WebBér 2023

A WebBér rendszer online személyi adat és munkaidő nyilvántartó program, amelyben többek között, az alábbi funkciók érhetők el:

 • személyi adatok nyilvántartása
 • beosztás készítés, jelenléti ív vezetés és munkaidő nyilvántartás
 • szabadság nyilvántartás és szabadság engedélyeztetés folyamata
 • folyamatos kapcsolattartás a munkavállaló, a munkáltató és a bérszámfejtő között
 • változások bejelentése, iratok feltöltése, dokumentumok megküldése

WebBér 2023

 • Dolgozók bankszámlaszámának szinkronizálása (07.13)
 • EFO-sok csoporthoz rendelése (07.13)
 • Beosztás szabályok ellenőrzésének bevezetés (06.28)
 • Munkaidőkeret óraelszámolás kimutatás módosítás (06.07)
 • Csoportos beosztás készítés felületmódosítás (06.06)
 • Munkaidőkeret óraelszámolás (05.03)
 • Egyszerűsített foglalkoztatottak (EFO-sok) jogviszony napjainak ellenőrzése (04.18)
 • Iratok törlése dolgozói jogosultság (04.17)
 • Munkaszám, költséghely a WebBérben is inaktiválható (04.12)
 • Előző évi szabadságok az analitika és beosztás szerkesztés felületen (03.22)
 • Szabadságkeretek kimutatás módosítás (03.21)
 • Összesített analitika óraszámok kimutatás módosítás (03.20)
 • Munkavállalók listája kimutatás módosítás (03.17)
 • Betegszabadság „keret” a szabadságelbírálás oldalon (03.14)
 • Beosztás, jelenlét adatok az analitika szerkesztés oldalon (03.13)
 • Értesítendő személy a dolgozóknál (03.07)
 • WebBér Újdonságok pop-up (02.28)
 • Faliújság (02.27)
 • Adószám végének a módosítása (2023.02.01)
 • Tartós távollét tervezése (2023.02.01)
 • Szabadság adatok átnyitása következő évre önálló felhasználás esetén (2023.01.02)
 • Összekapcsolás a 2023-as Novitax bérszámfejtő programmal (2022.12.29)
 • WebBér 2023 nyitása (2022.12.15)

Dolgozók bankszámlaszámának szinkronizálása

A dolgozók bankszámlaszámát is tároljuk a WebBérben és szinkronizáljuk a Novitax Bér programjával. A dolgozók adatlapján az „Igazolványok” részt bővítettük ki a „Bankszámlaszám” mezővel, ezért át is neveztük a blokkot „Igazolványok, bankszámlaszám”-ra.

EFO-sok csoporthoz rendelése

Mostantól az EFO-s jogviszonyok is csoportokhoz rendelhetőek, de minden új jogviszonyt külön hozzá kell rendelni a csoporthoz.

Beosztás szabályok ellenőrzésének bevezetés

Bekerült egy új beállítás a Munka Törvénykönyve szerinti beosztás szabályok ellenőrzése beosztás készítésekor. Ezt a beállítást cégadmin jogosultsággal lehet be-, illetve kikapcsolni a Cégbeállítások -> Beállítások menüpontban a „Munka Törvénykönyve szerinti beosztás szabályok ellenőrzése” paraméterrel.

Ehhez kapcsolódik az alatta található „A munkáltató tevékenysége sajátos jellegű” paraméter.

Munkaidőkeret óraelszámolás kimutatás módosítás

 Munkaidőkeret óraelszámolás kimutatás eddig csak jogviszonyválasztóból álló szűrőjét kiegészítettük csoportválasztóval, amelyben csak azok a csoportok szerepelnek, amelyekben van legalább egy munkaidőkerettel rendelkező jogviszony. Kiegészítettük hónap választókkal, amikkel megadható, hogy melyik hónaptól, melyik hónapig kérdezzük le az óraelszámolásokat, és kiegészítettük egy „Jogviszonyonként” opcióval.

Csoportos beosztás készítés felületmódosítás

Az eddigi csoport- és jogviszonyválasztók helyett többes kijelöléses választók kerültek be a szűrőbe, így lehetővé vált, hogy egyszerre több jogviszonyt és több csoportot is lehessen látni a naptárban. Egy vagy több csoport kiválasztása mellé egy vagy több jogviszony is megjeleníthető még.

A szűrőbe még beletettünk egy „EFO-sok” opciót és egy ahhoz tartozó hónapválasztót.

„Kilépettekkel együtt?” szűrés változtatás

A lista oldalakon található „Kilépettekkel együtt?” szűrő opció eddigi 2 állapotú működését átállítottuk 3 állapotúra és átneveztük „Kilépettek”-re. Ez azt jelenti, hogy a találatokat most már le lehet szűkíteni csak kilépettekre is.

