NTAX 2019. évi 20.00-s verzió

Érvényességi dátumok

Demó verzió érvényessége: 2019.02.28.
Regisztrált verzió érvényessége könyvelő programok: 2019.03.31.
Regisztrált verzió érvényessége bérszámfejtő program:  2019.04.15.
Regisztrált verzió érvényessége számlázó programok: Nincs időkorlát
Program verzió érvényessége: 2019.01.31.

Programrendelés 2019. évre

Szeretnénk megkímélni Önöket attól, hogy a programátvételi lapot esetleg feleslegesen kitöltsék és visszajuttassák részünkre. Ezért a programhasználati szándékukat folyamatosnak tekintjük, amelyet nem tör meg az évváltás. 2019. évre vonatkozóan tehát csak akkor kell programátvételi lapot kitölteni, ha az előző évhez képest változnak a programhasználat feltételei, esetleg a programot rendelő cég adataiban van változás, vagy az előző években még nem használtak NOVITAX programot.

Változások jelentése

A honlapon kitöltött programátvételi lapok adatai azonnal bekerülnek szerződés nyilvántartásunkba, ezért kérjük, hogy lehetőleg a honlapon közöljék megváltozott programhasználati szándékukat.

Programregisztráció

Ahogy azt már megszokhatták, a honlapunkról valamennyi programunk, így a 2019. évi is csak demo verzióban tölthető le. A demo verzió 2019. január és február keltezésű bizonylatokat fogad el. A feldolgozási határidő meghosszabbításához tehát a 2019. évi programokat is regisztráltatni kell, a regisztráció feltétele az esedékes programhasználati díjak megfizetése.

2019-től új regisztrációs rendszert dolgoztunk ki!

A regisztrációs eljárás változásának egyik fontos eleme, hogy a számítógépek és a feldolgozandó cégek regisztrációjához nem előfeltétele az időszaki programhasználati díj megfizetése, tehát ez nem akadálya az azonnali regisztrálásnak.

A 2019-től bevezetett regisztrációs eljárásban nagyon fontos, hogy számítógépe az első cég át-, vagy megnyitása előtt regisztrálva legyen. A nyitási folyamatba beépítettük a nyitandó cég azonnali regisztrációjának lehetőségét, amely azonban csak regisztrált számítógépeken használható.

A számítógép regisztrációjához az ilyen jogokkal rendelkezőnek be kell jelentkeznie a regisztrációs fiókjába a főmenü „Regisztráció/Regisztrációkezelés bejelentkezéssel” menüpontban.

A nem regisztrált számítógépen át-, vagy megnyitott cégeket utólag, egyenként, külön munkával lehet majd regisztrálni, ezt spórolhatják meg, ha a nyitási folyamatban regisztrálják számítógépeiket és feldolgozandó cégeiket.

Az automatikus cégregisztráció lehetőségét az adatállományok visszatöltési folyamatába is beépítettük.

Elképzelhető, hogy az új rendszer az első pillanatban túl bonyolultnak tűnik, és a bevezetés évében okoz valamennyi többletmunkát, mint általában minden új rendszerre történő áttérés.

A jó hír viszont, hogy az egyszer regisztrált számítógépek és cégek az évváltásnál nem veszítik el korábbi regisztrációjukat. Régi kérésüket valósítottuk meg azzal, hogy 2019-től nem szükséges évente megismételni a regisztrációs eljárást.

Az új rendszerre való átálláshoz segítségüket és türelmüket most is köszönjük.

A regisztrációs eljárás részletes leírását az alábbi bejegyzésben találják:

Online regisztráció

 

A kettős könyvviteli program 20.00-s verziójának fontosabb fejlesztései:

 • Számlatükör változások
 • Számlatükör kiegészítés
 • Feladási modul átszervezése
 • Szerviz menüpont változásai
 • Alanyi adómentesség után pénzforgalmi elszámolás választása
 • Nem jelentős egyenlegek rendezése
 • Elektronikus bankkivonat beolvasásának fejlesztései
 • Kiegyenlítés importok optimalizálása
 • INTRASTAT adatszolgáltatás változások
 • Áfa analitika ellenőrzése 2 képernyős használattal
 • Banki/pénztári tétel dátum ismétlése
 • Txt import átmenetileg továbbra is elérhető
 • Elhatárolás automatizmus bővítése
 • Törölt áfa sorok (tervezet alapján)

Számlatükör változások

A törzs számlatükörből kikerülő (törölt) számlaszámok:

EHO megszűnése

A 4637 2019-ben tételszámla lesz, vagyis ha előző évről egyenleg érkezik a nyitásba, akkor idén még megmarad az EHO előírás-befizetés számlapáros.

