SZJA bevallás az egyszeres könyvviteli programban 2023.

SZJA bevallás az egyszeres könyvviteli programban 2023.

A 2023. évi 23SZJA/2353 bevallás határideje 2024. május  az egyéni vállalkozóknak is.

Az adóhatóság az egyéni vállalkozók számára is elkészíti a bevallási tervezetet.

23SZJA bevallást a program  csak a tevékenységüket folytató egyéni  vállalkozások bevallásainak elkészítésének szabályai szerint készíti el. Megszűnés, egyéni céggé alakulás vagy az egyéni vállalkozó személyének megváltozása esetén a bevallást a specialitások miatt a program nem készíti el.  A mezőgazdasági őstermelők lapjai sem készülnek el. (Részükre viszont egyéni vállalkozói bevallás szerint számítódnak az 53 bevallás sorai, mely adatok felhasználhatóak a bevallás elkészítéséhez.)

Az adózási mód váltások (év végével vagy év közben) szja-ból katába, katából szjaba, átalányadózásba…stb.  beállításokat a felhasználó fokozottan nézze át. Illetve a bevallást is a változások függvényében ellenőrizze. (A váltáskor nyitott bevételek és kiadások kiértékelése eltérő az általános szabályoktól mind áfa és mind a SZJA szempontjából.) Nem csak a jövedelemadókkal kapcsolatos változásokat javasolt ellenőrizni, hanem egyéb adók tekintetőben történő változásokat is. Pld. áfa. Következő évben alanyi mentes lesz vagy sem, pénzforgalmi áfát választ vagy sem…stb.

 

 

A 13-01 lapon az adózási mód változásokkal kapcsolatosan a menükezelő beállításaiból a program a jelöléseket megajánlja. Felülvizsgálat szükséges!

A menükezelőben a cégadatoknál a könyvvezetés, adózás fülön be kell állítani a következő évre vonatkozó adózási beállításokat:

– Köv.évi pénzforgalmi áfa

– Köv. évi áfa alanyi mentesség

– Könyvvezetés a köv.évtől

– Adózási mód a köv.évtől

A tárgyévi adózási mód változásokat ellenőrizni kell ugyanitt! Például  az  adózási mód-on kívül az adózási mód2 beállítás! Ha  módosítás szükséges, kérjük lépjenek ki a TAXA-ból , majd módosítsák a menükezelőben a beállításokat, majd lépjenek vissza a TAXA-ba és az ellenőrzést futtassák le!

Összességében ha a menükezelőben  adózással kapcsolatos változás volt, akkor  szükséges az ellenőrzés futtatása.

Javasoljuk ellenőrizni, és rögzíteni az egyéb adatokat (veszteség nyilvántartás, záró készletek stb.).

A bevallás elindítása előtt el kell indítani a teljes ellenőrzést. (Szerviz menüpont!)

Az adóbevallás a naplófőkönyv, a folyószámla, az eszköz analitika, egyéb analitikák és a bérfeladások adataiból készül.

A bevallás  ellenőrzési listái az évközi eredmény-kimutatás és eredménylevezetés  amelyben az adóköteles bevételek, és költségek összehasonlíthatók a vállalkozói jövedelem levezetés egyes soraival. Ellenőrzésre használható  lista a jogcím analitika, amelyben az egyes bevételek, költségek részletezve is szerepelnek. A jogcímlisták azonban nem tartalmazzák az automatikusan könyvelt tételeket (kerekítés pld.) ezeket a naplófőkönyvből vagy az Eredménykimutatás részletes lekérésével ellenőrizheti a felhasználó. Eszközök és az értékcsökkenés a Kimutatás/Eszközök/Eszköz analitika lekérésével ellenőrizhetőek. Kérjük a katába belépőket, illetve a katából kilépőket, hogy fokozottan ellenőrizzék az eszközöket és a veszteség nyilvántartást is.

Azoknál az eszközöknél ahol a jogszabály nem engedi az eszköz értékcsökkentését azokat „Nem amortizálható”-ra állítsák.

Pld: szja-sként kezdett saját rezsis beruházás aktiválása katásként.

A bevallást az összes bizonylat könyvelése és a beállítások (köv.évi adózási mód, veszteség nyilvántartás….stb)  után célszerű elindítani, amennyiben a bevallás futtatása után bármilyen okból módosítani kell az éves könyvelést, a bevallást a „Folyamatos” menüponttal, és a korábbi adatok törlésével meg kell ismételni.

Az “Adatok törlése” nem a könyvelési adatokat törli, hanem a program által összegyűjtött bevallás adatait.

Az adóbevallás az „Évvégi bevallás” menüpontból indítható.

Folyamatos üzemmód

A bevallás készítését a „Folyamatos” menüponttal kell kezdeni, az évközi adatokban történő változás esetén a folyamatos üzemmódot a „adatok törlésével” kell indítani. A folyamatos üzemmód végiglépked az összes további menüponton.

Gyűjtés

A gyűjtés a korábban elkészített bevallás program által gyűjtött adatait újra gyűjti.

Egyéb adatoknál megválaszolandó kérdések:

– vállalkozást érte-e elemi kár (nincs ebben az esetben jövedelem minimum szerinti adózás)

– adózó neme ( ha az egyéni vállalkozó adatainál –  cégadatok-  nincs megadva)

– nyereség esetén előző évi veszteségek elszámolása (nincs, jövedelem nyereség minimumig, minimum jövedelemig vállalkozó döntése alapján)
(A Nyitás/Veszteség nyilvántartásba rögzített elhatárolható veszteségeket a program figyelembe veszi a beállításnak megfelelően.)

