BÉR 2018. évi 19.00-s verzió

Kiegészítő dokumentáció a BÉR programrendszer 2018. évi változatához          Verzió: 19.00
Dátum: 2017. 12. 28.

Érvényességi dátumok:

Demó verzió érvényessége 2018.02.28.
Regisztrált verzió érvényessége 2018.03.31.
Könyvelő programok 2018.03.31.
Bérszámfejtő program 2018.04.15.
Számlázó programok Nincs időkorlát
Program verzió érvényessége 2018.02.21.

Programrendelés 2018. évre

Szeretnénk megkímélni Önöket attól, hogy a programátvételi lapot esetleg feleslegesen kitöltsék és visszajuttassák részünkre. Ezért a programhasználati szándékukat folyamatosnak tekintjük, amelyet nem tör meg az évváltás. 2018. évre vonatkozóan tehát csak akkor kell programátvételi lapot kitölteni, ha a 2017. évhez képest változnak a programhasználat feltételei, esetleg a programot rendelő cég adataiban van változás, vagy az előző években még nem használt NOVITAX programot.

A programátvételi lap honlapunkon kitölthető (https://novitax.hu/megrendeles/), vagy nyomtatványként is letölthető: https://novitax.hu/Dokumentumok/2018/programatveteli_lap_2018.pdf).

A honlapon kitöltött programátvételi lapok adatai azonnal bekerülnek szerződés nyilvántartásunkba, ezért kérjük, hogy lehetőleg a honlapon közöljék megváltozott programhasználati szándékukat.

Programregisztráció

Ahogy azt már megszokhatták, a honlapunkról valamennyi programunk, így a 2018. évi is csak demo verzióban tölthető le. A demo verzió 2018. január és február hónapokra fogad el bizonylatokat. A feldolgozási határidő meghosszabbításához tehát a 2018. évi programot is regisztráltatni kell, a regisztráció feltétele az esedékes programhasználati díjak megfizetése.

A regisztrációs eljárás részletes leírását itt olvashatják.

https://tudastar.novitax.hu/program/regisztracio/

A program elindítása

A programot telepítő rendszer a telepítés során minden évben létrehozza a programrendszert elindító parancsikont, amelyből a program indítható. A program elindítása után ajánlatos kitölteni a felhasználói adatokat, valamint áttekinteni a program alapbeállításait. A Win-Tax rendszer részei a következők: a menükezelő, a számlázó, pénzügyi, készlet-nyilvántartási és rendelés-nyilvántartási, a kettős könyvviteli, az egyszeres könyvviteli, a bérszámfejtő, és az útnyilvántartó modul.

A program sikeres telepítése, és első elindítása után jelenik meg a most látható kiegészítő dokumentáció, amely a „Segítség / Verzió információ” menüpontban bármikor megjeleníthető, nyomtatható.

A forgalmazó NOVITAX Kft. a Win-Tax rendszerből minden évben új verziót készít, az évenkénti verziók eltérő adatbázisokban kezelik az adatokat. A megoldás előnyei közé tartozik, hogy az évenkénti adatbázisok csak egy meghatározott méretig növekednek, valamint az, hogy egy időben lehet dolgozni több évi verzióban. Az éves adatbázisokat az egyik évről a másikra a menükezelő Cégnyitások / Gépi nyitás (2017. évből) funkcióval kell átnyitni.

A számfejtési adatok nyitásának menete nem változott az előző évekhez képest (először az előző év Szerviz – Zárás menüpontot kell futtatni, majd az aktuális évi változatban a Cégadatok – Cégnyitások – Gépi nyitás (2017 évből) menüpontot elindítva kell az adatokat a következő évre átnyitni).  Ezért a továbbiakban először sorra vesszük a fontosabb változásokat, amelyet követ a gépi nyitás fontosabb szabályainak megismétlése.

