Társasházi nyitó adatok rögzítése az egyszeres könyvviteli rendszerben

Társasházi nyitó adatok rögzítése az egyszeres könyvviteli rendszerben az alábbiak szerint történhet: A társasház kezelés egyik évről a másik évre automatikusan nyitja a helyiségekhez (albetétekhez) tartozó partnerenkénti kötelezettségeket és túlfizetéseket. Azok, akik még nem használták a társasházi modult, kézzel az alábbiak szerint tudják megnyitni a nyitó egyenlegeket. Tartozások nyitása: Társasház kezelés/Törzsadatok/Helyiségek „Közös költség előírás” fülön … Társasházi nyitó adatok rögzítése az egyszeres könyvviteli rendszerben részletei…

Sztornózás és jóváírás az egyszeres könyvviteli rendszerben

Sztornózás és jóváírás az egyszeres könyvviteli rendszerben az alább részletezett automatizmussal lehetséges. Sztornó/Jóváíró számla A bizonylat fejben található Egyéb gombra kattintva kezdeményezhetőek a sztornózás és jóváírás funkciók. A típus (sztornó vagy jóváírás) megadása után a pénzforgalmi hely megadása is kötelező. Csak olyan pénzforgalmi hely választható ki, melynek jellege H- Technikai. A kezelőnek a bizonylatok közül ki … Sztornózás és jóváírás az egyszeres könyvviteli rendszerben részletei…

Bizonylatok beolvasása külső fájlból az egyszeres könyvviteli rendszerbe

Bizonylatok beolvasása külső fájlból az egyszeres könyvviteli rendszerbe a pénzügyi modul menüpontban lehetséges. Tehát  nem Novitax számlázó programból történő automatikus bizonylat feladásra is lehetőség van.  (Pénzügyi modul/Bizonylatok beolvasása külső fájlból.)  Ez a feladás egy tetszőleges megnevezésű, a számlákat tartalmazó csv állományból és a hozzá tartozó partner.csv állományból történhet. Csv fájl letölthető specifikációja : Bizonylatok beolvasása külső … Bizonylatok beolvasása külső fájlból az egyszeres könyvviteli rendszerbe részletei…

Bizonylatok beolvasása a számlázóból az egyszeres könyvvitelben

Bizonylatok beolvasása a számlázóból az egyszeres könyvvitelben a Pénzügyi modul menüpontban történik. Így a  RAXLA számlázóban elkészített számlák feladhatók a  TAXA egyszeres könyvviteli programba is. A bizonylatok beolvasása a számlázóból az egyszeres könyvvitelben az alábbi beállítások után lehetséges a RAXLA-n belül: Beállítások / Alapbeállítások / Feladás menüpontban be kell állítani az Egyszeres jogcím alapbeállításokat. Megadható, … Bizonylatok beolvasása a számlázóból az egyszeres könyvvitelben részletei…

Bérfeladás és járulék- és adóbefizetések könyvelése az egyszeres könyvviteli programban

Bérfeladás és járulék- és adóbefizetések könyvelése az egyszeres könyvviteli programban történhet automatizmussal és a felhasználó könyvelheti kézzel. Automatikus feladás A feladáshoz elsőnek a Bér programban a bérbizonylatokat létre kell hozni, amit az Utalás/Feladás/Bérbizonylat menüpontban lehet elkészíteni a bérszámfejtés befejezése után. A bér könyvelése (Bizonylatok/Adatfelvitel menüpontban) a 292-es jogcímen történik. A jogcím kiválasztása után a bizonylat … Bérfeladás és járulék- és adóbefizetések könyvelése az egyszeres könyvviteli programban részletei…

Kamatok könyvelése az egyszeres könyvviteli rendszerben

Kamatok könyvelése az egyszeres könyvviteli rendszerben több jogcímre történhet. Nem áfás és be nem számító bevételként az alábbi jogcímek könyvelődnek:   140 Kapott késedelmi kamat 174 Kapott (jóváírt) bankkamat 175 Kapott egyéb kamat Egyéb kamat jogcímek: Fizetett kamatok között csak a 330 Részletfizetéshez kapcs. kamat áfás. Ráfordításként könyvelődik a 326 Pénzintézeteknek fizetett kamat és 358 … Kamatok könyvelése az egyszeres könyvviteli rendszerben részletei…

Támogatások könyvelése az egyszeres könyvviteli rendszerben

Támogatások könyvelése az egyszeres könyvviteli rendszerben a következő jogcímeken lehetséges: 109 Ellenértékbe beszám.támogatás 136 Egyéb kap vissza nem tér tám. 137 Kapott egyéb támogatás 143 Terület alapú kapott támogatás 165 Fel nem használt támogatás 144 Ktgre kap.vissza nem tér tám 273 Szervezetek támogatása 488 Vissza nem tér. támogatás Beszámító bevételbe kerülnek be az alábbi jogcímek, … Támogatások könyvelése az egyszeres könyvviteli rendszerben részletei…

Követelések kivezetése az egyszeres könyvvitelben

Követelések kivezetése az egyszeres könyvvitelben eltér a kettős könyvviteltől, mivel az egyszeres könyvvitel pénzforgalmi könyvvitel. Követelések kivezetése az egyszeres könyvvitelben csak pénzforgalmi tételként rögzíthető a TAXA-ban. Javaslatok a kivezetésre: Technikai bankon vagy pénztáron keresztül ki kell egyenlíteni a vevő számlát. A technikai bankba/pénztárba bekerült értéket az adójogszabályoknak megfelelően ki kell könyvelni „egyéb term.kez.ktg-nek” vagy „be … Követelések kivezetése az egyszeres könyvvitelben részletei…

Kötelezettségek kivezetése az egyszeres könyvvitelben

Kötelezettségek kivezetése az egyszeres könyvvitelben a kettős könyvviteli rendszertől eltérően történik, mivel az egyszeres könyvvitel pénzforgalmi könyvvitel. Kötelezettségek kivezetése az egyszeres könyvvitelben csak pénzforgalmi tételként lehetséges a TAXA-ban. Javaslatok a kivezetésre: Első megoldásként javasoljuk technikai bankon vagy pénztáron keresztül ki kell egyenlíteni a szállító számlát. A technikai bankba/pénztárból kikerült értéket az adójogszabályoknak megfelelően be kell … Kötelezettségek kivezetése az egyszeres könyvvitelben részletei…

Függő tartozások és követelések az egyszeres könyvvitelben

Függő tartozások és követelések az egyszeres könyvvitelben  a „490 Függő tartozás” (Pénzeszköz növekedés és Tartozás növekedés) és az „505 Függő követelés” (Pénzeszköz csökkenés és Követelés növekedés) jogcímekre könyvelendő. Rendezésük az 510 „Elszámolások visszafizetése” jogcímen történik. (Tartozás illetve Követelés visszavezetése.) A függő tétel rendezése után a pénzforgalmat is rendezni kell pl. a rendezett összeget számlakiegyenlítésként könyvelve … Függő tartozások és követelések az egyszeres könyvvitelben részletei…