Kedvezmények a számlán

Kedvezmények a számlán

(WIN-TAX rendszerben és IPTAX, RAXLA-S modulokban)

 

A számlázó programokban van lehetőség százalékos kedvezmény adására. A kedvezmény használatához a Beállítások / Alapbeállítások / Számlázás menüpontban a Számlatétel lapon a Számlakedvezmény nincs funkciót ki kell kapcsolni.

szamlazas_szamlatetel_szamlakedvezmeny_nincs


Kedvezményezhető cikkek

A Törzsdatok / Cikk törzsadatok / Cikkek menüpontban a cikk módosítása illetve rögzítése közben alul a Kedvezmény adtható-e kapcsolót aktiválni kell, különben a cikk számlázáskor nem lesz a tételnek kedvezménye.

kedvezmeny_adhato-e


Számlázáskor adható kedvezmény

Számlafej

A Számlák, bizonylatok  menüben a Számlák, bizonylatok rögzítése menüpontban számla készítésekor a számlafejben az Alapadatok lapon a Kedvezményt be lehet írni százalékosan előre is. Ez esetben a program megpróbálja a számla minden tételére alkalmazni azt. Előfordulhat, hogy olyan cikk kerül a számlára, amely cikknél nincs bekapcsolva a fentebb írt Kedvezmény adtható-e funkció, ez esetben az érintett cikk nem lesz kedvezményes.

Amennyiben a partnernél van beállítva százalékos kedvezmény, akkor azt a program a partner kiválasztása után megjeleníti a számlafejben is.

szamlafej_kedvezmeny

Számlatétel

A számlán, amennyiben nem szeretnénk minden tételre kedvezményt adni, akkor lehetőség van az érintett tétel / tételeknél is megadni a kedvezmény százalékos mértékét az Alapadatok lapon a Kedvezmény mezőben.

szamlatetel_kedvezmeny

Lehetőség van külön cikket is berögzíteni ahol a tételnél egyösszegű kedvezményt adhatunk meg. Ilyen esetben az egységárat pozitív számmal kell beírni, viszont a Fő adatok lapon látható Visszáru kapcsolót aktiválni kell.

szamlatetel_kedvezmeny_visszaru

 


Partnernél előre beállított kedvezmény

A Törzsdatok / Partner törzsadatok / Partnerek menüpontban a partner rögzítésénél és módosításánal a Pénzügyi adatok lapon beállítható a partnerhez Állandó kedvezmény vagy akár Állandó felár is. A beírt értékek százalékban értendők.

allando_kedvezmeny


Partnerhez, partnercsoporthoz és Cikkcsoporthoz tartozó kedvezmények

 

További lehetőségként a Törzsadatok / Cikk törzsadatok / Kedvezmények almenüben lehetőség van Állandó és Időszakos cikk partnerhez, cikk partnercsoporthoz és cikkcsoport partnerhez kedvezmények rögzítésére és importálására. Az importálás CSV fájlból történik, amiről itt olvashat.

cikk_kedvezmenyek