Bérszámfejtő program gépi nyitása és újra nyitása 2022-re

Gépi nyitás és újra nyitás

Gépi nyitás

A vállalkozás adatainak nyitása

A bér program gépi nyitása a Főmenü a Cégnyitások – Gépi nyitás (2021. évből) menüpontjának elindításával kezdeményezhető.

Figyelem!

A bérszámfejtési adatok gépi nyitásához az előző éves programban futtatni kell a Szerviz – Zárás funkciót, amely a bérszámfejtési adatbázist technikailag zárja, és előkészíti a gépi nyitást. A funkció futtatása nélkül nem lehetséges a nyitás!

A számfejtési adatok zárása után az előző évi programban természetesen módosíthatók a számfejtési adatok, elkészíthetők az év végi adatszolgáltatások. Amennyiben új foglalkoztatott személy kerül felrögzítésre az előző évben, annak adatait az újra nyitás nem viszi át a következő évi programba. Ilyen esetben kézi rögzítésre vagy a zárás és a gépi nyitás teljes megismétlésére van szükség, az azóta a következő évi programban lévő adatok megtartása nélkül.

A számfejtési adatok (pl.: távolléti díjba beszámító pótlékok, TB járulék adatok, 08-as adatszolgáltatás, stb..) újra nyithatóak, a zárás funkció újra futtatása után.

A gépi nyitás elindítása után ki kell választani az előző évi program elérési útvonalát (helyi kiszolgáló vagy hálózati kiszolgáló – hálózati felhasználás esetén) Az itt felajánlott útvonalat csak abban az esetben kell megváltoztatni, ha az aktuális évi program nem arra a meghajtóra lett telepítve, ahol az előző évi program található).

Az útvonalak kiválasztása után megjelennek az előző évi cégek, amelyekből ki kell választani az átnyitni kívánt vállalkozást. Majd jelölni kell, hogy melyik programrészeket kívánjuk megnyitni. A menükezelő átnyitja a kiválasztott cég adatait, a közös törzsadat állományokat, és a kezelő által bejelölt modulokat. Amennyiben tehát a nyitandó vállalkozás könyvelési adatai (Pl. folyószámla adatok) még nem nyithatók, akkor a menükezelőben csak a bérszámfejtés modult kell bejelölni. A könyvelési adatok a későbbiekben, a menükezelőben leírtak szerint nyithatók át. A nyitandó cég választása után tehát a következő képernyő jelenik meg:

Gépi nyitás 2022
Gépi nyitás 2022

A program automatikusan bejelöl minden előző évben használt modult, amely bejelölést a kezelő a nyitni kívánt modulra (esetünkben például a bérszámfejtésre) módosíthat (ehhez a más modulok melletti „pipa” jelet törölni kell.

Az „OK” gombra való kattintás után az alábbi képernyő figyelmeztet a megfelelő cégforma beállítására.

Cégforma figyelmeztetés
Cégforma figyelmeztetés

Az „Igen” gombra való kattintás után megkezdődik a kijelölt programmodulok nyitása.

Számfejtési alapadatok nyitása

Az előző évi számfejtési, és időanalitikai adatok alapján a gépi nyitás átnyitja a személy előző évi járulékalapjaiat, a kieső időket, és a távolléti díj számításához szükséges előző évi pótlék adatokat. A nyitás után feltétlenül javasoljuk a nyitott cég, és a személyi adatok egyenkénti ellenőrzését, szükséges javítását.

A Bér program tényleges nyitása előtt még lehetőségünk van meghatározni az átnyitni kívánt adatokat.

