Számla, előlegszámla sztornózása és módosítása (helyesbítés, jóváírás, számla rontás)

Számla, előlegszámla sztornózása és módosítása (helyesbítés, jóváírás, számla rontás)

Sztornó és/vagy módosító (korábban helyesbítő, jóváíró) számla rögzítés menetének leírása lépésről lépésre.

Sztornózás és módosítás változásáról a számla módosítás új szabályairól korábban a 2018-as számlázó program első 19.00-ás verzió információjában tájékoztattuk partnereinket.
szamlak_bizonylatok_rogzitese_2019
Számlák, bizonylatok rögzítése

Számlák, Bizonylatok menü (korábbi programokban Számlázás menü) Számlák bizonylatok rögzítése menüpontban (korábban Számlakészítés) új számlát kell elkezdeni készíteni, mivel a sztornó vagy a módosító számla is egy új számlaszámú számla bizonylat lesz a programrendszerben.

szamlafej_sztorno_modosito_fej_modosito_2019
Modosítás, sztornózás vagy fej módosítás választása a típus és a partner választása után

 

szamlafej
Számlafej 2018
Típus választása

A Számlák, bizonylatok rögzítése menüpontba lépéskor a képrenyő felső részén megjelenő Számlafej ablakban a Számlatípus mezőben elsőként ki kell választani a sztornózandó vagy módosítandó számla típustát. Ezt a lépést az egyszerű számlázóban (RAXLA-E) nem kell megtenni, hiszen ott a típus az adtott és nem választható.

Partner választása

Következő lépés a sztornózandó vagy módosítandó számla partnerének kiválasztása.

Egyéb adatok megadása

Devizás számla sztornózása vagy módosítása esetén az Árfolyamot is ki kell választani a számlafej részen a továbblépés előtt. Ez után opcionálisan beállíthatók a szükséges adatok, pl.: dátumok, fizetési mód, stb., de amenniyben ezeket nem választjuk, akkor azt a program a sztornózandó vagy módosítandó számláról a beállításoknak és a módosítás típusának megfelelően fogja az adatokat örökíteni.

Módosítás típusának választása

Ezek után nem kell és nem is szabad továbblépni az OK gombbal az alsó tételek ablakrészre, hanem a Módosítás gombra (korábban Helyesbítés) kell kattintani és a képernyőn megjelenő ablakban a modosítás típusát kiválasztani.

bizonylat_sztorno_modositas_2019
Bizonylat sztornózás / módosítás / fej módosítás
Sztornózás

Számla érvénytelenítése. Ezzel a számla módosíthatósága lezárul, további módosító számlát nem lehet kiállítani.

Sztornózás esetén a Sztornózás módszerének kiválasztása után az OK gombra kattintva a program megjeleníti a számlafejben választott partner sztornózható számláit, amit kiválasztva a program beolvassa a sztornózandó számla tételeit a készülő sztornó számlába. Ez után már csak a tárolás marad hátra, a számla alsó OK gombjával letárolható a sztornó számla.

Módosítás

Egy vagy több tétel és a számlafej adatainak módosítása, ahol mindig az eredetileg kiadott számlához képest kell megadni a változásokat.

Az új módosítás módszer kiváltja a korábbi Helyesbítés vagy Jóváírás kínálta lehetőségeket.

Módosítás esetén a módosítás módszerének kiválasztása és opcionálisan a módosítás okának leírása után az OK gombra kattintva a program megjeleníti a számlafejben választott partner módosítható számláit, amit kiválasztva a program felajánlja a módosítandó számla tételeinek ellenkező előjellel történő bemásolását a készülő módosító számlába. Ez után a készülő módosító számláról törölhetők tételek, új tételek rögzíthetők, illetve további adatok is módosíthatók. Ez után már csak a tárolás marad hátra, a számla alsó OK gombjával letárolható a módosító számla.

Előlegszámla módosítása

Előlegszámla módosítása esetén a fennmaradó kifizetetlen részt vagy a kifizetett előleg azon részét, amely nem került végszámlába beszámított előlegként, egy új módosító előlegszámlával lehet jóváírni. Teljesen kiegyenlített előlegszámla módosítása esetén a visszafizetendő előlegrészt be kell rögzíteni a banki vagy pénztári tételként, hogy a módosító előleg készítése során ne legyen kiegyenlítettlen rész a módosító előlegszámlán. Erre a program a tároláskor figyelmeztető üzenetet is ad:

kiegyelolegmodosito
Előlegszámla módosítás figyelmeztetése

A módosító előlegszámla tárolása előtt, tehát az F3 – Bizonylatok kapcsolása és azon belül az F10 – Előrefizetés lehetőséggel az előlegszámla módosítandó összegét kapcsolni kell a módosító előlegszámlához.

Fej módosítás

Csak a számlafej egy vagy több adatának módosítása, tételek módosítását nem tartalmazhatja.

Korábbi Számla okirat készítése menüpontban készített Helyesbítő okirat helyett létesített szöveges, tételeket nem módosító módosítási módszer.

Fej módosításkor a módosítás módszerének kiválasztása és opcinálisan a módosítás okának leírása után az OK gombra kattintva a program megjeleníti a számlafejben választott partner módosítható számláit, amit kiválasztva a program megjeleníti a számlafej ablakot. Ebben az ablakban megváltoztathatók a módosítandó adatok. Ez után már csak a tárolás marad hátra, a számlafej OK gombjával letárolható a fej módosító számla.