A bérszámfejtő program 19.00-ás változatának legfontosabb változásai a következők:

 • TB kifizetőhelyi létszám
 • TB kifizetőhelyek – Negyedéves statisztikai jelentés
 • TB kifizetőhelyek – EB elszámolás
 • TB kifizetőhely-Havi egészségbiztosítási statisztikai jelentés
 • Bejelentő lapokon eltérő ügyintéző és képviselő megadása
 • Oszlopok sorrendje és szélessége személyre szabható
 • Közeli hozzátartozó ápolása miatti távollét rögzítése
 • Elektronikus visszaigazolás jövedelem letiltásról (VHJOV)
 • 1808 adatszolgáltatás
 • Szerviz\Beállítások képernyőn állítható a Jelenléti ív vezetése
 • 18T1045NY
 • Elérhetők programunkból az új MÁK nyomtatványok
 • VÁLTOZÁS AZ EGYÉB PÓTLÉKOK KEZELÉSÉBEN!!!
 • Új háttér, új gyorsgomb ikonok
 • Számfejtéskor jogcím sorrend
 • NY – 1858-ra nem lehet!
 • Minimálbér, bérminimum
 • Kifizetői terhek 19,5%
 • Személyi kedvezmény összege
 • Főállású Katások ellátás alapja 2018-ban
 • Ingatlan bérbeadás utáni eho
 • Családi adókedvezmény – érvényesíthető összeg változása
 • Családi adókedvezmény göngyölésben változás
 • Hozzátartozók változás – családi kedvezményhez
 • 2018 évi áthelyezett munkanapok, pihenőnapok
 • Egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2018-ban
 • Szabadság számfejtéskor változás a munkaidő analitikán
 • Szakképzési hozzájárulás alap nyitása – szervizben
 • Cafeteria nyilvántartó – éves keret beállítása minden személyre
 • 2018 mobilitás értékhatár
 • Egyszerűsített foglalkoztatott igazolás – tájékoztató
 • Ekho 19,5%, hivatásos sportolók esetén
 • Munkáltatói adóbevallás megszűnése miatt töröltük az M29 opciót
 • Havi távolléti díj kézi megadása
 • TB kifizetőhelyi létszám lista – új
 • Új bérjogcím
 • Törölt bérjogcím
 • Diákhitel törlesztés számfejtése
 • Gépi nyitás

TB kifizetőhelyi létszám

A személynél a foglalkoztatási adatok fülön jelölni lehet az egyéb jogviszonyosok esetében, hogy “TB kifizetőhelyi létszámba nem számít be”.
A jelölés hiányában be fogjuk számítani a személyt a létszámba.

TB kifizetőhelyek – Negyedéves statisztika jelentések

A TB kifizetőhelyek menüpontban elérhetőek a negyedéves statisztikai jelentések

TB kifizetőhelyek – EB18 elszámolás

A TB kifizetőhely – EB18 elszámolás menüpontban elérhető az EB18 elszámolás nyomtatvány. Az elkészítése a szokásos gyűjt-javít-listázás sorrendben történik. Az adatokat a számfejtésből gyűjtjük.

TB kifizetőhely – Havi egészségbiztosítási statisztikai jelentés

A Statisztikai jelentés I. az ellátások, és a számfejtések egyezőségét ellenőrzi a helyes kitöltés érdekében. Kérjük, hogy a hibalistát ne hagyják figyelmen kívül! A jelentés megtalálható a TB kifizetőhely / Jelentések között. A szokásos gyűjt-javít-listáz-elektronikus rendszer alapján működik. A „Gyűjtés analitikával” menüpontban elkészített analitika a könnyebb egyeztetésre ad lehetőséget (ki, melyik sorba, hány forinttal, hány nappal került a jelentésbe).

Bejelentő lapok eltérő ügyintéző ill. képviselő megadása

Amennyiben a cégadatokban csak ügyintéző van rögzítve, akkor a bejelentő lapokon az ügyintézőt fogjuk szerepeltetni a képviselő mezőben is.
Ha a cégadatokban rögzítenek fel “Képviselő”-t, akkor a képviselő fog szerepelni képviselőként a nyomtatványokon. (“Főmenü”-“Cégadatok”-” Képviselők fül”)

Az oszlopok sorrendje és szélessége személyre szabható

A “Személyek”, a “Számfejtés” ill. a “Letiltások” menüpontok indítását követően megjelenő személyválasztó lista oszlopainak sorrendje ill. az oszlopok szélessége egyedileg változtatható. A változást a program megjegyzi, a következő belépéskor alapértelmezett lesz a beállított érték.

