Iparűzési adó az egyszeres könyvvitelben

Iparűzési adó az egyszeres könyvvitelben

Az  „Iparűzési adóbevallás” menüpont  kiszámítja a cégszintű iparűzési adóalapot, és önkormányzatonként az iparűzési adót. A funkció használatához a menüszerverben az alábbi adatokat kell pontosan beállítani:

Önkormányzati nyilvántartás

Önkormányzatok adatai az Egyéb/Önkormányzatok menüpontban találhatók.
Az alapadatok kezelő által átírhatók. Az itt beállított adókulccsal számítódik ki az önkormányzatra jutó iparűzési adó. Az adókulcs mértéke változtatható.
Székhely adatok megadása
Cégbeállítások/Cégadatok-nál a „Kiegészítő adatok” fülön a következő adatokat kell megadni:

  • Önkormányzat
  • Megosztás módja (Személyi jellegű, Eszközérték arányos, Komplex, Nincs telephely)
  • Személyi jellegű ráfordítás összesen és ebből a székhelyre eső
  • Eszközérték összesen és ebből a székhelyre eső

Ha a felhasználó rögzít telephelyeket, de a megosztás módját „Nincs telephely”-re állítja, akkor a telephelyekkel nem kalkulál a program.
Telephely adatok megadása
Cégbeállítások/Cégadatok-nál a „Telephelyek” fülön a következő adatokat kell megadni:

  • Önkormányzat
  • Személyi jellegű ráfordítás össz. (telephelyre jutó az adott önkormányzatnál)
  • Eszközérték (telephelyre jutó az adott önkormányzatnál)

Ha egy önkormányzat területén a kezelő több telephely adatot is rögzít, akkor a személyi jellegű és eszközérték ráfordítások összeadódnak, a program önkormányzatonként egy bevallást készít.
Ha a kezelő a fővárosi adatokat kerületenként rögzíti, akkor is „Budapest fővárosi önkormányzat”-ként, a kerületek adatait összesítve kerül kiszámításra az adó!
A menüszerver Egyéb /  Önkormányzatok táblát ha a kezelő tovább bővíti és újabb budapesti önkormányzatot visz fel, azaz Település névnek Budapest-et ad meg, és az irányítószám 1- el kezdődik, akkor az új önkormányzatnál megadott adatokkal is, számol a program, és „Budapest fővárosi önkormányzat”-ként kezeli az iparűzési adó számításánál.
A kezelő , hogy csak az egyik budapesti önkormányzatnál adja meg az iparűzési adó számításhoz szükséges beállításokat és nem adja meg kerületenként.

Iparűzési adóbevallás készítése

A bevalláshoz szükséges alapadatok kitöltése után a „Zárás/Bevallás/Iparűzési adóbevallás” menüpontot kell elindítani. A program egy menetben elkészíti a székhely, és az összes telephely bevallását, az önkormányzatokat az „Önkormányzat” mezőben lehet váltogatni.

Egyszerűsített adószámítások:

Eva alanyok iparűzési bevallása (2020-tól nincs eva adózás!)

Az eva alany vállalkozásoknál lehetőség van az „Egyszerűsített bevallás (evás)” jelölésére.
Ebben az esetben a program a kimutatásoknál található Bevételi nyilvántartás eva alapjából állapítja meg a vállalkozási szintű adóalapot. (Evás bevétel szorozva 50%-kal.)

Amennyiben az eva alany vállalkozás nem választja az adó megállapítás fenti módját, akkor az  adólevezetése a nem eva alany vállalkozásokkal azonos módon készül.

2020-tól megszűnt az adónem!

Egyszerűsített bevallás (8 millió Ft alatt)

Készíthető „egyszerűsített bevallás (8 millió Ft alatt”), azaz az a Htv. szerinti vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel 80%-a lesz a Htv. szerinti – vállalkozási szintű – adóalap.

Ellenőrző kérdésként 8 millió éves nettó árbevétel felett a „Valóban jogosult az egyszerűsített adómegállapításra?” figyelmeztető kérdés jelenik meg, melyre „Igen” válasz esetén az éves nettó árbevétel nagyságától függetlenül az adó megállapítása az egyszerűsített módszerrel történik.

Egyszerűsített bevallás (átalányadózó)

Az átalányadózó vállalkozások jelölhetők, hogy egyszerűsített módszerrel szeretnék megállapítani adójukat.

A Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel  egyenlő lesz az átalányadó szerinti jövedelemmel, és ennek 120%-a lesz a Htv. szerinti – vállalkozási szintű- adóalap .