Szabadságelbírálás szűrő módosítás

A Szabadságelbírálás szűrőjében is lecseréltük a „Kilépettekkel együtt?” opciót és a korábbi csoport- vagy jogviszonyválasztót is, az új egy vagy több csoport- és egy vagy több jogviszonyválasztóra.

Egyszerűsített foglalkoztatottak (EFO-sok) jogviszony napjainak ellenőrzése

Elkészítettük az egyszerűsített foglalkoztatottak jogviszony napjainak ellenőrzési lehetőségét, amely bekapcsolható cégadmin jogosultsággal belépve a Cégbeállítások -> Beállításoknál. Ez a beállítás évente állítható, átnyitáskor az aktuális állapotot átnyitjuk az új éves adatbázishoz.

Bekapcsolva a már „Adatváltoztatások kezelése” jogosultsággal rendelkező koordinátor új T1042E bejelentőlap kitöltésekor, vagy önálló WebBér használat esetén „Dolgozók kezelése” jogosultsággal rendelkező koordinátor új vagy a meglévő egyszerűsített foglalkoztatottak jogviszonyainak módosításakor, vagy az egyszerűsített foglalkoztatott dolgozó importálásakor ellenőriztetheti a foglalkoztatási napok számát, az alkalmazás minősége kódnak megfelelő foglalkoztatási szabályoknak megfelelően.

Iratok törlése dolgozói jogosultság

Dolgozókhoz bevezetésre került az Irat törlés jogosultság. Alapértelmezetten minden dolgozó törölheti az általa vagy a nevében feltöltött iratot, de az Iratok törlése jogosultság kikapcsolásával ez letiltható a dolgozóknál.

Kikapcsolni dolgozónként lehet cégadmin jogosultsággal bejelentkezve a Cégbeállítások -> Cégfelhasználók -> Listázás oldalon, kiválasztva az adott dolgozót.

Munkaszám, költséghely a WebBérben is inaktiválható

Az óra-perc periódusokhoz használható munkaszám, költséghely most már a Novitax Bér rendszertől függetlenül, a WebBérben is külön aktiválható/inaktiválható.

Ha nem szeretnéd, hogy a dolgozóid egy már nem aktuális, de korábban használt munkaszámot vagy költséghelyet választhassanak a jelenlétük óra-perc periódusaihoz, akkor a Törzsek -> Munkaszám, Költséghely, Művelet listázása oldalon egy kattintással inaktiválhatod a típust. Adott típus csak akkor jelenik meg, ha mindkét rendszerben aktiválva vannak. Novitax Bér nélküli használat esetén természetesen csak a WebBérben aktiváltak használhatók óra-perc periódusokhoz.

Előző évi szabadságok az analitika és beosztás szerkesztés felületen

Az előző évi szabadságok statisztikáját külön bontottuk a többi szabadságtípustól. Amennyiben van keret az egyes előző évi szabadságtípushoz (Előző éves szabadságkeret, Előző éves 03.31-ig szabadságkeret, Megelőző évek áthúzódó szabadságkeret), akkor annak keretét, igénybe vett, igényelt és engedélyezett statisztikáját külön jelenítjük meg.

Szabadságkeretek kimutatás módosítás

A Szabadságkeretek kimutatáshoz bevezettünk egy Havi bontásos opciót, amely az eddigi éves kimutatást egészíti ki egy hónapokra bontott Igényelt, Engedélyezett, Igénybe vett résszel, összevonva minden szabadságtípust.

Összesített analitika óraszámok kimutatás módosítás

Az Összesített analitika óraszámok kimutatás dátum szűrését módosítottuk 30 napos intervallumra, hogy ne csak fixen 1-1 hónapot lehessen lekérdezni, hanem akár rövidebb időszakot vagy hónapok átfedéseit is. A kezdő és záró dátum között maximum 30 nap lehet, így belefér egy 31 napos hónap.

Munkavállalók listája kimutatás módosítás

A kimutatások között található Munkavállalók listájának szűrését bővitettük az aktív és kilépett jogviszony szűrési lehetőségével. Továbbá a kimutatásban megjelenítjük a munkavállalók jogviszonyait.

Betegszabadság „keret” a szabadságelbírálás oldalon

A korábban bevezetett betegszabadság „keret” megmaradt napjainak számát megjelenítjük a szabadságelbírálásnál, ahogy a többi kerettel rendelkező szabadságtípust. Ezzel láthatóvá téve, hogy kinek mennyi betegszabadság napja van még.

Beosztás, jelenlét adatok az analitika szerkesztés oldalon

Az analitika szerkesztés táblázatát kiegészítettük a beosztás és jelenlét kezdő és záró óra-perc adataival, hogy az eltéréseket könnyebb legyen észrevenni. A táblázat melletti havi analitika statisztika alá betettük a beosztás, és az aláírt jelenlét statisztikát is.

