Alanyi adómentesség

Alanyi adómentességre vonatkozó rendelkezések az általános forgalmi adó törvény XIII. Fejezetében találhatóak.

Az alanyi adómentesség lényege, hogy az adóalany egy bevételi határig áfa fizetésére nem kötelezett. Az előzetesen felszámított adó levonására sem jogosult azonban. Az alanyi mentes adóalany előző és tárgy évi bevétele időarányosan nem haladhatja meg a 6 millió forintot. (2017-től 8 millió forintot!)

Novitax Kft integrált rendszerének egyszeres könyvviteli (TAXA) programja kezeli az alanyi adómentességet, az adómentességről való áttérést.

A programban a bevételeket és kiadásokat az alanyi mentes időszakban is ugyan úgy kell rögzíteni (áfa kulcs megadásával), mintha a vállalkozás azt áfa alany volna. Alanyi mentes időszakban áfa könyvelése nem történik.  A jogosultsági határ átlépése után a program az átlépő bizonylattól kezdve a bevételi oldalon felszámítja és nyilvántartja a fizetendő áfát, kiadás oldalon nyilvántartja a levonható áfát. Az áttérés után elkészíti az áfa bevallást, és a közösségi összesítő nyilatkozatot. A TAXA program áfa rendszere a kifizetetlen vevői számlákban levő áfa-t a halasztási idő lejárta után automatikusan könyveli, és veszi figyelembe az alanyi mentességi határ eléréséhez. Amennyiben a vállalkozás az áttérés után különleges áfa-t választ (arányos áfa, vagy használt cikk átlag áfa) a program az áfa megállapításához az alanyi mentes (nem áfa alany) időszakban rögzített bizonylatokat is figyelembe veszi. (Ezért is fontos a mentes időszakban is a helyes áfa kulcs meghatározása rögzítéskor.) A jogosultsági határ eléréséig keletkezett alanyi mentes bevételekről alanyi mentes áttérési lista készül. Természetesen a felhasználó dönthet úgy, hogy nem használja a program által kezelt automatizmust, kézzel is megadhatja az első áttérő bizonylatot. A megadott bizonylatot figyelembe véve a továbbiakban automatikus az áfa könyvelése.

Alanyi mentességgel kapcsolatos beállítások:

A menükezelőben az alapadatoknál az adószámtól jobbra pipálható az alanyi adómentesség választása. A pipa addig módosítható, amíg a könyvviteli rendszerben nincs rögzített bizonylat.

Gépi és kézi nyitáskor is a felhasználónak lehetősége van a pipát módosítani.

Gépi nyitás esetén már a tárgyévben beállítható, hogy az adott vállalkozás a következő évben alanyi mentes lesz-e vagy sem. (Könyvvezetés, adózás fül: Köv. évi áfa alanyi mentesség).
Ha a felhasználó rosszul pipálta be vagy nem pipálta be az “Alanyi mentes” lehetőséget, és már rögzített bizonylatokat az egyszeres könyvviteli programban, akkor csak úgy tudja módosítani, ha kitörli az összes rögzített tételt, módosítja az “Alanyi mentes” beállítást, majd az egyszeres könyvviteli rendszerbe belépve ellenőrzést futtat.

A hibás beállítást a forgalmazó sem tudja módosítani!

Kapcsolódó hivatkozások (forrásanyag):

Törvény az általános forgalmi adóról