Bér gépi nyitás 2022
Bér gépi nyitás 2022

Az átnyitandó személyek körét:

 • Minden személyt  –  Minden személy átnyitásra kerül egyszerre.
 • Mindenki, egyszerűsített foglalkoztatottak nélkül – Az egyszerűsített foglalkoztatottakon kívül, minden személy átnyitásra kerül egyszerre.
 • Egyesével – Egyesével, válogatva lehet nyitni a személyeket.
 • Passzív jogviszony nem számít kilépettnek – 97- Bizt. megszünését követő ellátás alkalmazás minőséggel rögzített (passzív) jogviszonyok nyitásának külön jelölése.
 • Kilépettekkel – Minden személy átnyílik előző évről.
 • 2020-ban és később kilépettekkel – A kilépettek közül, csak az előző évben és később kilépett személyek nyílnak át.
 • 2021-ben és később kilépettekkel  – A kilépettek közül, csak az adott évben és később kilépett személyek nyílnak át.
 • Kilépettek nélkül – Csak a még nyitott jogviszonnyal rendelkező személyek nyílnak át.

Törzsbérek nyitása:

Kötelezően meg kell adni, hogy az előző évi törzsbéreket átnyissa vagy sem a program.

Jogviszonyok nyitása:

 • Összes jogviszony nyitása TB ellátás számolás miatt – Jelölése esetén átnyitjuk a személy összes jogviszonyát.
 • Összes jogviszonynál csak az utolsó jogviszony – Jelölése esetén az összes jogviszonynál csak az utolsó jogviszonyt nyitjuk át.
 • Egyéb jogviszonyosoknál csak az utolsó jogviszony – Az egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknál csak az utolsó jogviszonyt nyitjuk át.
 • Egyszerűsített foglalkoztatottaknál csak az utolsó jogviszony – Az egyszerűsített foglalkoztatott jogviszonyban foglalkoztatottaknál csak az utolsó jogviszonyt nyitjuk át.

Személyi, családi- és első házas kedvezmények törlése:

Jelölhető, hogy a nyitáskor a program törölje az előző évben beállított adóalapot csökkentő kedvezmények paraméter jelölését. A kedvezmények érvényesítéséhez szükséges hozzátartozó adatokat ettől függetlenül nyitja a program.

A bérszámfejtő program, ha a törlést nem jelöljük, alapértelmezetten átnyitja az előző évi szja adóalapot csökkentő kedvezményeket. A családi kedvezmény és az első házas kedvezmény esetében az igényelt összegeket az új 2022-es nyilatkozat alapján fel kell rögzíteni.

2023-tól, a négy gyermeket nevelő anyák kedvezményéről (NÉTAK), és a 25 év alattiak kedvezményéről nem kell újra nyilatkozni, csak ha változik az érvényesítés.

A szabadságok nyitásánál az alábbiak közül választhatunk:

 • Nincs – Előző évről nem nyit a program szabadságot.
 • Összes fel nem használt  – Előző évről maradt összes szabadságot nyitja, mint előző évi szabadság.
 • Életkoros szabadság megállapodás alapján – Ha az előző évi programban, a Személy adataiban, a Számfejtési beállítások fülön jelölve van, hogy „Megállapodás alapján az életkoros szab. átvihető következő évre”, akkor az életkorhoz kötött pótszabadság napjainak számának megfelelő számú napokat nyitunk át maximálisan.
 • 10.01 után belépetteknél összes fel nem használt – Előző év 10.01 után kezdődő jogviszonyok esetében az összes fel nem használt szabadság átnyílik a paraméter bejelölése esetén.

Bármely szabadság adat nyitása esetén, a bérszámfejtő program átnyitja ha volt, a megmaradt COVID pótszabadságot. Ha nincs előző évi szabadság nyitása, akkor a COVID pótszabadság megmaradt napjai sem kerülnek át a következő évre.

TB kifizetőhely nyitása

Azokat az ellátásokat nyitja át a program, amelyek nincsenek az előző évben lezárva, azaz nincs kitöltve a lezárva dátum.

WebBér program használata

Abban az esetben, ha az adott vállalkozásnál a WebBér program is vezetve van, akkor lehetőség van annak folytatását jelölni a nyitáskor. Ilyenkor az előző évi WebBér programhoz kapcsolódó beállításokat átnyitja a program, a jogviszonyokhoz tartozó paraméterek megtartásával.