Értesítendő személy a dolgozóknál

A dolgozó akadályoztatása esetén megadható értesítendő személy adatai. A név, telefonszám és e-mail cím megadása mellett, egyéb megjegyzést is be lehet állítani, például, hogy milyen kapcsolatban van az értesítendő személy a dolgozóval.

WebBér Újdonságok pop-up

Új funkciókról, menüpontokról megjelenik egy automatikusan megnyíló pop-up ablakban információ, amikor bővítettünk a WebBér tudásán.

Ezeket később is vissza lehet nézni, a bal oldali főmenü alján, a WebBér Help feletti WebBér Újdonságok menüpontban.

Faliújság

A faliújság egy WebBéren belüli kommunikáció a cégadminok, koordinátorok részéről a dolgozók felé. Közérdekű információkat oszthatnak meg a dolgozók adott csoportjával, néhány dolgozóval vagy akár minden dolgozóval. Akár nyomtatványokat, egyéb dokumentumokat is küldhetnek ki csatolmányként. A publikusként vagy később publikussá tett bejegyzésekről automatikus értesítést küldünk a bejegyzéshez beállított csoportok tagjainak és jogviszonyoknak.

Importálások (beosztás, analitika, jelenlét) változása

Az import fájlokban már lehetőség van a következő munkanap jelölésére, ami miatt az import fájl formátuma változott.

A fájl felépítése:

v1.0
Adójel*;”Jogviszony sorszám*”;Dátum*;”Nap jellege*”;”Periódus kezdete”;”Periódus vége”;”Periódus jellege”;Munkaszám;Költséghely;Művelet;”Következő nap? (igen/nem)”;”Következő periódus vége”;”Következő periódus jellege”;”Következő periódus munkaszáma”;”Következő periódus költséghelye”;”Következő periódus művelete”;”Következő periódus következő nap? (igen/nem)”

import_fajl_minta

Adószám végének a módosítása

A WebBér rendszerbe belépve, a felület tetején megjelenő cégnévre kattintva elérhetővé válik egy Szerkesztés funkció. Itt van lehetőség a cégnév, és az adószám utolsó 3 számjegyének a módosítására.

Tartós távollét tervezése

Az Analitika – Tartós távollét tervezése menüpontban lehetőség van előre a  hosszabb idejű távollétek átvezetésére az Analitikába.

Az adatok visszaállításához segítség az Analitika törlése funkció, mellyel a korábban előre beállított adatokat törölhetjük.

Szabadság adatok átnyitása következő évre önálló felhasználás esetén

Amennyiben a WebBér felület a Novitax Bér programtól függetlenül, önállóan működik, nincs lehetőség a bér programból fogadni az előző évi megmaradt szabadság adatokat, hanem azokat át kell nyitni.

A szabadság adatok egyszer nyithatók. A szabadság adatok nyitásakor az aktuális előző évi adatokat veszi figyelembe a program, tehát ha azokban még változás lesz, azt kézzel kell majd a 2023-as adatokban átvezetni.

A szabadság adatok nyitásához az alábbi leírás nyújt segítséget:

Előző évi szabadságok nyitása az önállóan használt WebBér rendszerben

Összekapcsolás a 2023-as Novitax bérszámfejtő programmal

Amennyiben a Novitax Bér programjával együtt működik a WebBér, akkor a Bér program átnyitása után ismét össze kell kapcsolni a 2023-as adatbázisokat.

Az összekapcsolás során a két rendszer szinkronizálja az adatokat (személyek, jogviszonyok, szabadság adatok, stb).

A összekapcsolás menete az alábbi leírásban található:

WebBér felület és a Novitax bérszámfejtő program összekapcsolása

WebBér 2023 nyitása

2022. december 15-től elérhető a WebBér rendszerben a 2023 év is.

Az átnyitás a WebBér aktuális adatai alapján a 2023-as év használatához szükséges adatokat átnyitja az új, éves adatbázis alá (2023-ban is aktív jogviszonyos dolgozók a hozzájuk tartozó, 2022-ben a következő évre elfogadott távollétek, csoportok, munkaidő és beosztás törzsek).

WebBér rendszer nyitása 2023. évre - adatok
WebBér rendszer nyitása 2023. évre – adatok

A nyitás egyszer végezhető el, újra nyitásra nincs lehetőség.

Az átnyitás lefutása után a 2022. éves adatbázis mellett használható a 2023-as adatbázist is, így a következő évi beosztások elkészíthetők.

A 2022-es adatbázisban lezárul a következő évre igényelhető távollétek funkció, a továbbiakban a 2023-as évben lehet folytatni az igényléseket és elbírálásokat az új évre.

A WebBér rendszer nyitásához alábbi leírás nyújt segítséget:

WebBér rendszer átnyitása 2023. évre

Előző évi szabadságok nyitása az önállóan használt WebBér rendszerben

Előző évi szabadságok nyitása az önállóan használt WebBér rendszerben