Közeli hozzátartozó ápolása miatti távollét rögzítése

Amennyiben hosszabb távollétet szükséges rögzíteni közeli hozzátartozó ápolása miatt, lehetőség van felrögzíteni a “Személyi adatok” Mástól szerzett jövedelem gomb megnyomását követően, egyszerűen az időszak megadásával. Az R-közeli hozzátartozó ápolása kiválasztása után, a Munkaidő-analitikába átvezetésre kerüljön? opciót kell bepipálni. 

közeli hozzátartozó ápolása miatti távollét rögzítése
közeli hozzátartozó ápolása miatti távollét rögzítése

 

 

Elektronikus visszaigazolás jövedelem letiltásról

A menüpont itt érhető el: “Adatszolgáltatás ” / “VHJOV”
A személy kiválasztása után kiválasztható, hogy melyik letiltásról készüljön el a nyomtatvány. Amennyiben nem választ letiltást, vagy nincs letiltás, akkor is elkészül a nyomtatvány, a „D” blokk kitöltése nélkül.
Kitöltjük az „A” blokkot: munkáltató adatai, a „C” blokkot:  személy adatai, és a „D” blokkban a letiltás ügyszámát, és iktatószámát, amit a személyen belül, a letiltáson belül tudnak megadni.

letiltás beállítása
letiltás beállítása

1808 adatszolgáltatás

Elkészítése
Az adatszolgáltatás a bérszámfejtő program „Adatszolgáltatás – Havi adatszolgáltatások” menüpontjából indítható, a „1808M” (személyenkénti), majd a „1808A” (összesítő) adatszolgáltatást kell elkészíteni. Az adatszolgáltatást a megszokott „Gyűjtés” „Javítás” menüpontokkal kell kezdeni
.

A gyűjtésben a program az aktuális havi számfejtési adatokból előállítja az adatszolgáltatás adatállományát, amely állományt a „Javítás” menüpontban lehet áttekinteni, javítani.

A „Javítás” menüpontban a program a képernyőn megjeleníti a kiválasztott adatlap tartalmát, megjelenítve az adott sor adatlap szerinti nevét. Az aktuális soron nyomott „Enter” billentyű után a mezőben levő szám átírható, vagy a mezőbe szám írható be, a kurzormozgató nyilakkal (PgUp, Pg Dn, Home, End billentyűk használhatók) a mezőn javítási lehetőség nélkül lehet áthaladni. A program jelzi, ha a kezelő az adott lap első, vagy utolsó mezőjén áll. Az aktuális lap a képernyő tetején levő, a lapok neveivel egyező fülecskékre való kattintással választható ki.

A csak az „A”-s lapra kerülő, magánszemélyhez nem köthető adókat, járulékokat (Pl. telefonhasználathoz kapcsolódó adók járulékok) a „Nyilvántartások – Kiegészítő nyilvántartások 08-ashoz” menüpontban lehet rögzíteni. Az itt rögzített kötelezettségeket a program rágyűjti az „A”-s lapra, a bérbizonylatra, amely bizonylatról a könyvelő programok le is könyvelik.

Az adatszolgáltatást „Gyűjtés”, „Javítás” menüpontokban történő előkészítés után az „Elektronikus (ÁNYK)” menüpontban lehet az ÁNYK programba importálható formátumba előállítani. A menüpont meghívja az ÁNYK programot, és az adatszolgáltatást átadja. Az adatszolgáltatás importálása után az adatszolgáltatás az ÁNYK-ból küldhető el elektronikusan.

Az 1808-as adatszolgáltatás sajátosságai

Üres 08M gyűjtés pl. ügyvezető tag

Főállás melletti tagként akkor is kell 08-as adatszolgáltatás készíteni, ha az adott hónapban a tagnak nem volt jövedelme (nullás bevallást kell beadni). A nullás bevallás készítéséhez a kezelőnek a személyi adatok „Foglalkoztatási adatok” képernyőjén be kell jelölnie, „Üres 08M gyűjtés pl. ügyvezető tag” mezőt. Számfejteni a személynek nem kell. A 08M gyűjtése közben nekik is készül üres M-es lap.