– kedvezményezett adószáma és technikai száma (1%) (EGYSZA lap kitöltéséhez)

Zárókészlet adatok: megadhatók a nyitás/zárókészlet menüpontban , de itt is megadható, módosítható. (Nyitókészletek megadása/módosítása csak a nyitás/nyitókészlet menüpontban történhet.)

Adózás:

A program először kiszámolja a hasonlítási alapot:

Hasonlítási alap: Bevétel + Növelő tételek – Költségek

Majd kiszámolja a jövedelem (nyereség) minimum szerinti adóalapot:

Az eladásra beszerzett áruk és  közvetített szolgáltatások értéke már nem csökkenti a jövedelem nyereség minimum alapot. Mérték változatlan: 0.02.

Ha a vállalkozásnak a jövedelem nyereség minimum szerint kellene adóznia, dönthet úgy, hogy nem választja azért, mert:

Még nem működik két éve

Az adóévben, vagy az azt megelőző évben elemi kár érte

Ha azt választja, hogy nem adózik a jövedelem nyereség minimum után, ebben az esetben ki kell tölteni a SZJA bevallás vonatkozó lapját is az ANYK-ban.  (14-es tábla)

Folyamatos illetve Gyűjtés menüpontnál:

„Az eddig gyűjtött adatok törlődnek” csak a kérdésre adott „I” válasz esetén indul el a gyűjtés, a gyűjtés előtt azonban a program a korábbi adatokat teljes körűen törli a bevallás táblázatból.

Táblák kezelése:

A kitöltött, és jóváhagyott tábla az OK gombbal, vagy az F9-cel hagyható jóvá. Az Esc, vagy a „mégse” gomb a bevallást nem tárolja.

A program a naplófőkönyv, és az analitikák alapján kitölti az eredmény megállapításhoz szükséges sorokat (pl. bevétel, költségek, nyitó veszteség stb.). A könyvelési adatokból meg nem állapítható egyéb csökkentő, növelő, kedvezmény stb. sorokat a kezelőnek kézzel kell kitöltenie, az összeg aktuális sorban levő mezőbe való írásával.

13-08. lapot a kezelőnek kell kitöltenie az ANYK-ba, program nem ad lehetőséget a töltésére.

A szociális hozzájárulás (09. lap) automatikusan nem töltődik.

Kérjük ne felejtsék el kitölteni az ANYK-ba a 09. lapot.

A bevallás további menüpontjai kinyomtatják az elkészült bevallást, és átadják az ANYK-ba. A program  a képernyőn megjeleníti a SZJA nyomtatványkitöltő programot, amelyet a kezelő ellenőrizhet, javíthat, kiegészíthet, és elküldhet az ügyfélkapun keresztül.

További megjegyzések a SZJA bevalláshoz:

Részben a sor sajátos jellegére való tekintettel, részben a kitöltéshez szükséges adatok hiányában a SZJA adóbevallást segítő program bizonyos sorokat nem kezel.

A program által nem kezelt sorokba a „Javítás” funkcióban a kezelőnek kézzel kell beírnia az összegeket. A program nem tartalmazza az ANYK ellenőrzéseit, tehát a nem számított, kézzel beírt sorokat a felhasználó az ANYK-ban tudja ellenőriztetni.

SZJA Nyomtatás menüpontban a bevallás lapjai nyomtathatóak, illetve a „SZJA részletező analitika” menüpontban a bevallás soraihoz tartozó bizonylatok tételesen listázhatóak a színes sorokra kattintva.

Évzárás

A bevallási programok futtatása utáni évzárásban a program zárja, és egyenlegezi a naplófőkönyvet, és előkészíti a naplófőkönyvi záró sort.

Az eszközök értékcsökkenése rögzítésre kerül.

A főkönyvi záró sorok nyomtatása, és a következő évben a nyitó sor gépi nyitása tehát csak az évzárás lefuttatása után lehetséges.

Eszköz analitika

Az évzárás futtatása rögzíti az eszközök amortizációját.

Az évzárásban lekért eszköz analitikán már a könyvelési évben elszámolt amortizáció is látható.

Ha az eszközök amortizációja már elszámolásra került, az eszköz csak akkor módosítható, ha az “Adatok törlése” menüpontot lefuttatja  a felhasználó.

(Csak a zárás törlődik, a könyvelésből a program semmit nem töröl!)

A fejlesztési tartalék analitika csak egyszer nyitható! Zárás után az eszközöket ha van fejlesztési tartalék analitika csak akkor nyissák, ha már végleges a tárgyév.

 

Főkönyvi záró sorok

Az évzárás lefuttatása után ebben a menüpontban nyomtathatók a főkönyvi záró sorok.

Adatok törlése

A menüpont elindítása után a program az eddig gyűjtött összes bevallási adatot törli a bevallás táblákból, illetve az elszámolt amortizációt is törli az eszközöknél.

NY-es nullás adatszolgáltatás is indítható az  Évvégi bevalláson belül.

 

Ha a tárgyévben a felhasználó módosít (új bizonylatot könyvel, meglévőt módosít vagy töröl, eszköz aktiválás dátumot módosít…stb), akkor az hatással lehet a záró bevallásra. Tehát ebben az esetben is újra kell a bevallást futtatni, és az évzárást is újra el kell indítani.

Ha már megnyitotta a felhasználó a következő évet, akkor természetesen újra nyithatja.

Nyitásról/újranyitásról bővebben!

Az alábbi táblázat összefoglalva tartalmazza, hogy mely sorokat gyűjt a program.

2353SZJA_Novitax

 

A bevallással kapcsolatosan az előző évi videó még elérhető! Érdemi változás a bevallás elkészítésénél 2023. évre vonatkozóan nem történt.

Videó 2022. évi SZJA bevallásról!