WebBér felhasználói szintek, jogosultságok

WebBér felhasználói szintek, jogosultságok

A WebBér a következő felhasználói jogosultságokat kezeli:

Adminisztrátor

A programba először regisztráló felhasználót a WeBer adminisztrátori jogosultsággal látja el, az adminisztrátornak van joga a további felhasználói szinteket kijelölni, és jogosultsággal ellátni. Az adminisztrátor hozzáfér az általa felügyelt cégek adatbázisaihoz is (láthatja a személy és munkaidő adatokat, a feltöltött dokumentumokat).

Vagyis az adminisztrátor határozhatja meg a WebBér felhasználóit, és az egyes felhasználókhoz rendelhet jogosultságokat (koordinátori és/vagy személyi jogosultságokat).

Személy (munkavállaló, dolgozó stb.)

A személy csak a saját adataihoz fér hozzá, azokat változtathatja, jelenléti ívet vezethet, szabadságot igényelhet, távolléteket jelenthet be, nézegetheti a saját feltöltött dokumentumait. Kommunikálhat a magasabb jogosultsággal rendelkezők felhasználókkal.

Koordinátor

A bérszámfejtési adatok előkészítésért felelős személy, akinek döntési joga van a hozzátartozó személyek adatváltozásait, jelenléteit, elbírálni. Joga van beosztást, munkaidő analitikát összeállítani. Ilyen személy lehet például a művezető, a bérszámfejtési adatok helyi kezelésével megbízott személy, aki tartja a kapcsolatot a bérszámfejtővel.

A koordinátor egyben rendelkezhet a hozzá tartozó személyek személyi jogosultságával is (ellátja helyettük a jelenléti ív vezetését, a személyi adatok pontosítását stb.).

A koordinátor tehát olyan személy, aki nem feltétlenül számfejt, de feladata és jogosultsága van a hozzá tartozó személyek adatiban bekövetkező változások figyelésére, beosztásuk, munkaidő analitikájuk elkészítésére.

Bérszámfejtő

A bérszámfejtő az a személy, aki számfejti a jövedelmeket, a többi szereplő az ő munkáját segíti a WebBér használatával. A bérszámfejtő lehet koordinátor, amennyiben a saját magának is számfejt, lehet személyi fiókja is.

Ehhez az adminisztrátornak a bérszámfejtőt fel kell vennie koordinátorként, és neki is létre kell hozni egy személyi fiókot. Amennyiben a bérszámfejtő nem kap koordinátori jogosultságot, vagy nincs neki személyi fiókja, nem fér hozzá az WebBér adatbázisához.

A bérszámfejtőnek vétó joga van a WebBér-ben kezelt összes változás átvezetésében. Eldöntheti, hogy a kezdeményezett adatváltoztatás végrehajtható-e, az online felületen készült munkaidő analitikát elfogadja-e, ezeket az adatokat a számfejtés előtt korlátozás nélkül módosíthatja.

A bérszámfejtő általi esetleges módosítások a számfejtés után szinkronizálódnak a WebBér adatbázisával.

Csoportok kezelése

A WebBér adatbázisában csoportokat lehet létrehozni, a személyeket csoportokhoz lehet rendelni. A szervezeti felépítés fő szabályának megfelelően egy személy csak egy csoportba sorolható.

A koordinátorokhoz csoportokat lehet rendelni, ebben az esetben a koordinátor csak a hozzá rendelt csoportokhoz tartozó személyek adatait kezelheti. A csoportokat célszerű a szervezeti felépítés szerint kialakítani, minden olyan szervezeti egység, amelyhez személyek tartoznak (pl. akinek a beosztását el kell készíteni) lehet egy csoport.

https://tudastar.novitax.hu/jogosultsag-kezeles-es-csoportkezeles-a-webber-programban/