Figyelmeztetés számfejtés elmaradására

A 08M-es lapok készítésekor a program, figyelmeztető hibaüzenetet ad, ha az alkalmazotti és tagi jogviszonnyal rendelkező személyek részére az adott hónapban nincs számfejtés és a tagoknál nincs jelölve az ügyvezető tag paraméter.

1808 változások

1808A-01-02 Szakképzési lap

A fejlécben új jelölés:

Szht. 2. § (1) bek. a)-g) pontjában nevesített, kis- és középvállalkozásnak minősülő hozzájárulásra kötelezett: Igen / Nem
Ha a Szerviz / Beállításokban, a szakképzési hozzájárulás fülön a
„Gyakorlati képzés” mezőt:
1-es kód – főtevékenységként gyakorlati képzést folytató,
2-es kód – nem főtevékenységként gyakorlati képzést folytató,
3-as kód – gyakorlati képzést nem folytató,
bármelyikre átállítják, akkor „Igen” lesz a jelölés. Ezek jelölése nélkül „Nem”lesz a jelölés.

Visszaigénylési jogosultság – kikerült a tavalyi 3-as lehetőség, ezt a Szervizből is kiszedtük, akinél tavaly 3-as kód volt, azt „üres”-re állítottuk.

1808Mfőlap

„C” blokk

– Jelölje, ha a külföldi illetékességű magánszemély Magyarországon biztosított, de lakcímmel nem rendelkezik
-akkor jelöljük, ha a személynél, a foglalkoztatási adatok fülön, a „Külföldi ill. Mo-on bizt., de Mo-on lakcímmel, TAJ számmal nem rendelk.” mező be van pipálva.

 „D” blokk

Az M29 megszűnése miatt januárban már nem kell jelölni a:
„Jelölje, hogy a magánszemély nyilatkozattal a munkáltatói adó megállapítást választotta”

 M lapok

Kiszedték a tavalyi 08M-07-es lapot, amely az M29-es adatszolgáltatással volt kapcsolatos.
A tavalyi 08M04-01-es lapot (családi kedvezmény lap) átnevezték 08M05 lappá, a tavalyi 05-ös lapból idén 06-os lett, és a tavalyi 06-os idén 07-es sorszámú lett. A 08-as laptól nincs változás.

1858 negyedéves adatszolgáltatás

Az „Adatszolgáltatás – Negyedéves adatszolgáltatások menüpontban elérhető az Őstermelők és a főállás melletti EVA adó alanyok részére negyedévente készítendő 1858-as adatszolgáltatás.
Őstermelők esetében, a Személyi adatokban, a Személyi adatok fülön, az Adószám mezőben meg kell adni az őstermelő adószámát, mert csak abban az esetben készíti el a program a negyedéves 1858-as adatszolgáltatást.
Az őstermelők 1858-as adatszolgáltatásának készítésekor, jelölni lehet összeg megadásával a magasabb járulékalapról szóló nyilatkozatot.

1858 havi adatszolgáltatás

Az egyéni vállalkozók havi elektronikus adatszolgáltatása, a 1858-as adatszolgáltatás az „Adatszolgáltatás – Havi adatszolgáltatások – 1858” menüpontból indítható, és a 1808-nál leírtak szerint készíthető el, és importálható az ÁNYK nyomtatványkitöltő programba.
Az EVA alany egyéni vállalkozó a magasabb járulékalap választására vonatkozó nyilatkozatát a tárgyév első járulékbevallásában teheti meg. Ezt a nyilatkozatot a program automatikusan kitölti, ha a Személyi adatokban, a Foglalkoztatási adatok fülön, az EVA járulékalap mező értéke magasabb, mint a vállalkozói járulékalap összege.

Jelenléti ív vezetése Szerviz menüben csoportosan állítható

Új lehetőség a programban, hogy csoportosan is állítható a “Szerviz”\”Beállítások” képernyőn a Jelenléti ív vezetése. Az itt beállított paraméter átvezetésre kerül a “Személyek”\”Személyi adatok” képernyő Foglalkoztatási adatok fülön szereplő Jelenléti ív vezetése mezőbe, amennyiben az adott személynek még nincs számfejtése.

