BÉR 2021. évi 22.03-as verzió

Demó verzió érvényessége: 2021.02.28.
Regisztrált verzió érvényessége könyvelő programok: 2021.08.31
Regisztrált verzió érvényessége bérszámfejtő program:  2021.09.15
Regisztrált verzió érvényessége számlázó programok: Nincs időkorlát
Program verzió érvényessége: 2021.09.23

 • COVID elhárítás pótszabadság módosítása (08.12)
 • 2108 8.0 (08.09)
 • COVID elhárítás pótszabadság (08.04)
 • Szakképzési hozzájárulás kedvezmény változása (08.02)
 • 2108 7.0 (07.16)
 • Béren kívüli és egyes meghatározott juttatások szakképzési hozzájárulás mentessége a 2021-es adóévre (07.15)
 • Szakképzési hozzájárulás kedvezmény változása (07.06)
 • Egyéni és társas vállalkozó minimum szociális hozzájárulási alapja minimálbér esetén 2021.07.01-től (07.06)
 • TB ellátások számfejtése július hónapra (07.06)
 • OTP ELEKTRA azonnali utalás fájl formátum (06.24)
 • TMUNK bejelentőlap készítése a munkaerő kölcsönbevevő vállalkozás helyett (06.24)
 • Tanuló szerződéssel foglalkoztatottak jövedelmének szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás mentessége (06.11)
 • A SZÉP kártyák és a rekreációs keret megemelt felső határának meghosszabbítása (06.11)
 • A SZÉP kártyák szociális hozzájárulás mentességének meghosszabbítása (06.11)
 • Reperezentáció és üzleti ajándék szociális hozzájárulási adó mentessége (06.11)
 • Saját jogú nyugdíjban részesülők szociális hozzájárulási adó mentessége (06.11)
 • Tanulószerződésel foglalkoztatottak – igazolatlan távollét (06.11)
 • Letiltások göngyölése
 • Szakképzési hozzájárulás átalányadózó egyéni vállalkozás esetében
 • Igazolólap az álláskeresési járadékhoz külön menüpontban
 • Béren kívüli és egyes meghatározott juttatások szakképzési hozzájárulás mentességének meghosszabbítása
 • Listák összefűzése egy pdf fájlba
 • Ágazati bértámogatás elszámolólap már a májusi időszakra is
 • Béren kívüli és egyes meghatározott juttatások szakképzési hozzájárulás mentessége
 • 485/2020 kormányrendelet kedvezményeinek módosítása és meghosszabbítása
 • Munkerőpiacra lépők után érvényesíthető szociális hozzájárulási adó kedvezményének ellenőrzése
 • Kiva előleg alap a munkaerőpiacra lépő kedvezmény harmadik évében
 • Havi jelenléti ív nyomtatvány kitöltött munkaidő adatokkal
 • Tagdíjfeladási lista .csv fájl készítési lehetősége
 • Fizetés nélküli szabadság igénylése nyomtatvány
 • Negyedéves munkaügyi statisztika
 • 2108 (4.0) és 2158 (3.0) új verzió
 • Koronavírus kedvezmények meghosszabbítása április hónapra
 • Szakképzési munkaszerződés
 • Listák feltöltése a WebTax programba

COVID elhárítás pótszabadság módosítása

A COVID elhárítás pótszabadságot (10 nap), már nem arányosítjuk automatikusan, de kézzel az továbbra is arányosítható.

Előfordult néhány esetben, hogy a COVID elhárítás pótszabadság rögzítése befolyásolta az alap- és pótszabadság arányosítását. Ha ilyen szabadság típust rögzítettek, akkor ellenőrizzék a szabadságok arányosítását.

2108 8.0

A 21.08-as adatszolgáltatás 8.0-s verziója bővült a 2108A-01-02-es lap 42. soránál  egy kerekítés mezővel. Ezt a mezőt már tölti a bérszámfejtő program új verziója.

Amennyiben a 2108A-01-02-es lap 40. és 41. sorában van érték (szociális hozzájárulási adókedvezményhez kapcsolódó szakképzési hozzájárulási kedvezmény), kérjük, hogy a 42. sor melletti kerekítés mezőt az (újra)gyűjtés után ellenőrizzék.

COVID elhárítás pótszabadság

Új fizetett szabadság típust vezettünk be a szabadság nyilvántartásba és ezzel egyidejűleg a munkaidő analitikába is COVID elhárítás pótszabadság néven (3-E) a 327/2021. (VI. 10.) kormányrendelet alapján. A számfejtése a szokásos módon történik a fizetett szabadság jogcímre.

