Jogviszony megszüntetése

1. lépés – A jogviszony megszüntetése

A jogviszony megszüntetése történhet a Személyek –Személyi adatok menüpontban, az adott személy adataiban, a Kiléptetés gomb használatával.

Kiléptetés - személyi adatok
Kiléptetés – személyi adatok

Történhet továbbá a Jogviszony megszüntetés – Kiléptetés funkcióval.

Kiléptetés - jogviszony megszüntetés
Kiléptetés – jogviszony megszüntetés

A Kiléptetés funkció használatakor az alábbi adatok megadása szükséges:

Kiléptetés - dátumok
Kiléptetés – dátumok

Felmondás napja (év, hó, nap): A jogviszony megszüntetés közlésének időpontja.
Oka:
1 – Közös megegyezés
2 – Felmondás dolg.
3 – Felmondás mtató
7 – Nyugdíjazás
8 – Elhalálozás
9 – Mtató jogutód nélk. megsz
A – Hat. idejű mszerz lejárta
B – Egyéb
C – Jogviszony változás
D – Átalakulás, beolvadás, kiválás
E – Hat. idejű mszerz. azon. felm. mtató
F – Azonnali hat. felm. dolg
G – Azonnali hat. felm. mtató
H – Próbaidő alatti felm. dolg
I – Próbaidő alatti felm. mtatóŰ
J – Próbaidő alatti felm. közös megegy.

Utolsó munkanap (év, hó, nap) : Az utolsó munkanap, amelyen a munkavállalónak munkavégzési kötelezettsége van. Lehet munkanap, de akár szabadságos nap is.

Felmentési idő vége (év, hó, nap): A felmentési idő utolsó napja, a jogviszony vége.

Bármelyik menüpont használata esetén, a program felajánlja a T1041-es bejelentőlap elkészítését.

Az elkészített T1041 bejelentőlapot, az Adatszolgáltatás – T1041 menüpontban kell elfogadtatni, és átimportálni az ÁNYK nyomtatvány kitöltő programba.

T1041
T1041

2 . lépés – Számfejtés

A jogviszony megszüntetéshez kapcsolódó számfejtéseket az utolsó munkában töltött nap hónapjában (a számfejtési hónap, az utolsó munkanap dátum hónapja) kell elkészíteni, bevallani, kifizetni.

Utolsó havi jövedelem számfejtése

A kiléptetés, jogviszony megszüntetés után, a számfejtés menüpontban (nincs szükség hó közi számfejtés készítésére), az első számfejtésben a törthónapra jutó munkabért számfejti a program (az utolsó munkában töltött napig), ebben a számfejtésben el lehet számolni a megmaradt szabadság megváltását, és a végkielégítést, de a felmondási időre jutó jövedelmet ebben a számfejtésben nem lehet számfejteni.

A számfejtéskor megjelenő munkaidő analitikában a program automatikusan beállítja a jogviszony végére és a felmentési időre vonatkozó adatokat. Tehát a munkaidő analitikában csak is kizárólag azokat a napokat érdemes módosítani (például szabadság, betegszabadság, vagy táppénz esetén), amely napokat a program az alapértelmezett beállításon hagyott (például munkanap, esetleg pihenőnap).

Szabadságmegváltás számfejtése

A szabadság megváltás automatikus számfejtéséhez, a számfejtésben lévő „Egyéb” gombra kattintva, ki kell választani a „Szabadság elszámolás” funkciót.

Szabadság elszámolás
Szabadság elszámolás

A funkció használatakor a program megállapítja az időarányosan még járó szabadságos napok számát, melyet a távolléti díjjal beszorozva számfejt automatikusan, a Nem rendszeres jövedelem – Szabadságmegváltás jogcímre. Ezzel a funkcióval számfejtett szabadságmegváltás, a szabadságos nyilvántartásokban is megjelenik, a megváltott szabadságos napok számával. Nem automatikus számfejtés esetén, a megváltott szabadságos napok számát nem lehet feltüntetni a kimutatásokon.

Az új Mt. (2012. évi I. törvény) alapján, a szabadságot meg kell váltani, de az időarányosan túl vett szabadságot visszavonni nem lehet.