18T1045NY

A cégadatokban, a „kiegészítő adatok” fülön meg kell adni az „egyéb szövetkezet” mezőben, hogy „2 – nyugdíjas szövetkezet” a vállalkozás. Ekkor lesz aktív a “Adatszolgáltatás ” / “Bejelentőlapok” / “18T1045NY” menüpont.
A bejelentő lapot „tagi” állománycsoport és „nyugdíjas” foglalkoztatás jellege esetén készítjük el, ha a személyben az „egyéb adatok” fülön jelölik a „T1045NY”-t. Szükséges a személyi adatok fülön a nyugdíjas törzsszám, és a foglalkoztatási adatok fülön a szerződés dátumának megadása.

Elérhetők programunkból az új MÁK nyomtatványok

Azok automatán átkerülnek az ÁNYK programba, az alábbi menüpontokból:
“Adatszolgáltatás ” / “MÁK” / “Foglalkoztatói igazolás”,
“Igénybejelentés”,
“Adatlap folyamatos keresőképtelenség igazolásához”

http://<https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html>

VÁLTOZÁS AZ EGYÉB PÓTLÉKOK KEZELÉSÉBEN!!!

A személy adataiban, a Pótlék „gomb”-nál felvihető jogcímek közül kikerültek az óra analitikán szereplő pótlékok (pl. műszakpótlékok, túlóra pótlékok).

Pótlék gomb személyi adatok
Pótlék gomb személyi adatok

2018-tól az óra analitikában rögzíthetők ezen pótlékok. Havi béres személyek esetén állítsák be a Foglalkoztatói adatok fülön a Jelenléti ív vezetését „Igen, papíron”-ra. Óra béres személyek esetén nem kell külön beállítás, az óra analitika náluk alap esetként rögzíthető számfejtéskor.

Óra_analitika
óra_analitika

Figyelem!

2017-ről 2018 évre nyitáskor a Pótlék „gomb” alól kikerült jogcímek nem nyílnak át!

A törölt jogcímek személyenként innen listázhatók: “Szerviz ” / “Nyitás eredmény”

Új háttér, új gyorsgomb ikonok

Tetszőlegesen szerkeszthető gyorsgombok. Változtatható a sorrend, valamint tetszőleges számú gyorsgomb tehető az új háttérképre.

ikon
ikon

Számfejtéskor jogcím sorrend

Alap esetként továbbra is kód sorszám sorrendben szerepelnek a jogcímek. A „Jogcím” feliratra kattintva jogcím elnevezés sorrendre állítható, vagy a „Kód”-ra kattintva vissza állítható a sorrend.

jogcím sorrend
jogcím sorrend

NY – 1858-ra nem lehet! – 2018.01.01-től  

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (4) bekezdése alapján „Az egyéni vállalkozó és a foglalkoztatónak nem minősülő biztosított mezőgazdasági őstermelő nem jogosult bevallást helyettesítő nyomtatványon nyilatkozatot tenni.”.

Azoknak az egyéni vállalkozónak és a foglalkoztatónak nem minősülő biztosított mezőgazdasági őstermelőknek, akiknek fizetési kötelezettsége nem keletkezik, de az Art.-ban foglalt adatszolgáltatási kötelezettsége fennáll, 1858 jelű bevallást kell benyújtania, amely nem helyettesíthető nyilatkozattal. (Az NY nyomtatványon nem lesz választható a 1858!)

Minimálbér, bérminimum 2018.01.01.-től

A minimálbér havi 138.000.-, heti 31.730.-, napi 6.350.- forint. Órabér esetén: 794.- forint.

A garantált bérminimum havi 180.500.-, heti 41.500.-, napi 8.300.- forint. Órabér esetén: 1.038.- forint.

Kifizetői terhek 19,5%

A cég által fizetendő szocho, eho és ekho 2018. 01. 01-től 19,5%.

Személyi kedvezmény összege

2018.01.01-től: havi 6.900.- forint.

 Főállású Katások ellátás alapja 2018-ban

Az ellátások számításának alapja havi 94.400.- forint

Magasabb összegű tételes adó fizetése esetén 158.400.-Ft

Ingatlan bérbeadás utáni eho

 • 2018.01. 01-től az ingatlan bérbeadás után nincs eho levonás 1 millió forint felett sem.