Szakképzési hozzájárulás kedvezmény változása

Állásfoglalás alapján, a régi 2011. évi CLVI. törvényben nevesített 50%-os mértékű szociális hozzájárulási adó kedvezményhez kapcsolódóan is jár a szakképzési hozzájárulás kedvezménye. Ennek kezelését átvezettük a bérszámfejtő programban.

Ha esetleg július hónapra már ilyen kedvezménnyel érintett személyt számfejtettek, akkor azokba a számfejtésekbe bele kell lépni és újra le kell a számfejtést tárolni (OK gomb) az átszámolt adatokkal.

2108 7.0

A Novitax bérszámfejtő programot hozzáigazítottuk az ÁNYK 2108-as adatszolgáltatás 7.0-s verziójához. A NAV honlapjáról frissítsék a 2108-as adatszolgáltatást a Novitax bérszámfejtő program frissítésével egyidejűleg.

Béren kívüli és egyes meghatározott juttatások szakképzési hozzájárulás mentessége a 2021-es adóévre

A szakképzési hozzájárulásról szóló törvény 2021.07.01-jén hatálybalépő változásai alapján, a 2021-es adóévben nem keletkezik szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettség a béren kívüli és egyes meghatározott juttatások után.

A verzió frissítése után, nem számfejti a program a szakképzési hozzájárulást a béren kívüli és egyes meghatározott juttatások esetében, 2021. adóévi juttatás esetén.

A bérszámfejtő program indulásakor a cafetéria nyilvántartásban is újra számoljuk a bruttó cafetéria kereteket.

Szakképzési hozzájárulás kedvezmény változása

A szakképzési törvény változása alapján, 2021.07.01-től, amelyik szociális hozzájárulási adó kedvezményt, a szociális hozzájárulási törvény alapján, az adómérték 50%-ával kell megállapítani, ott a szociális hozzájárulási adó kedvezményalapja után 0,75%-os mértékű szakképzési hozzájárulás kedvezmény vehető igénybe.

Ha esetleg már ilyen kedvezménnyel érintett személyt számfejtettek, akkor azokba a számfejtésekbe bele kell lépni és újra le kell a számfejtést tárolni (OK gomb) az átszámolt adatokkal.

Egyéni és társas vállalkozó minimum szociális hozzájárulási alapja minimálbér esetén 2021.07.01-től

2021.07.01-től a szociális hozzájárulási törvényt is hozzáigazították az általános szabályokhoz, miszerint a hónap első napján érvényes minimálbért (2021.06.30-ig 161.000.-, 2021.07.01-től 167.400.-) kell alapul venni (a szokásos 1,125-ös szorzóval) a szociális hozzájárulási adó megállapításakor.

Ha a vállalkozó tevékenységes legalább középfokú végzettséget igényel,  eddig is a hónap első napján érvényes bérminimum (2021.01.31-ig 210.600.-, 2021.02.01-től 219.000.-) összegét kellett alapul venni a szociális hozzájárulási adó megállapításakor.

TB ellátások számfejtése július hónapra

Az évközi változások miatt, bizonyos esetekben, július hónaptól nem számfejtette a program az ellátásokat, vagy táppénz esetében nem a megfelelő mértékkel számfejtette azt.

Ha már számfejtettek július hónapra ellátást, akkor azt ellenőrizzék, szükség szerint az új verzióval számfejtsék újra.

OTP ELEKTRA azonnali utalás fájl formátum

Az utalás fájlok közé bekerült egy új formátum az OTP bank fájl típusaihoz Egyedi azonnali (.HUF) néven. Ezzel a formátummal lehet azonnali aznapi értéknapi egyedi utalás fájlt készíteni.

TMUNK bejelentőlap készítése a munkaerő kölcsönbevevő vállalkozás helyett

A “Nyilvántartások ” / “Munkaerő-kölcsönzés” / “Kölcsönadott munkavállalók” menüpontjában lehetőség van a kölcsönbeadott munkavállalók, a kölcsönbeadással kapcsolatos adatainak külön nyilvántartásba történő felrögzítésére.

A nyilvántartásba vett adatok alapján a “Nyilvántartások ” / “Munkaerő-kölcsönzés” / “21TMUNK készítése a kölcsönvevő részére” menüpontban partnerenként elkészíthető a xml fájl, amit a kölcsönbevevő vállalkozás részére továbbítani lehet.