A Szociális hozzájárulási adó számlaszámai bővülnek a törzs számlatükörben:

Szocho új számlaszámai

Az EHO megszűnése és a Szociális hozzájárulási adó miatti törzs számlatükör változásokkal egyidőben változtattunk a Bérfeladás előkontírozáson (rövidesen elérhető a bérfeladás!), az Adók összevezetése előkontírozáson, a Számlacsoportok mérleg besorolásán (Törzsadatok, Számlacsoportok).

Számlatükör kiegészítés

Az előző bekezdésben jelzett új számlaszámok bekerültek a Számlatükör kiegészítésbe, vagyis aki 2019-ben nem a Novitax törzs számlatükörrel nyit, hanem az előző évben használt számlatükrét használja, azok a Szerviz/Számlatükör kiegészítés funkció indításával frissíthetik a számlatükrüket.

Feladási modul átszervezése

A Feladási modulból kikerültek a Pénzügyi listák. 2019. évtől kezdve a feladási modulhoz kapcsolódó előfizetés nélkül a Kimutatások menüpontban használhatók a pénzügyi listák, hasonlóan az időzített pénzügyi listákhoz.

Szerviz menüpont változásai

A Szerviz menüpontba bekerült egy új lenyíló menüpont: Exportok. Minden exportállomány készítését végző funkció (így a Könyvvizsgáló Kamara Adatexport is!) innen érhető el a továbbiakban.

Alanyi adómentesség után pénzforgalmi elszámolás választása

Az adóalanyok az idéntől év közben is választhatják a pénzforgalmi elszámolást. A Főmenüben a program lehetőséget biztosít arra, hogy ezt jelöljék.

Az alanyi adómentesség végét jelezhetik a Cégadatok/Könyvvezetés és Adózás fülön:

Pénzforgalmi áfa

Ha a kilépés dátuma megadása mellett jelzik (pipálható mezőben) a pénzforgalmi elszámolást, akkor a pénzforgalmi áfa érvényes lesz a soron következő bizonylatok rögzítésekor.

Nem jelentős egyenlegek rendezése

A Felhasználó által szabadon megadható határértéken belül a túlfizetett illetve részkiegyenlített számla jellegű bizonylatokat rendezetté teszi egy vegyes bizonylat automatikus könyvelésével. A különbözet egyéb bevételként illetve egyéb ráfordításként kerül elszámolásra a könyvekben. (A Számlatükörben KE1 ill. KE2 számla jelleg és jellegkódú főkönyvi számok szükségesek a funkció használatához)

A könyvelés elindítása előtt listázhatók a feladandó bizonylattételek.

Nem jelentős egyenlegek

A funkció nem működik az alábbi bizonylatok esetében:

 • devizás bizonylat
 • függő tételek
 • pénzforgalmi elszámolású számlák
 • előlegek

Elektronikus bankkivonat beolvasásának fejlesztései

Az elektronikus bankkivonatok beolvasásáról már korábbi bejegyzésünkben olvashattak:

Elektronikus bank beolvasása

2019-től néhány kényelmi funkcióval bővültek a beolvasási funkciók:

 • amennyiben a Kimutatások/Adószámla menüpontban választottunk egy adónemek törzstáblát, úgy a bankkivonat tételeinek beolvasásakor egyezteti a program az ellenszámlát, és ha egyezőséget talál valamely adónem pénzforgalmi bankszámla számával, akkor az érintett adószám befizetés számlaszámára könyveli automatikusan a tételt,
 • ha nem talál az adónem táblában bankszámlaszám egyezőséget, akkor a Törzsadatok/ Bank beolvasás kontírok táblát is végignézi,
 • a Törzsadatok/ Bank beolvasás kontírok funkcióban a Felhasználók egyedi szabályokat adhatnak meg (nemcsak adónemek vonatkozásában) a tétel kontírozására:

bankszámla kontírok

Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy főkönyvi számokat rendelhetünk a banki tétel ellenszámlaszáma és/vagy közleménye alapján, amelyeket az elektronikus bankkivonat beolvasásának eljárása figyelembe vesz.