Útdíj

Lehetőség még a Beállítások/Adóbeállítások „Egyéb adók”  fülön, hogy a felhasználó megadhatja azt a jogcímet, amelyre az útdíjat könyvelte. Megadható még, hogy a megjelölt jogcímre az útdíj teljes összegét vagy a 7,5%-át rögzítette a felhasználó. Az iparűzési adóbevallás „Az adóévben megfizetett e-útdíj 7,5%-a” sorára így begyűjtődik a megadott jogcímre könyvelt ( és kiegyenlített) útdíj 7,5%-a.  A bevallás „Az adóévben megfizetett e-útdíj 7,5%-ának a településre jutó összege” sorára pedig a településre jutó arányos összeg. (Megosztás esetén a megosztási arányszámmal számítva!) Ha a beállításokat a felhasználó megváltoztatja, akkor utána  az ellenőrzés futtatása és az iparűzési adó újra gyűjtése szükséges.
“Adatok” gombra kattintva lehetőség van megadni időszakot, jelleget, aláírót, helységet, dátumot és szabad szöveget. Illetve a bevallási időszak, az első és második előleg részlet is megadható.

Adatok gyűjtése:

A Törzsadatok/Saját jogcímek beállításainál alapból jelölve van, hogy az egyszeres program, mely sorhoz milyen adatokat gyűjt.
Ezt a kezelő átállíthatja.
A Htv. Szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó árbevétel:
101, 103-107, 110-115, 118-123, 149.
Eladott áruk beszerzési értéke:
276, 278-280, 282.
Közvetített szolgáltatások értéke:
288
Anyagköltség:
236-238, 242. Non profit szervezeteknél a 239-240 jogcímek is gyűjtésre kerülnek.

Készlet korrekció:

Az egyszeres/pénzfogalmi könyvvitel sajátossága miatt az eladott áruk beszerzési értéke és az anyagköltség a nyitó és záró készletek kifizetett értékével korrigálásra kerül.

A nyitó készleteket a Nyitás/Nyitókészlet, a záró készletek értékét a Nyitás/Zárókészlet menüben adhatja meg a kezelő az alábbi bontásban.

Iparűzési adó az egyszeres könyvvitelben
Iparűzési adó az egyszeres könyvvitelben

Az anyag és félkész, késztermékeknél megadott értékekből a bevallás 2. sora, míg az áruknál megadott értékekből a bevallás 5. sora kerül korrekciózásra.

„Anyagbeszerzésre ill.eladott árura fordított kiadás, csökkentve a kifizetett készlet leltár szerinti záró értékével, növelve a kifizetett készlet leltár szerinti nyitó értékével!!!”

A táblázatnak két oszlopa van, az első oszlopban a gyűjtött adatok, a másik oszlopban a „módosított” kezelő által átírható/beírt adatok találhatók. A program az átírt adatokból számol, az átírás után azonnal újraszámolja az adóalapot és az adókötelezettségeket.

Ha a menüszerverben a kezelő által telephelyenként megadott személyi jellegű ráfordítások és eszközértékek összességében nem egyeznek meg a székhelynél megadott összesen értékekkel, akkor a következő hibaüzenet jelenik meg:

„A személy ráf. / eszközérték összesen nem egyezik a székhely és telephelyi alábontások összegével.”

Az elkészült lista menthető „pdf” formátumba és excel exportra is. A lista segítségével a helyi iparűzési adóbevallás könnyen kitölthető, ha importálási lehetőségről tudomást szereznek, kéjük, jelezzék, hogy az import állományt elő tudjuk állítani.

Katás vállalkozások iparűzési adója:

A katás vállalkozásoknak (akár évközben voltak katások vagy év elején vagy csak év végén) csak az egész évre tud a program az általános szabályok alapján vagy az egyszerűsített módon (8 millióig 80%) adót számolni.

A társas vállalkozások akik bejelentkeztek a kata hatálya alá és egyszeres könyvvitelt vezetnek szintén nem kezelődik az iparűzési adó számítás.
Pld:
2013.01.01.-06.30. tao
2013.07.01.-09.30. kata (nem jelentkezett be tételes-re)
2013.10.01.-12.31. tao
Mind a három időszak külön állományként kezelődik. Az év eleji és végi tao-s időszakok a NTAX-ban , az év közepén lévő katás időszak pedig a TAXA-ban. A program így nem tudja az adót meghatározni. Pontosabban csak a TAXA-ban könyvelt időszak adataiból számítja az ipát az általános szabályok alapján vagy egyszerűsített módon.

A vegyes adózásokat a program nem tudja kezelni.
A speciális adózásoknál kérjük vegyék figyelembe a fent leírt gyűjtési módot és ha szükséges korrigálják. (Pld. árrés adózás!)