Tanuló szerződéssel foglalkoztatottak jövedelmének szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás mentessége

A Magyar Közlöny 106. számában, a 2021. évi LXIX. Egyes adótörvények módosításáról szóló törvényben a kihirdetést követő naptól (2021. 06. 10-től) kifizetett tanulószerződéses jövedelmek után eltörlik a szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást.

A bérszámfejtő programunk legújabb verziója már nem számolja a május hónapra a szociális hozzájárulási adót, szakképzési hozzájárulást, ha a számfejtésben a kifizetés dátuma 2021. 06. 10. vagy későbbi.  A meglévő számfejtésekbe be kell lépni, és az OK gombbal újra le kell tárolni.

A SZÉP kártyák és a rekreációs keret megemelt felső határának meghosszabbítása

A 318/2021. (VI. 9.) Korm. rendelete meghosszabbította a SZÉP kártyák és rekreációs keret éves összegének emelését 2021. év végéig.

A SZÉP kártyák szociális hozzájárulás mentességének meghosszabbítása

A 318/2021. (VI. 9.) Korm. rendelete meghosszabbította a SZÉP kártyák szociális hozzájárulási adó mentességét 2021. évben adott juttatások tekintetében. A cafetéria nyilvántartást vezető vállalkozások esetében, a bruttó cafetéria összeget a program  újraszámolja.

Reperezentáció és üzleti ajándék szociális hozzájárulási adó mentessége

A 318/2021. (VI. 9.) Korm. rendelete alapján a reprezentáció és üzleti ajándék juttatást 2021.06.10-től nem terheli szociális hozzájárulási adó.

Saját jogú nyugdíjban részesülők szociális hozzájárulási adó mentessége

A saját jogú nyugdíjban részesülők jövedelmei 2021. 06. 10-től mentesülnek a szociális hozzájárulási adó alól, kivéve az egyéb jövedelmet.

Tanulószerződéssel foglalkoztatottak – igazolatlan távollét

A tanulószerződéssel foglalkoztatottak esetében, a 2108M-08-as lapra mint távollét, az Igazolatlan távollét kód nem kerül át, azt az ÁNYK program nem is engedi használni.

De mivel egyéb nyilvántartások miatt ezt a kódot használják sok esetben, ezért a munkaidő analitikában engedi a bérszámfejtő program, saját döntés alapján, az I – Igazolatlan kód használatát tanulószerződéssel foglalkoztatottak esetében is.

Letiltások göngyölése

Néhány ügyfelünk jelezte, hogyha utólag módosítják a letiltások paramétereit, akkor a letiltások halmozása nem minden esetben történik meg teljeskörűen. Ez problémát okozhat a kisebb összeű letiltások esetében. A problémát előidézni nem tudtuk, de hogy ne fordulhasson elő,  a számfejtésbe egy újra halmozást építettünk be, amely a számfejtés tárolásakor újra göngyöli a letiltásokat. Így az utólagos módosítás sem okozhat problémát.

Szakképzési hozzájárulás átalányadózó egyéni vállalkozás esetében

Bizonyos esetekben, a bérszámfejtő program, nem számolt az átalányadózó egyéni vállalkozó foglalkoztatottjainak a jövedelmei után szakképzési hozzájárulást. Ezt módosítottuk a programba és a “Szerviz ” / “Ellenőrzés” menüpontban kilistázzuk azokat a számfejtéseket, amelyben hiányzik a szakképzési hozzájárulás összege.

Az érintett számfejtések módosításába belépve, a bérszámfejtő program kiszámolja a szakképzési hozzájárulás összegét, melyet az OK gombbal le kell tárolni.

Igazolólap az álláskeresési járadékhoz külön menüpontban

A “Jogviszony megszüntetés ” / “Igazolólap az álláskeresési járadékhoz” menüpontban külön is lekérhető az álláskeresési járadékhoz az igazolás.

Béren kívüli és egyes meghatározott juttatások szakképzési hozzájárulás mentességének meghosszabbítása

A 2021. május 21-én kihirdetett 2021. évi XL. törvény módosítja a 2021. évi I. törvényt, mellyel meghosszabbítja a veszélyhelyzetet és néhány a veszélyhelyzettel összefüggő kormányrendelet érvényességét.

Ilyen a béren kívüli és egyes meghatározott juttatások szakképzési hozzájárulás mentessége is. Az új bérszámfejtő program verzióval, a 2021. szeptember 15-i kifizetés dátumig nem számfejt a program a szakképzési hozzájárulást a béren kívüli és egyes meghatározott juttatások esetében.

A bérszámfejtő program indulásakor a cafetéria nyilvántartásban is újra számoljuk a bruttó cafetéria kereteket.

