó személyi ráfordítás és/vagy eszközérték összegét.

Önkormányzatok helyi iparűzési adó kulcs mértékének beállítása

A bevallás a NAV által karbantartott törzs alapján kezeli az adott önkormányzat esetében a hatályos adómértéket.

A nyomtatványt kitöltő ügyintéző adatainak megadása

A nyomtatvány 02. lap V. blokkjának 9-10-11. sorát a program feltölti a főmenü, Cégadatok, Képviselők lapfülön megadott ügyintézővel, és adataival.

18HIPA kitöltése

További feltétel, hogy az érintett ügyintéző (képviselő) a nyomtatványhoz hozzá legyen rendelve a főmenüben. A Képviselők lapfülön az Ügyintézők összerendelése funkcióval lehetséges.

HIPA kitöltése

HIPA kitöltése

A 19HIPA funkció gyűjtési beállításai

Az NTAX, Beszámoló/Évzárás menüben található a 18HIPA menüpont, melynek első indításakor a rendszer figyelmezteti a felhasználót, ha a fent jelzett székhely illetékes önkormányzata nem került beállításra a főmenüben.

18HIPA kitöltése

Amennyiben KIVA adózású cégről van szó, úgy fontos kiemelni, hogy – hasonlóan a régebbi, Iparűzési adó funkcióhoz – csak akkor indítható a 19HIPA, ha az Évvégi KIVA bevallás ki lett töltve, és véglegesítve is lett a programban. Ezzel kapcsolatban legkésőbb a Gyűjtéskor figyelmeztető üzenetet ad a program, ha azt érzékeli, hogy a KIVA bevallás évvégi, záró bevallása nem került kitöltésre, és véglegesítésre.

Belépéskor az önkormányzat választás képernyője jelenik meg. Fontos tudni, hogy ezen a ponton csak az önkormányzatok között lehet választani, az adott önkormányzathoz tartozó alapadatokon nem lehet változtatni itt.

A HIPA bevallás kitöltése

A lenyíló mező segítségével tudunk aktuális önkormányzatot választani, a mellette látható “megtekint” ikonnal pedig megnézhetjük az önkormányzat alapadatait. (Előtte figyelmeztetést is ad a program, hogy itt csak megtekintésre van lehetőség)

HIPA bevallás

HIPA bevallás

Az OK gombbal jóváhagyjuk az önkormányzat választást, és megjelennek a nyomtatvány lapjai.

Elsőként – és minden könyvelésben történő változtatás után – a Gyűjtést kell futtatni. Ekkor az alapadatokat ki tudjuk tölteni, illetve a korábban bevitt adatokban változtatást érvényesíthetünk.

A nyomtatvány az ÁNYK-hoz hasonlóan rózsaszínnel jelöli a számított (vagy más lapról másolt) sorokat, ezekbe nem írhatunk. A bevallás számszaki adatait tekintve a gyűjtött sorok:

  1. Éves nettó árbevétel: az Eredménykimutatás paraméterezéséből kerül begyűjtésre, probléma esetén első körben a Számlatükör érintett eredménykategória főkönyvi számlaszámainak besorolását kell ellenőrizni!
  2. Elábé és közvetített szolgáltatások együttes értéke: az Eredménykimutatás paraméterezéséből kerül begyűjtésre, probléma esetén első körben a Számlatükör érintett eredménykategória főkönyvi számlaszámainak besorolását kell ellenőrizni! Az 500 Mft-os határt a program nem figyeli, sávosan figyelembe vehető értéket e tekintetben nem számol, mindig az elábé és a közvetített szolgáltatások értékének 100%-át gyűjti.
  3. Anyagktg: az Eredménykimutatás paraméterezéséből kerül begyűjtésre, probléma esetén első körben a Számlatükör érintett eredménykategória főkönyvi számlaszámainak besorolását kell ellenőrizni!
  4. Megfizetett útdíj 7,5%-a: A Kettős könyvviteli programban a Beállítások, Cégbeállítások, Adóbeállítások fülön megadható a gyűjtendő számlaszám, melynek egyenlegét tekintve a kezelői beállítástól függően 100%-os, vagy 7,5%-os értéknek értelmezve gyűjtésre kerül a bevallásban.
    HIPA nyomtatvány kitöltéseA megfizetett útdíj a 03-02. lap VII. blokk 28. sorába kerül begyűjtésre. Felhívjuk figyelmüket, hogy
    Ezen felül más sorokat információ hiányában nem tudunk gyűjteni (de paraméterezni lehet rá, erről később bővebben), a számolt mezők értékére pedig a program semmilyen ráhatással nem rendelkezik, mert teljesen egyező alapokon működik az ÁNYK-s nyomtatvánnyal.)

Felhívjuk továbbá a figyelmüket arra, hogy a “régi” Iparűzési adó funkcióban bevitt vagy begyűjtött adatok nem kerülnek beolvasásra a 19HIPA nevű, új funkcióba. Az Iparűzési adó nevű régebbi funkció 2020-ban kikerül a keretprogramból és felváltja helyét kizárólagosan a 20HIPA menüpont.

