Személyi adatok importálása Novitax-Bér

Új ügyfeleink részére, a zökkenőmentes indulás érdekében az alábbi import lehetőséget biztosítjuk:

A személyi adatok importálása

Az importálás menete
A Szerviz – Importok és exportok – Személyi adatok importálása menüponton belül az útvonal kiválasztásával választható ki a személyi adatokat tartalmazó import állomány (.csv formátumú).

Az import fájl formátuma

Az import állománynak kötelező módon a következő sorrendben kell tartalmaznia a személyi adatokat:

adójel;név;titulus;családi név;utónév;előző név;előző titulus;előző családi név;előző utónév;anyja neve;anyja családi neve;anyja utóneve;születési hely;születési dátum;taj szám;személyi szám;személyi igazolványszám;személyi érvényesség;útlevélszám;útlevél érvényesség;nyugdíjpénztár kódja;nyugdíjpénztári azonosító;nyugdíjas törzsszám;nyugdíj
kezdete;állampolgárság;neme;telefonszám;e-mail;lakcím irányítószám;lakcím helység;lakcím közterület neve;lakcím közterület jellege;lakcím házszám;lakcím épület;lakcím lépcsőház;lakcím-: emelet;lakcím ajtó;ideiglenes irányítószám;ideiglenes helység;ideiglenes közterület neve;ideiglenes közterület jellege;ideiglenes házszám;ideiglenes épület;ideiglenes lépcsőház;ideiglenes emelet;ideiglenes ajtó;munkavégzés irányítószám;munkavégzés helység;munkavégzés közterület neve;munkavégzés közterület jellege;munkavégzés házszám;munkavégzés épület;munkavégzés lépcsőház;munkavégzés emelet;munkavégzés ajtó;belépés dátuma;OEP jogviszony kód;alkalmazás minősége;bankszámlaszám;FEOR
szám;diákigazolvány szám;személy azonosító;költséghely;munkaszám;kifizetőhely;jogelőd belépés
dátuma;személyi alapbér;felmondás dátuma;felmondás oka;utolsó munkanap;felmentési idő vége;próbaidő napokban;részleg;munkakör;statisztikai besorolás;bérezési mód;átlagos munkaidő;munkaidő kezdete; munkaidő vége;fizetett ebédidő;fizetetlen ebédidő;

Egyéb információk

Ha a családi és utónév ki van töltve, akkor az kerül be az állományba. Ha nincs kitöltve akkor a teljes név szétbontva kerül a név mezőkbe. A születéskori név egybe kerül be importálásnál, akkor azt szétbontjuk családi és utónévre.
Ha az állampolgárság üres, akkor HUN lesz. Ha a neme N akkor nő, minden más esetben férfi. Ha a cím nincs szétbontva, akkor az irányítószám, helység és a közterület neve kitöltése ajánlott – ilyenkor, ha lehet a közterület nevébe az irányítószám és helység nélküli cím kerüljön.Az irányítószám alapján az üres helységmező kitölti a program. Nyugdíj minősége az ÁNYK 08-as nyomtatványában használt alkalmazás minősége kódok első számjegye.
Alkalmazás minősége az ÁNYK 08-as nyomtatványában használt alkalmazás minősége kódok második-harmadik számjegye. Ha az OEP jogviszony kód és az alkalmazás minősége is üres akkor 1202 és 41 kódokkal kerül kitöltésre a személyi adatokban. Az állománycsoportot megajánljuk az alkalmazás minősége és az OEP jogviszony kód alapján. A bérezési mód alapértelmezett Havi időbér.
A munkaidő alapértelmezetten napi 8 óra. Ha a személy azonosítója nincs kitöltve, akkor az adójel lesz az azonosító. A próbaidőt napok száma formátumban tudjuk fogadni. A munkaidő kezdet, a munkaidő vége, a fizetett ebédidő és a fizetetlen ebédidő formátuma: oo:pp
Felmondás oka:
1 – Közös megegyezés
2 – Felmondás dolg.
3 – Felmondás mtató
7 – Nyugdíjazás
8 – Elhalálozás
9 – Mtató jogutód nélk. megsz
A – Hat. idejű mszerz lejárta
B – Egyéb
C – Jogviszony változás
D – Átalakulás
E – Hat. idejű mszerz. azon. felm. Mtató
F – Azonnali hat. felm. dolg.
G – Azonnali hat. felm. mtató.
H – Próbaidő alatti felm. dolg.
I – Próbaidő alatti felm. mtató
J – Próbaidő alatti felm. közös megegy.

1 – Havi időbér
2 – Órabér
3 – Telj. bér
4 – Idő/telj.bér

Az importáláshoz az alábbi mintafájlokat szíveskedjenek használni:

Szemely-import-minta

Szemely-import-oszlopnev