Listák összefűzése egy pdf fájlba

A “Kimutatások ” / “Listák összefűzése ” menüpontban a korábban lekért listákat egy pdf fájlba lehet menteni.

Bővebb információ az alábbi leírásban található.

Listák összefűzése a Novitax programokban

Ágazati bértámogatás elszámolólap már a májusi időszakra is

“Kimutatások ” / “Szerződések, tájékoztatók” / “Támogatási kérelmek” / “2. veszélyhelyzet” / “Összesített elszámoló lap Ágazati bértámogatás igényléséhez” menüpontban, már a májusi időszakot is tartalmazó elszámolólap készíthető el.

Béren kívüli és egyes meghatározott juttatások szakképzési hozzájárulás mentessége

A béren kívüli és egyes meghatározott juttatások szakképzési hozzájárulás mentessége a veszélyhelyzet végén lejár, ami jelenleg 2021.05.23-a.

Ezért hogy a szakképzési hozzájárulás összegét helyes tudja a bérszámfejtő program megállapítani, bevezettünk új mezőt a kifizetés dátumának a megadásához.

A Szerviz – Beállítások menüpontban a Számfejtési beállítások fülön lehet megadni a béren kívüli és egyes meghatározott juttatások kifizetésnek a napját.

Juttatások kifizetésének napja
Juttatások kifizetésének napja

A beállított napot a cafetéria nyilvántartásban (újra számolja a bruttó cafetéria keretet) és a számfejtésben is figyelembe veszi a bérszámfejtő program, de a számfejtésben a kifizetés napja még módosítható.

Juttatások kifizetésének napja a számfejtésben
Juttatások kifizetésének napja a számfejtésben

Amennyiben már történt béren kívüli és egyes meghatározott juttatások  számfejtése május hónapra, akkor a beállítások után a számfejtések helyességét ellenőrizni szükséges.

485/2020 kormányrendelet kedvezményeinek módosítása és meghosszabbítása

A 204/2021. (IV. 29.) Korm. rend módosítja a 485/2020 (XI.10.) kormányrendeletet. Az 5. § (1) bekezdés 1-25. pontjában szereplő tevékenységek esetében, a koronavírus kedvezmény és bértámogatás meghosszabbodik május hónapra is (2020. november – 2021.május hónapokra érvényesíthető).

Az 5. § (1) bekezdés 26-56. pontban szereplő tevékenységek esetében, a koronavírus kedvezmény és a bértámogatás nem hosszabbodik meg (2021.március – 2021. április hónapokra érvényesíthető).

Az egyéni és társas vállakozók esetében, továbbá a KATA adónemre vonatkozóan sem érvényesíthető kedvezmény május hónaptól (2021. március – 2021. április hónapokra érvényesíthető).

A 2108-as adatszolgáltatás még nincs hozzáigazítva a meghosszabbított kedvezmény érvényesítéséhez, ezért az új 2108-as nyomtatvány megjelenéséig a koronavírus kedvezménnyel érintett vállalkozások adatszolgáltatását ne készítsék el.

Amint az új 2108-as adatszolgáltatás nyomtatvány megjelenik, a bérszámfejtő programot is hozzáigazítjuk a változásokhoz, és erről tájékoztatást küldünk.

Munkerőpiacra lépők után érvényesíthető szociális hozzájárulási adó kedvezményének ellenőrzése

A munkaerő piacra lépők után érvényesíthető szociális hozzájárulási adó kedvezmény esetében, a százalék változás és a vége dátumok ellenőrzése szigorodott a bérszámfejtő programban, a személyi adatok tárolásakor.

Ennek oka, hogy a kedvezmény érvényesíthetősége elérte a két évet, ez befolyásolja a százalék mértékét.

Ezt az ellenőrzést a személyi adatokon kívül, a “Szerviz ” / “Személyi adatok ellenőrzése” menüpont indítása esetén is lefuttatja a program. Továbbá, ha a program indulásakor be van állítva a szociális hozzájárulási adó beállítások ellenőrzése, akkor is kijelzi a program az esetleges eltéréseket.

Kiva előleg alap a munkaerőpiacra lépő kedvezmény harmadik évében

A harmadik évben, a KIVA szerint adózó vállalkozóknál, a munkaerőpiacra lépők kedvezményét jól, de hibás alap figyelembevételével számoltuk, és a hibás alapot adtuk tovább a könyvelő program számára a kiva előleg megállapításához.

Akinek ilyen kedvezménye van, lépjen be az ilyen személyek számfejtésébe, és tárolja a számfejtéseket (a program már a helyes alapot fogja tárolni).