Családi adókedvezmény – érvényesíthető összeg változása

Egy gyermek esetén havi 66.670.- forint – nem változott.

Két gyermek esetén, gyermekenként havi 116.670.- forint – változott!

Három, vagy több gyermek esetén, gyermekenként havi 220.000.- forint – nem változott.

Családi adókedvezmény göngyölésben változás

Alapesetként jelölés kerül a „göngyölés nélkül” beállításba, így nem göngyöli a program hónapról hónapra a kedvezmény alapját, és mindig csak az aktuális havi igényelt kedvezményt veszi figyelembe.

Amennyiben nincs jelölés a „göngyölés nélkül” beállításban, akkor a program göngyöli hónapról hónapra a kedvezmény alapját, és érvényesíti azt, DE! ebben az esetben járulékkedvezményt nem számol a program, csak szja kedvezményt!

családi kedvezmény
családi kedvezmény

Hozzátartozók változás – családi kedvezményhez

A gyermekek adatai helyett a családi kedvezmény gombnál kell megadni, hogy a személy kivel osztja meg a kedvezményt. Nyitáskor az érvényesítés „egyedül érvényesíti”-re paramétereződik.

2018. évi áthelyezett munkanapok, pihenőnapok

március 10., szombat munkanap – március 16., péntek pihenőnap

április 21., szombat munkanap – április 30., hétfő pihenőnap

október 13., szombat munkanap – október 22., hétfő pihenőnap

november 10., szombat munkanap – november 2., péntek pihenőnap

december 1., szombat munkanap – december 24., hétfő pihenőnap

december 15., szombat munkanap – december 31., hétfő pihenőnap

Egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2018-ban

Havi összeg: 7.320.- forint

Napi összeg: 244.- forint

Szabadság számfejtéskor változás a munkaidő analitikán

Ha a személynek van előző évi szabadsága, akkor alap esetként a 3/1 (Fizetett szabadság/Alap-és pótszabadság) helyett a 3/I (Fizetett szabadság/Előző évi szabadság) kódot ajánljuk meg.

Szakképzési hozzájárulás alap nyitása – szervizben

A Szerviz / Beállításokban, a „Szakképzési hozzájárulás” fülön az év nyitása után, vagy új cég nyitása esetén az alapbeállításban a végleges szakképzési hozzájárulás alapja 01. hótól 100% lesz.

Cafeteria nyilvántartó – éves keret beállítása minden személyre

Mindenkire egyszer (!) megadható keret összeg:

Cafeteria keret mindenkire érvényes összege (éves keret)
Cafeteria keret mindenkire érvényes összege (éves keret)

2018 mobilitás értékhatárok

2018. január 1-jétől az adómentesen nyújtható mobilitási célú lakhatási támogatás mértéke a foglalkoztatás első 24 hónapjában a minimálbér 40 százaléka helyett, annak 60 százaléka, a következő 24 hónapban a minimálbér 25 százaléka helyett 40 százaléka, a következő 12 hónapban 15 százalék helyett 20 százalék.

1-2 év minimálbér      60%-a  82.800.-

3-4 év minimálbér      40%-a  55.200.-

5    év minimálbér       20%-a  27.600.-

Egyszerűsített foglalkoztatott igazolás – tájékoztató

A jogszabályi változásnak megfelelően módosítottunk a tájékoztató szövegén:

Tájékoztató Efo.
Tájékoztató egyszerűsített foglalkoztatott részére

Ekho 19,5%, hivatásos sportolók esetén

Ha a személy adataiban, az „Szja és járulék beállítások” fülön bepipálják, hogy „Hivatásos sportolóként nincs kifizetői EKHO”, akkor az újra számfejtés után (csak 2017. szeptembertől!), már nem számfejt a program kifizetői ekhot.

Munkáltatói adóbevallás megszűnése miatt töröltük az M29 opciót

A személyi adatok fülön tárgytalanná vált az „Előző évi bevallás” kiválasztása. Az év végi bevallásnál már nem választható az M29.

