Megbízási díj

Megbízási díj számfejtéséhez, az alábbi beállításokra van szükség a Novitax bérszámfejtő programban. Személyi adatok Megbízási díj számfejtése előtt fel kell rögzíteni a személyi adatokat 7-es Egyéb jogviszony állománycsoporttal. Számfejtési beállítások A Számfejtési beállítások fülön, a program megajánlja a 10%-os költséghányad alkalmazását a megbízási díj esetében úgy, hogy az “Önálló tevékenység jövedelme” mezőben a 90%-ot ajánlja … Megbízási díj részletei…

Vámhatározat könyvelése

Vámhatározat könyveléséhez szükséges beállítások A számlatükörben léteznie kell egy VPOP elszámolási számnak (Pl: 465) és a főkönyvi szám jellegének TO 21-nek kell lennie. A Beállítások/Cégbeállítások menüpont Adóbeállítások fülén az Import típusának 2 – Termékimport kivetéssel típusúnak kell lennie. Vámhatározat rögzítése A vámhatározatot rögzíthetjük a könyvelési tétellel egy időben. Miután F9-el vagy az OK gombbal letároltuk … Vámhatározat könyvelése részletei…

Ingatlan bérbeadás

Ingatlan bérbeadás számfejtéséhez, az alábbi beállításokra van szükség a Novitax bérszámfejtő programban: Személyi adatok Fel kell rögzíteni a foglalkoztatott adatait 7-es Egyéb jogviszony állománycsoporttal, megadva a személyes és a jogviszonyra vonatkozó adatokat. 99-es alkalmazás minősége kód megadása esetén, a bérszámfejtő program nem kéri a FEOR szám megadását. Szja és járulék beállítások A 2017. évig, az szja … Ingatlan bérbeadás részletei…

Egyéb szervezetek könyvelése

Egyéb szervezetek könyvelése kezdetekor be kell jelölni a  menükezelőben a Vállalkozási forma mezőben a Non- profit vállalkozási formát. A Non-profit program legfőbb különbségei a vállalkozó változathoz képest, hogy speciális jogcímállomány tartozik hozzá, a könyvelt adatok a Non-profit szervezetek számára előírt naplófőkönyv formátumban jelennek meg, a bevételeket, kiadásokat az alaptevékenységhez való viszonyuk szerint minősíteni kell, „T” … Egyéb szervezetek könyvelése részletei…

Fémkereskedelmi engedélyköteles anyag átruházása

Fémkereskedelmi engedélyköteles anyag  átruházása, felvásárlásakor (színesfém felvásárlás) 2012-től  a kifizetőnek (a felvásárlónak) meg kell állapítania és le kell vonni a magánszemélyektől a személyi jövedelemadót, amelyet a 08 bevallás „A” lapján, mint magánszemélyhez nem köthető kötelezettség be is kell vallania. (A bevételből 25% számít jövedelemnek, amelyet 16% adó terhel.) Fémkereskedelmi engedélyköteles anyag átruházása könyvelése az egyszeres könyvviteli programban … Fémkereskedelmi engedélyköteles anyag átruházása részletei…

Egyszerűsített vállalkozói adó

Az egyszerűsített vállalkozói adó alanyainak (evásoknak) 2009-től a 2002. évi XLIII. Törvény 4. paragrafusának 6. bekezdése szigorítja  nyilvántartási kötelezettségeit azzal, hogy előírja az eva-alany beszerzési, kiadási bizonylatainak  megőrzési kötelezettségét is. “(6) A bizonylatot (ideértve a beszerzésekről kapott bizonylatot is), a nyilvántartást az adó megállapításához való jog elévüléséig kell megőrizni. E kötelezettség a bizonylat rontott példányára is … Egyszerűsített vállalkozói adó részletei…

Kisadózó vállalkozások tételes adója

Kisadózó vállalkozások tételes adója alá bejelentkezett  vállalkozásnak (katás vállalkozás, társaság) bevételi nyilvántartást kell vezetnie, melyben időrendi sorrendbe kell rögzíteni a bevételeket. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról rendelkező jogszabály előírja, hogy a  nyilvántartásnak tartalmaznia kell a bizonylatok sorszámát, bevételek összegét és a bevételek megszerzésének időpontját. Kisadózó vállalkozások tételes adója a Novitax Kft integrált rendszerének egyszeres (TAXA) programjában … Kisadózó vállalkozások tételes adója részletei…

Adózási mód változások összefoglalása

Az adózási mód változások összefoglalása leírás áttekintése után  kérjük a felhasználókat, hogy fokozattan ellenőrizzék mind az áfa, 53, (43-2019. végéig) és KATA bevallásokat. (Mezőgazdasági egyéni vállalkozó bevallásába és őstermelő könyvelése esetén is az  53 bevallásába csak a vállalkozói szja sorok töltődnek.) Vonatkozik az évek közötti és az éven belüli adózási mód változásokra. Az adózási mód … Adózási mód változások összefoglalása részletei…

Arányos áfa könyvelése

Arányos áfa könyvelési alapbeállításai Az arányos áfa könyvelése a programban megoldott, automatikusan könyveli  az arányos áfás bizonylatokat, automatikusan kiszámolja a bevételek arányát, és a levonásba helyezhető áfát átkönyveli. A működéshez szükséges beállítások: NTAX, Beállítások, Cégbeállítások, Adóbeállítások fülön meg kell adni, hogy az arányszámítás a bázis alapján (tavalyi arányszámmal minden hónapban, decemberi korrekcióval) vagy normál módon … Arányos áfa könyvelése részletei…

Személyi adókedvezmény beállítása

Személyi adókedvezmény beállítása A személyi (súlyos fogyatékos) adókedvezmény érvényesítését a személyi adatokban, az Szja és járulék beállítások fülön lehet beállítani. A személyi kedvezmény beállítása esetén, a Novitax bérszámfejtő program automatikusan érvényesíti a számfejtésben a minimálbér 5 százalékának megfelelő adókedvezményt. Ezt az adókedvezményt az adóalap csökkentő tételek figyelembevétele után megmaradt adóalap alapján megállapított személyi jövedelem adó … Személyi adókedvezmény beállítása részletei…