Kiegyenlítés importok optimalizálása /futárcégek analitikája/

A programban átalakítás alá kerültek a különféle kiegyenlítésekre vonatkozó lehetőségek:

Minden bankban, ahol ilyen jellegű automatizmust szeretnénk használni, be kell állítani a megfelelő szerkezetű importfile-t. A Törzsadatok, Naplókban az adott bank Deviza és Egyéb beállítások fülén ki kell választani azt az import szerkezetet, amelyet használni szeretnénk:

Futárcég beolvasás1

Futárcég beolvasás

Az előtag és az utótag feltöltése nem kötelező, azonban ha kitöltésre kerül, akkor az Elő- és utótag hozzáadása pipálható mező 2 állása két eltérő működést eredményez:

 • ha be van pipálva, akkor a futárcég által küldött file-ból kiolvasott adathoz hozzáteszi az elő és utótagot és úgy keres a bizonylatok között az eredeti bizonylatszámra,
 • ha nincs bepipálva, akkor a kiolvasott adat elejéről leveszi a beírt előtagot és a végéről az utótagot és úgy keres a bizonylatok között az eredeti bizonylatszámra.

A beolvasást két programhelyről lehet kezdeményezni.

Már meglévő függő tétel esetén a beolvasást a már rögzített függő tételben, az Egyéb funkciókban kell indítani. Ez esetben az addigi függő tételből fő tétel lesz, és a beolvasandó kiegyenlítések altételek lesznek. (Fő/altétel struktúra)

kiegy beolv

A bizonylat alsó menüsorából indítva viszont tételeket generál a program (altételek nem lesznek) Akkor célszerű innen indítani a beolvasást, ha még a beolvasandó kiegyenlítések egy összegben sem kerültek még rögzítésre függő tételként.

kiegy beolv

 

A beolvasás folyamata a továbbiakban ugyanúgy működik, ahogy a korábbiakban megszokhatták.

INTRASTAT adatszolgáltatás változások

Megváltozik az adatszolgáltatás beküldési módja.

A 2019. I. havi jelentést már kizárólag a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül lehet teljesíteni.

2019-től megszűnik az egyszerűsített kérdőív beküldésének a lehetősége, így csak egy darab kiszállításra vonatkozó kérdőívet, illetve egy darab beérkezésekre vonatkozó kérdőívet készítünk el.

Adatszolgáltatási küszöbértékek:

 1. Beérkezés esetén 170 millió Ft, kiszállítás esetén 100 millió Ft.
 2. A bérmunka (42, 42, 51, 52) ügyletek bármelyikét jelentő gazdasági szervezetekre egyedi szabályozás vonatkozik. Ha a gazdasági szervezet egyik irányban adat-szolgáltatásra kötelezett, másik irányú forgalmát is köteles – küszöbértéktől függetlenül – jelenteni.

A fájl mentésének a helye változatlan marad, tehát továbbra is a C:\novitax.win\2019\adat könyvtárban találják.

 Változik a kérdőíveken jelentendő adatok köre:

 • A „Fuvarozási mód” és a „Szállítási feltétel” mindkét irányban törlésre kerülnek.
 • A Kiszállítás kérdőívre felkerül a „Származási ország” és a „Partner adószáma”, amelyek kitöltése 2019-ben még önkéntes lesz, de 2020-től kötelező. Ezért a Novitax program már ettől az évtől kezdve bekéri az adatokat. További fontos változás, hogy a KSH-ELEKTRA kérdőívben az adatoknak tételszinten összesítve kell szerepelniük: amennyiben a tételek minden paramétere (termékkód, ügyletkód stb.) megegyezik, akkor ezek összevonása havonta kötelező.

Áfa analitika ellenőrzése két képernyős használattal

Amennyiben a munka során két monitort használnak, úgy számos lehetőséget nyújtott eddig is a program a kényelmesebb, egyszerűbb munkavégzésre:

19.00 verzió információ

Tovább fejlesztettük az elérhető 2 képernyős munkákra épülő funkciókat.

Amennyiben az áfa analitika listára történő megjelenítésekor egy adott bizonylatszámra kattintanak (bal egérgomb), úgy az adott bizonylathoz csatolt számlaképet megjelenítjük a másik képernyőn, illetve az adott tétel rögzítőképernyőjét megjeleníti a program, melyben módosítani lehet. A módosítás elmentése után a program visszatér az áfa analitikához.

Egy monitoros használat esetén is működnek a fent leírtak, ebben az esetben természetesen az adott monitor képernyőjére kerül a számlakép, illetve a rögzítési felület is, melynek elhagyása után ugyanúgy visszatér a program a lekért áfa analitikához, ahogy ezt két monitoros munka esetén teszi.