A begyűjtött adatok átírhatók, menthetők, (visszatölthetők) illetve átadhatók az ÁNYK programba.

A 19HIPA funkció menüpontjai

Gyűjtés: Önkormányzat választás után az alapadatok felviteli/módosítási lehetősége, illetve az aktuális számszaki állapot betöltése, frissítése

Szerkesztés/Bevallás visszatöltés: A legutolsó mentett állapotú bevallást itt lehet visszatölteni

Szerkesztés/Mentés: A Felhasználó ezzel a funkcióval mentheti el a nyomtatványt.

Szerkesztés/Bevallás kiürítés: Az adott önkormányzathoz tartozó bevallás adatainak törlése

Szerkesztés/Programozói funkciók/Bevallás szerkesztés engedélyezése:
A funkció használata nem kötelező, csak lehetőség!
Amennyiben az alapgyűjtéseken felül a Felhasználó egyedi gyűjtést szeretne beállítani (szigorúan a nem számított sorokra), úgy ezzel engedélyezheti szabály létrehozását. Amennyiben ez a funkció engedélyezve van, a menüben a funkció előtti jelölés mutatja ezt a tényt:

HIPA nyomtatvány kitöltése

Engedélyezés után a kívánt sorra kell kattintani (ahova gyűjtési szabályt akarunk létrehozni) duplán. Ekkor kapunk egy gyűjtés szerkesztő felületet, ahol a kívánt paraméter beállítható. A felvitel + gomb megnyomásával kezdeményezhető.
HIPA bevallás elkészítése
HIPA bevallás
HIPA bevallás
Korábban letárolt gyűjtés visszatörlése a sor végén látható X megnyomásával érhető el.

Szerkesztés/Programozói funkciók/Alapértelmezett gyűjtések betöltése: a Novitax általi alapgyűjtések betöltése az adott nyomtatvány űrlaphoz, minden egyedileg létrehozott törlése mellett.

Szerkesztés/Programozói funkciók/Gyűjtések mentése fileba: Amennyiben az egyedileg paraméterezett gyűjtések másik cég (adatállomány) esetében is használható, érdemes ebben a funkcióban elmenteni a gyűjtési csomagot.

Szerkesztés/Programozói funkciók/Gyűjtések visszatöltése fileból: A korábban elmentett gyűjtési csomag visszatöltése

Adatok átadása az ÁNYK programnak: A nyomtatvány aktuális állapotának megfelelő adattartalom átkerül az ÁNYK-ba, a 18HIPA nyomtatványba. Fontos megjegyezni, hogy az átadás pillanatában érvényes adatok kerülnek át, nem pedig a legutolsó mentéskori adatok.

 A 19HIPA nyomtatvány lapjain a Novitax által gyűjtött adatok

Főlap: I. blokkban az Éves és a Záró jelleget a főmenü alapján tölti a program

Főlap: II. blokkban a bevallott időszakot az alapadatokból gyűjti a program

01. lap III. blokkban a Felszámolás, Végelszámolás és a Kényszertörlés miatti záró bevallás okát tudja kitölteni a program

01. lap IV. blokkban a kitöltött betétlapokat jelzi a rendszer

02. lap V. blokkban az adóalany adatait a főmenü adatai alapján tölti a rendszer

02. lap VI. blokkban EVA vagy KIVA esetén automatikusan jelez

03-01. és 03-02. lapokon a korábban részletesen írt sorok gyűlnek alapgyűjtésként, és gyűlik minden más, amire a Felhasználó egyedi gyűjtés szabályt határozott meg

04. lap VIII. és IX. blokkban az önkormányzat alapadatainál megadottak gyűjtésre kerülnek

A lap II. blokk 2. sor: ide minden esetben a nettó árbevételt gyűjtjük, az ez alatti részletező sorokra egyedi képlet paraméter állítható be.

B, C, D lapok: Felhasználónak kell adott esetben tölteni, nem gyűjti a program (hitelint.+pü váll., biztosító, befektetési vállalkozás)

E lap II. blokk 1-2. sorok: alapgyűjtés kezeli (elábé és közvetített szolg)

E-01. lap: Felhasználónak kell adott esetben tölteni, nem gyűjti a program

F lap II-III. blokk adatai az alapgyűjtés kezeli, a főmenü adatai alapján (megosztás módja, és a székhelyre és telephelyre jutó személyi jellegű ráfordítás és/vagy eszközérték összege)

F-01. lap: Felhasználónak kell adott esetben tölteni, nem gyűjti a program (megosztásra vonatkozó részletek)

G lap: Felhasználónak kell adott esetben tölteni, nem gyűjti a program (túlfizetés)

H lap: Felhasználónak kell adott esetben tölteni, nem gyűjti a program (önellenőrzés)

I lapok: Felhasználónak kell adott esetben tölteni, nem gyűjti a program (beszámolót IFRS-ek szerint készítők)

J lap: Felhasználónak kell adott esetben tölteni, nem gyűjti a program (közös őstermelői igazolvánnyal rendelkezők és családi gazdaságok)