A számfejtések tárolása után a könyvelőprogramban újra fel kell gyűjteni a kiva alapot a Nyilvántartások/ KIVA: SZJK és kedvezmények  menüpontban, a Felgyűjtés Bér programból gomb segítségével, amely már a helyes alapot gyűjti, a helyes alappal meg kell ismételni a kiva előleg bevallást.

Havi jelenléti ív nyomtatvány kitöltött munkaidő adatokkal

A “Kimutatások ” / “Havi listák” / “Időanalitikák” / “Havi jelenléti ív (kézi kitöltésű)” menüpontban a jelenléti ív nyomtatvány készítési lehetőség kibővűlt egy új formátummal, mely a “Részletes munkaidő adatokkal” paraméter bejelölése esetén készül el.

Különlegessége, hogy a személyi adatokban, a Munkaügyi adatok fülön, a Részletes munkaidő adatok gombnál megadott időintervallumokkal feltölti a nyomtatvány mezőit. Használatát csak saját döntés alapján javasoljuk.

Tagdíjfeladási lista .csv fájl készítési lehetősége

A “Kimutatások ” / “Havi listák” / “Tagdíjlisták” / “Tagdíjfeladási lista” menüpontban, már .csv kiterjesztésű fájl készítésére is van lehetőség, mely formátumból az adatok a pénztárak által kért különböző nyomtatványokba átmásolhatóak.

Fizetés nélküli szabadság igénylése nyomtatvány

A “Kimutatások ” / “Nyomtatványok” / “Fizetés nélküli szabadság igénylése” menüpontban elkészíthető egy formanyomtatvány a fizetés nélküli szabadság igényléséhez. A nyomtatvány .rft formátumban készül sablon alapján, mely sablon a főmenüben, az “Egyéb” / “Saját dokumentumok kezelése” menüpontban klónozható és módosítható.

Negyedéves munkaügyi statisztika

A “Kimutatások ” / “Statisztikák” / “Negyedéves munkaügyi statisztika” menüpontban elkészíthető a 2009 – Negyedéves munkaügyi jelentés.

A statisztika lekérhető részletes fájl készítési funkcióval az adattartalom egyeztetéséhez.

Segítség a statisztika elkészítéséhez az alábbi leírásban található.

OSAP 2009 negyedéves munkaügyi statisztika elkészítése a 2021. évi Novitax Bér programban

2108 (4.0) és 2158 (3.0) új verzió

Április 1-jén felkerültek a 2108-as és 2158-as adatszolgáltatások új (4.0 és 3.0) verziói, amelyek már kezelik március és április hónapra (is) a 485/2020. (XI.10) kormányrendelet szerinti koronavírus kedvezményt, melyet a 86/2021 (II.27) és a 147/2021 (III.27). kormányrendeletek hosszabbítottak meg.

A Novitax bérszámfejtő programot hozzáigazítottuk a nyomtatványok új verzióihoz. A kedvezménnyel érintett vállalkozások esetében az adatszolgáltatást, csak az új verziók frissítése után készítsék el.

Koronavírus kedvezmények meghosszabbítása április hónapra

A 147/2021. (III.27) kormányrendelet meghosszabbította a 485/2020 (XI.10) kormányrendeletben foglalt koronavírus kedvezményeket. A bérszámfejtő program a számfejtéskor már kezeli az április hónapra meghosszabbított koronavírus kedvezményt.

Az ÁNYK program 2108-as adatszolgáltatás 3.0-s és a 2158-as adatszolgáltatás 2.0-s verziója továbbra sem kezeli a már meghosszabbított koronavírus kedvezményt.

Amint az ÁNYK nyomtatványok új verziója megjelenik, ellenőrizzük a bérszámfejtő programunk kompatibilitását és szükség esetén hozzáigazítjuk a bérszámfejtő programot.

Szakképzési munkaszerződés

A “Kimutatások ” / “Szerződések, tájékoztatók” / “Szerződések” / “Szakképzési munkaszerződés” menüpontban elkészíthető a szakképzési munkaszerződés. A menükezelő, Egyéb – Saját dokumentumok kezelése menüpontban van lehetőség a Novitax törzs sablon klónozására és módosítására.

Listák feltöltése a WebTax programba

A bérszámfejtő programból akár egy gombnyomással, akár automatizáltan fel lehet tölteni a különböző kimutatásokat a WebTax programba. Ennek a funkciónak a részletes leírása az alábbi elérhetőségen olvasható.

Listák feltöltése a WebTax programba a bérszámfejtő programból