Havi távolléti díj kézi megadása

A “Személyek ” / “Távolléti díj” / “Távolléti díj számítás”-nál új lehetőség a „Havi távolléti díj” kézi megadása. Két esetben van jelentősége. Az egyik a végkielégítés automatikus számfejtése, a másik eset pedig a TB ellátások számításánál fordul elő, amikor a szerződés szerinti összeget kell figyelembe venni.

távolléti díj
távolléti díj

TB kifizetőhelyi létszám lista – új

A lista itt érhető el: “Személyek ” / “Személyi listák” / “TB kifizetőhely létszám” A havi jelentésen szereplő létszámnak megfelelően listázható, hogy mely személyek számítanak a létszámba. Valamint a még nem TB kifizetőhelyek is itt ellenőrizhetik a létszámukat.

Új bérjogcím

496/00 Biztosítás (kamatjövedelem) – Külön adózó jövedelmek közé került
709/00 Diákhitel törlesztés

Törölt bérjogcím

707/00 Biztosítás (megtakarítási) – Adómentes bevétel, juttatások közül
495/00 Kamatjövedelem 16% adóval eho nélkül

Diákhitel törlesztés számfejtése

Az adómentes bevétel, juttatások között az alábbi jogcímre lehet számfejteni:
709/00 Diákhitel törlesztés
A számfejtett összeg adó és járulékmentes havonta, a minimálbér 20%-áig.

Gépi nyitás

A gépi nyitás a Főmenü a Cégadatok – Cégnyitások – Gépi nyitás (előző évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető.

Figyelem!

A bérszámfejtési adatok gépi nyitásához az előző éves programban futtatni kell a Szerviz – Zárás funkciót, amely a bérszámfejtési adatbázist technikailag zárja, és előkészíti a gépi nyitást. A funkció futtatása nélkül nem lehetséges a nyitás!

A számfejtési adatok zárása után az előző évi programban természetesen módosíthatók a számfejtési adatok,

elkészíthetők az év végi adatszolgáltatások, amennyiben a módosítások érintik a zárás során kezelt adatokat, a módosítások hatásait kézzel kell átvezetni a következő éves adatokban.

A gépi nyitás elindítása után ki kell választani az előző évi program elérési útvonalát (helyi kiszolgáló vagy hálózati kiszolgáló – hálózati felhasználás esetén) Az itt felajánlott útvonalat csak abban az esetben kell megváltoztatni, ha az aktuális évi program nem arra a meghajtóra lett telepítve, ahol az előző évi program található).

Az útvonalak kiválasztása után megjelennek az előző évi cégek, amelyekből ki kell választani az átnyitni kívánt vállalkozást. Majd jelölni kell, hogy melyik programrészeket kívánjuk megnyitni. A menükezelő átnyitja a kiválasztott cég adatait, a közös törzsadat állományokat, és a kezelő által bejelölt modulokat. Amennyiben tehát a nyitandó vállalkozás könyvelési adatai (Pl. folyószámla adatok) még nem nyithatók, akkor a menükezelőben csak a bérszámfejtés modult kell bejelölni. A könyvelési adatok a későbbiekben, a menükezelőben leírtak szerint nyithatók át. A nyitandó cég választása után tehát a következő képernyő jelenik meg:

nyitási képernyő
nyitási képernyő

A program automatikusan bejelöl minden előző évben használt modult, amely bejelölést a kezelő a nyitni kívánt modulra (esetünkben például a bérszámfejtésre) módosíthat (ehhez a más modulok melletti „pipa” jelet törölni kell.

Az „OK” gombra való kattintás után az alábbi képernyő figyelmeztet a megfelelő cégforma beállítására.

Az „Igen” gombra való kattintás után megkezdődik a kijelölt programmodulok nyitása.

Számfejtési alapadatok nyitása

Az előző évi számfejtési, és időanalitikai adatok alapján a gépi nyitás átnyitja a személy jövedelem igazolásához szükséges járulék és MEP alapokat, a kieső időket, a távolléti díj számításához szükséges előző évi pótlék adatokat. A nyitás után feltétlenül javasoljuk a nyitott cég, és a személyi adatok egyenkénti ellenőrzését, szükséges javítását.

A Bér program tényleges nyitása előtt még lehetőségünk van meghatározni az átnyitni kívánt adatokat.