Banki/pénztári tétel dátum ismétlése

A Törzsadatok / Naplók, Deviza és egyéb beállítások fülön a Tétel dátum ismétlése funkció pipálásával jelezhető, hogy az első beírt tételbe rögzített dátumot szeretnénk a bizonylat összes további tételébe ismételtetni.

Tétel dátum ism

Txt import átmenetileg továbbra is elérhető

A számlák txt file alapján történő beolvasási lehetősége a programban megmarad mindaddig, amíg minden Ügyfelünk átáll a csv vagy xml alapú beolvasási gyakorlatra. Az átálláshoz szükséges ügyfélszolgálati segítséget vegyék igénybe, az esetleges kérdéseiket tegyék fel nekünk, hogy minél hamarabb és zökkenőmentesen történhessen az átállás. A teszt file-okat továbbra is térítésmentesen vizsgáljuk, a formai hibák javításában segítünk!

Elhatárolás automatizmus bővítése

A kettős könyvviteli modul a számviteli teljesítés dátuma alapján értelmezi az időbeli elhatárolásokat. Amennyiben az említett mezőbe az aktuális naptári évtől eltérő évi dátum kerül, a tétel tárolásakor rákérdez a program, hogy szeretnénk-e az elhatárolást. Amennyiben éven belüli, de a teljesítés dátumtól eltérő dátum kerül a számviteli teljesítés mezőbe, akkor nem kérdez rá a program, hogy a tételben könyvelt bevétel vagy ráfordítás elhatárolással érintett-e. Ebben az esetben a felhasználónak kell a tételben kezdeményezni (Egyéb funkciók) az elhatárolást.

Az elhatárolásra vonatkozó kérdésre az alábbi válaszokat adhatja a felhasználó:

Elhatárolás

Igen: a könyvelt összeget 100%-ban elhatárolja a rendszer, további beállítási lehetőség nélkül.

Nem: A program egyáltalán nem könyvel automatikusan elhatárolást.

Szerkesztéssel: Erre a válaszlehetőségre a program egy szerkesztőablakot nyit meg. Ezt csak abban az esetben válasszuk, ha nem a teljes összeget kell elhatárolni (csak annak egy részét) vagy a teljes összeget, de több (pl. havi) részletben kell a feloldást eltérő időpillanatokban könyvelni.

Ugyanez a szerkesztőablak jelenik meg akkor is, ha a tételben az Egyéb funkciókon belül indítjuk az elhatárolást.

Elhatárolás

Az összeg mezőben alapesetben a tétel összege jelenik meg. A felhasználó átírhatja, hogy ha nem a teljes tételösszeget szeretné elhatárolás alá vonni.

A munkaszám, költséghely, részleg tetszés szerint megadható (de nem kötelező).

A megjegyzésbe beírt szöveg megjelenik majd az elhatárolás tétel megjegyzésében illetve a feloldás minden tételében is. A szétosztásnál azonban megadhatók az egyedi feloldás tételeinek megjegyzései is. Ha egyedileg nem adunk meg külön megjegyzés tartalmat, akkor a felülre írt megjegyzés fog bekerülni minden feloldás tételbe.

A kezdő- és a végdátum kitöltése kötelező, mert erre az időtartamra fogja felosztani a program a kívánt összeget.

Az időszak megadása után a gyakoriság kiválasztásával azt döntjük el, hogy a feloldás milyen időszak végdátumokkal történjen. napok, vagy hó vége, vagy év vége. Amennyiben ezen változtatni szeretnénk, még a szerkesztő képernyőn tegyük meg, utána már erre nem lesz lehetőség a feloldás során!

A Számol gomb megnyomása indítja el a felosztási eljárást, és amennyiben az OK gombbal elfogadjuk azt, úgy megtörténik az elhatárolás könyvelése és a feloldási tételek is tárolásra kerülnek a programban.

A feloldás tételei csak akkor kerülnek a könyvelésbe, ha a felhasználó a Feladás/ Időbeli elhatárolás feloldása funkciót a kívánt végdátum (mint figyelési dátum) megadása mellett elindítja! Feladás nélkül nem kerül a könyvelésbe időbeli elhatárolás feloldása.

Az éven túli illetve az előző évre visszahatárolni kívánt automatizmusok változatlan formában használhatók. A fenti fejlesztés csak az elhatárolt összeg arányos felosztására szolgál az érintett időszakon belül.

 Törölt áfa sorok (tervezet alapján)

Az áfa bevallási tervezet alapján az áfakódokból törlésre kerültek az alábbi sorokhoz kapcsolódó áfakódok: 32-34, 81, 87, 96, 102-104, 107.