A program azokat a szabadságokat fogja megváltani, amelyek a Szerviz – Beállítások menüpontban be vannak jelölve.

Megváltandó szabadságok
Megváltandó szabadságok

Az előző évi szabadságok megváltására is van lehetőség. Ehhez a Személyi adatokban, a Számfejtési beállítások fülön be kell pipálni a „Szabadságmegváltásnál előző évi szabadság is”-t.

Előző évi szabadság megváltása
Előző évi szabadság megváltása

Végkielégítés számfejtése

A végkielégítés automatikus számfejtéséhez, a számfejtésben lévő „Egyéb” gombra kattintva, ki kell választani a „Végkielégítés számfejtése” funkciót.

Végkielégítés számfejtése
Végkielégítés számfejtése

A menüpont kiválasztása után a program felkínálja egy kis ablakban a kiszámolt távolléti díjat és a hónap szám megadási lehetőséget.

Végkielégítés havi összege
Végkielégítés havi összege

Felmentési időre jutó jövedelem számfejtése

A munkabér számfejtése után nyitni kell egy új számfejtést, a munkabér számfejtésének tárolása után az „Ins” billentyűvel vagy + jellel.

A megjelenő üres számfejtési képernyőn el kell indítani az ”Egyéb” menüpontot, amely funkciói közül ki kell választani a „Felmentési időre fizetett bér számf” funkciót.

Felmentési idő számfejtése
Felmentési idő számfejtése
Felmentési idő számfejtése
Felmentési idő számfejtése
Felmentési idő napi összege
Felmentési idő napi összege

A Havi számfejtésben, az Egyéb gombnál, a Felmentési időre fizetett bér számf. funkció már az utolsó havi számfejtésben is indíható, nincs szükség új, üres számfejtési képernyőre.

3. lépés – Kilépő adatlapok gyűjtése, javítása

A Jogviszony megszüntetés – Kilépő adatlapok gyűjtése, javítása menüpontban kell legyűjteni és letárolni a jövedelemadatokat, melyeket a kilépő adatlap fog tartalmazni.

Kilépő papírok gyűjtése
Kilépő papírok gyűjtése

4. lépés – Kilépő papírok

A Jogviszony megszüntetés – Kilépő papírok menüpontban készíthetők el a jogviszony megszüntetés során kiadandó dokumentumok. A dokumentumok egy része rtf. formátumban készül el, ezek a dokumentumok az elkészítés után dokumentum kezelőben még kiegészíthető, módosítható.

Kilépő papírok elkészítése
Kilépő papírok elkészítése
Kilépő dokumentumok
Kilépő dokumentumok

A kilépő papírok elkészítésekor megadható a kiállítás dátuma és helye. Egyes dokumentumokon szükséges ügyintéző megadása is. Az ügyintéző adatait, a főmenüben, a Cégadatok – Cégbeállítások – Cégadatok menüpontban, a Képviselők fülön lehet megadni.

Ügyintéző adatai
Ügyintéző adatai

Letiltások mely kilépő papírra kerüljenek?

A letiltásokon belül, az „Igazolás”-ra mezőben az alábbi nyomtatványok közül lehet választani:

  • Tartási kötelezettségekről igazolásra
  • Munkáltatói igazolásra
  • Nem kerül rá az igazolásokra
  • Munkáltatói és tartási igazolásra is

A gyerektartás jogcímen felrögzített letiltás minden esetben a Tartási kötelezettségek nyomtatványra kerül.

5.lépés – Egyéb dokumentumok

A Jogviszony megszüntetés menüpontban, a kötelezően kiadandó kilépő papírok mellett, lehetőség van egyéb dokumentumok elkészítésére is. Ilyenek például a különböző megállapodások, a foglalkoztatói járulékigazolás, fizetés nélküli szabadság nyilatkozat, illetve a különböző tájékoztatók.

Jogviszony megszüntetés visszavonása, törlése

Ha valamilyen okból mégsem kell az adott személy jogviszonyát megszüntetni, vagy más dátummal kell a jogviszonyt megszüntetni, akkor a kilépés havi számfejtés törlése után, a Személyi adatokon belül a Kiléptetés visszavonása gomb használatával vissza lehet vonni a kiléptetést.