Nyitási képernyő
Nyitási képernyő
 • Az átnyitandó személyek körét:

Minden személyt

Minden személy átnyitásra kerül egyszerre.

Mindenki, egyszerűsített foglalkoztatottak nélkül

Az egyszerűsített foglalkoztatottakon kívül, minden személy átnyitásra kerül egyszerre.

Egyesével

Egyesével, válogatva lehet nyitni a személyeket.

Kilépettekkel

Minden személy átnyílik előző évről.

2018-ban és később kilépettekkel

A kilépettek közül, csak az előző évben és később kilépett személyek nyílnak át.

2017-ben és később kilépettekkel

A kilépettek közül, csak az adott évben és később kilépett személyek nyílnak át.

Kilépettek nélkül

Csak a még nyitott jogviszonnyal rendelkező személyek nyílnak át.

Kötelezően meg kell adni, hogy az előző évi törzsbéreket átnyissa vagy sem a program.

Jogviszonyok nyitása:

Összes jogviszony nyitása TB ellátás számolás miatt

Jelölése esetén átnyitjuk a személy összes jogviszonyát.

Összes jogviszonynál csak az utolsó jogviszony

Jelölése esetén az összes jogviszonynál csak az utolsó jogviszonyt nyitjuk át.

Egyéb jogviszonyosoknál csak az utolsó jogviszony

Az egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknál csak az utolsó jogviszonyt nyitjuk át.

Egyszerűsített foglalkoztatottaknál csak az utolsó jogviszony

Az egyszerűsített foglalkoztatott jogviszonyban foglalkoztatottaknál csak az utolsó jogviszonyt nyitjuk át.

A szabadságok nyitásánál az alábbiak közül választhatunk:

Nincs

Előző évről nem nyit a program szabadságot.

Összes fel nem használt

Előző évről maradt összes szabadságot nyitja, mint előző évi szabadság.

Életkoros szabadság megállapodás alapján

Ha az előző évi programban, a Személy adataiban, a Foglalkoztatási adatok fülön jelölve van, hogy „Megállapodás alapján az életkoros szab. átvihető következő évre”, akkor az életkorhoz kötött pótszabadság napjainak számának megfelelő napokat nyitjuk át.

10.01 után belépetteknél összes fel nem használt

Előző év 10.01 után kezdődő jogviszonyok esetében az összes fel nem használt szabadság átnyílik a paraméter bejelölése esetén.

Fontos!

A Gépi nyitás után, a személyi adatok ellenőrzése, módosítása feltétlenül szükséges!

Kiemelten fontos az alábbi beállítások ellenőrzése, módosítása:

 • törzsszámfejtés összegek
 • személyi alapbér összege
 • munkaidő, FEOR adatok
 • adószámításhoz szükséges adatok
 • családi kedvezmény és családi járulékkedvezmény érvényesítéséhez szükséges adatok pl.: családi kedvezmény igénybevételének jelölése, göngyölésre vonatkozó beállítás, családi járulékkedvezmény érvényesítésének jelölése, hozzátartozók adatai, és a nyilatkozat alapján az érvényesíthető kedvezmény összege.
 • első házasok kedvezményének érvényesíthető összege (nyitáskor törlődik az előző évben megadott összeg!)
 • szabadság órákban történő nyilvántartásának beállítása
 • munkaidő keret beállításai

Újra nyitás

Abban az esetben, ha az év eleji gépi nyitás már megtörtént, van lehetőség bizonyos adatok újra nyitására.

újra_nyitás
újra_nyitás

Újra nyitáskor az alábbi adatok nyitódnak:

 • távolléti díjba beszámító pótlékok
 • jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátásokhoz
 • MEP alap
 • letiltások nyitó hátralék összege

Újra nyitáskor az alábbi adatok opcionálisan nyithatóak:

 • szabadság adatok
 • 08M adatok a TB ellátások megállapításához
 • törzsbér (havi alapbér)

Évvégi bevallás típus újra nyitása

Az előző év „évvégi bevallását” újra nyitjuk az utolsó állapot szerint. Újra nyitás esetén új személyek nem kerülnek nyitásra, a személyek személyes adatai és jogviszony adatai nem módosulnak.