Hitelek, kölcsönök, tartozások könyvelése az egyszeres könyvviteli programban

Hitelek, kölcsönök, tartozások könyvelése az egyszeres könyvviteli programban

Az egyszeres könyvviteli programban ha a jogcímek strukturáját áttekintjük, látható, hogy az “Elszámolásoknál ” találhatóak az adott/kapott hitelek, kölcsönök, egyéb különféle követelések/tartozások, függő követelések/tartozások…stb.

Hitelek, kölcsönök, tartozások könyvelése az egyszeres könyvviteli programban
Hitelek, kölcsönök, tartozások könyvelése az egyszeres könyvviteli programban

Amikor a vállalkozás adja vagy kapja a konkrét összeget, akkor a megfelelő pénzforgalmi helyet kiválasztva meg kell adni a kiválasztott jogcímet. Partner megadása kötelező, mert ezek a jogcímek folyószámlásak.

Első példa: Kapott hitel

Ha a hitel a bankon érkezik, akkor a bankkivonat könyvelésekor, a helyes dátumot és partnert megadva a hitel lejárata is rögzíthető.

Hitel az egyszeres könyvviteli programban
Hitel az egyszeres könyvviteli programban

A Kimutatások között található Folyószámla/Vevő/Szállító/Elszámolás listán szűrési lehetőség a lejárat is.

Hitelek, kölcsönök, tartozások törlesztésének könyvelése az egyszeres könyvviteli programban az 510 jogcímen történik.

Kapott hitel:

Pénztárkönyv: Jövedelembe ben nem számító bevétel rovat növekszik.

Naplófőkönyv: Megadott pénzforgalmi hely  növekszik és egyéb tartozás rovat növekszik.

Kapott hitel törlesztése:

Pénztárkönyv: Szja-ba be nem számító kiadás rovat növekszik.

Naplófőkönyv: Megadott pénzforgalmi hely csökken és az egyéb tartozsás rovat csökken.

 

 

Második példa: Tárgyi eszköz beszerzés hitelre. (Lizinget hasonlóan javasoljuk könyvelni!)

Lépések:

Eszköz számla rögzítése:

A számla megérkezik a tárgyi eszközről. (Áfa levonható vagy sem szabadon beállítható az áfa kóddal.) Az eszköz a számla rögzítésével az eszköz analitikába bekerül és ha aktiválásra kerül, akkor az értékcsökkenésen keresztül az eredményre hatással van.

Ha a számlára történt fizetés, akkor a megfelelő pénzforgalmi helyről a 470 jogcímen rögzíthető.

(Ha volt előleg, akkor az előlegről bővebben!)

A számla teljes értéke nem kerül kiegyenlítésre, a további tartozások rendezése részletekben történik. A továbbiakban már nem a szállító felé tartozunk, hanem a pénzintézet felé. A könyveinkben viszont még a számla nyitott és a szállító felé mutat tartozást. Célünk, hogy ez a tartozás kivezetésre kerüljön és a továbbiakban már a pénzintézet felé legyen kimutatható a tartozásunk.

Mivel az egyszeres könyvvitel pénzforgami könyvitel, így a pénzforgalmon keresztül kell megoldani a fent vázolt problémát.

A Törzsadatoknál lehet technikai pénzforgalmi helyet nyitni. (Jellege H-Technikai). Erre a pénzforgalmi helyre lehet a nem valós pénzforgalmakat könyvelni.

Kiegyenlítésre kerül a szállító számla a 470 jogcímen. (Technikai pénzforgalmi hely egyenlege növekszik.) Az Elszámolások közül egy választott jogcímre pedig azonos értékű tartozás kerül rögzítésre. (Technikai pénzforgalmi hely egyenlege csökken. A két lépéssel egyenlege nulla lesz.)

Jogcímeknél válaszható például a 483 Kapott hitel.

Ha több hasonló jellegű elszámolás van az adott vállalkozásban akkor a jogcím akár alá is bontható és külön jogcímekre rögzíthetőek.

(Jogcímekről bővebben!)

A Kimutatásokon innentől már nem a szállító felé lesz a vállalkozásnak tartozása, hanem a pénzintézet felé.

Amikor a pénzintézet felé rendezi a vállalkozás a (rész)tartozást, akkor az 510 jogcímen kell a megfelelő pénzforgalmi helyre könyvelni.