WebBér nyitás
WebBér nyitás

Ha a vállalkozás 2021-ben még nem használta a WebBér online személyi és munkaidő analitika programunkat, akkor lehetőség van már a nyitáskor jelölni, hogy a 2022-es évben, el szeretné kezdeni használni azt.

WebBér használatának megkezdése
WebBér használatának megkezdése

Fontos!

A Gépi nyitás után, a személyi adatok ellenőrzése, módosítása feltétlenül szükséges!
Kiemelten fontos az alábbi beállítások ellenőrzése, módosítása:

 • törzsszámfejtés összegek
 • személyi alapbér összege
 • munkaidő, FEOR adatok
 • adószámításhoz szükséges adatok
  • személyi kedvezmény
  • négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye
  • első házasok kedvezményének érvényesíthető összege (nyitáskor törlődik az előző évben megadott összeg!)
  • családi kedvezmény és családi járulékkedvezmény érvényesítéséhez szükséges adatok pl.: családi kedvezmény igénybevételének jelölése, göngyölésre vonatkozó beállítás, családi járulékkedvezmény érvényesítésének jelölése, hozzátartozók adatai, és a nyilatkozat alapján az érvényesíthető kedvezmény összege.
  • 25 év alattiak kedvezménye
 • szabadságkeret megállapításához szükséges adatok, pl.: gyermekek adatai, speciális szabadság nyilatkozatok beállítása
 • szabadság órákban történő nyilvántartásának beállítása
 • munkaidő keret beállításai

Újra nyitás

Abban az esetben, ha az év eleji gépi nyitás már megtörtént, van lehetőség bizonyos adatok újra nyitására. Ehhez az előző évben újra le kell futtatni a Szerviz – Zárást menüpontot, majd ismételten el kell indítani a gépi nyitás 2021-es évből menüpontot.

A bér program bejelölése mellett, a már meglévő adatok megtartásával az alábbi adatok újra nyitása lehetséges:

Bér újra nyitás 2022
Bér újra nyitás 2022
 • Törzsbér és munkaidő keret nyitás (akinek nincs)
 • Előző évi szabadság nyitása
  • Nincs újra nyitás: az előző évi szabadság adatok változatlanok maradnak a gépi nyitásnak megfelelően.
  • Összes fel nem használt: az előző évi összeg megmaradt szabadságot átnyitja a program
  • Életkoros szabadság megállapodás alapján: Ha az előző évi programban, a Személy adataiban, a Számfejtési beállítások fülön jelölve van, hogy „Megállapodás alapján az életkoros szab. átvihető következő évre”, akkor az életkorhoz kötött pótszabadság napjainak számának megfelelő számú napokat nyitunk át maximálisan.
  • 10.01 után belépetteknél összes fel nem használt: Előző év 10.01 után kezdődő jogviszonyok esetében, az összes fel nem használt szabadság átnyílik a paraméter bejelölése esetén.

Az előző évről megmaradt COVID pótszabadság, újra nyitás esetén is csak akkor kerül át a 2022-es programba, ha valamelyik szabadság nyitás paramétert jelöljük. “Nincs újra nyitás” esetén a gépi nyitáskor beállított paramétereknek megfelelően marad a COVID pótszabadság a 2022-es bérszámfejtő programban.

A TB kifizetőhelyi adatokat addig nyitja át újra a program az előző évről, amíg nincs a 2022-es programban új ellátás rögzítve.

Nyitás WebBér felhasználók részére

Ha 2021. évben WebBér felhasználók voltak, akkor olvassák el a WebBér 2022 gépi nyitás leírást az alábbi linken:

Bérszámfejtő program nyitása 2021. évről 2022. évre WebBér használata esetén

A WebBér program verzió információja az alábbi linken érhető el: