BÉR 2021. évi 22.01-es verzió

Demó verzió érvényessége: 2021.02.28.
Regisztrált verzió érvényessége könyvelő programok: 2021.03.31
Regisztrált verzió érvényessége bérszámfejtő program:  2021.04.15
Regisztrált verzió érvényessége számlázó programok: Nincs időkorlát
Program verzió érvényessége: 2021.04.21

 • Őstermelők családi gazdaságának nyilvántartási száma
 • GYED meghosszabbítása a 128/2021 (III.13) kormányrendelet alapján
 • Koronavírus kedvezmény új ágazatokban és új jogviszonyokra is
 • Koronavírus kedvezmény a KATA adónemre is
 • Új támogatási kérelem a régi és új ágazatok esetében is
 • Új elszámolólap már a márciusi időszakra is
 • Koronavírus kedvezmény meghosszabbítása márciusra
 • Szakképzési hozzájárulás mentesség meghosszabbítása béren kívüli és egyes meghatározott juttatások esetén
 • Automatizált lista feltöltés a WebTax programba
 • Negyedéves TB kifizetőhelyi jelentések
 • Negyedéves 2158 (Őstermelő)
 • Igazolás az egyszerűsített foglalkoztatásról igazoláson a keret összeg hozzáigazítása az új minimálbérhez
 • Minimálbér változásának átvezetése a TB ellátásokban TB kifizetőhely esetén
 • Tanulószerződéssel foglalkoztatottak esetén szakképzési hozzájárulás számolása
 • Közfoglalkoztatottat megillető garantált közfoglalkoztatási bér 2021. március 1-jétől
 • 2108 2.0
 • Minimábér változás átvezetése január hónapra
 • Havi egészségbiztosítási statisztikai jelentés
 • EB21 elszámolás
 • 2108INT
 • 2158
 • 2108
 • Minimálbér 2021
 • Törzsbér és órabér változás
 • 485/2020 kormányrendelet szerinti kedvezmény 2021. február hónapra meghosszabbítva
 • Szakképzési hozzájárulás változás
 • Adóbefizetések lista bérbizonylat alapján
 • Nyilatkozat éves szabadság MT. 122. § (3) pontjától eltérő kiadásáról

Őstermelők családi gazdaságának nyilvántartási száma

A 2021. január elsején hatályba lépő új családi gazdaságokról szóló törvénnyel egyidejűleg új formátumú nyilvántartási számot kaptak az őstermelők családi gazdaságai. Ennek formátumát átvezettük a bérszámfejtő programban, melyet át is veszünk a könyvelő programokból történő személyi adat átvétel során a partner adatokból.

GYED meghosszabbítása a 128/2021 (III.13) kormányrendelet alapján

A 128/2021 (III.13) kormányrendelet alapján, ha foglalkoztatott március 14-én még jogosult GYED ellátásra, akkor ha meg is szűnne addig a jogosultsága, 2021. április 7-ig továbbra is fennállónak kell tekinteni a jogosultságot és a GYED ellátást tovább kell folyósítani.

Ehhez a “TB kifizetőhely ” / “Ellátások” menüpontban, a GYED ellátásban meg kell hosszabbítani az időtartam végét és meg kell adni a Meghosszabbított GYED első napja mezőben, az eredeti jogosultság lejártát követő napot.

Koronavírus kedvezmény új ágazatokban és új jogviszonyokra is

“Szerviz ” / “Beállítások” menüpontban, a Koronavírus kedvezmény fülön bővítettük az új tevékenységi köröknek megfeleleően a beállítható paramétereket.

Az új tevékenységek kapcsán újonnan beállított koronavírus kedvezmények esetében, a program rákérdez a kedvezmény (485/2020 kormányrendelet szerinti jogviszony) paraméter átvezetésére a személyi adatokban, mely beállításhoz új változatot is rögzít 2021.03.01 hatálybalépés dátummal.

Ha nem minden megfelelő jogviszonnyal rendelkező személy esetében kell hogy érvényesítse a program a kedvezményt, akkor átvezetési kérelem kérdésre nem-et kell felelni. Ezután a Személyi adatokban, személyenként lehet a Jogviszonyok/változások gombnál Új változatot felrögzíteni 2021.03.01 hatálybalépési dátummal. Végül a Számfejtési beállítások fülön lehet jelölni a 485/2020 kormányrendelet szerinti jogviszony paramétert.

Bővült a jogviszonyok köre, már a társas vállalkozó tagi jogviszonyra és az egyéni vállalkozókra is érvényesíthető a kedvezmény.

Jelenlegi program verzióban az alábbi alkalmazás minőségek esetén lehet  érvényesíteni a kedvezményt:

 • alkalmazotti állománycsoport esetén: 20,113,15,23
 • társas vállalkozás tagja állománycsoport esetén: 30,35,34,39,53,37
 • egyéni vállalkozó állománycsoport esetén: 21,22,26,36,38,43,40

Az új kedvezmény szabályokhoz még nincs hozzáigazítva a 2108-as és 2158-as adatszolgáltatás, ezért azokat még ne készítsék el márciusi időszakra, az új ÁNYK verziók megjelenéséig.

Koronavírus kedvezmény a KATA adónemre is

“Szerviz ” / “Beállítások” menüpontban, a Koronavírus kedvezmény fülön, új paraméterként beállítható a Koronavírus kedvezmény (KATA). A paraméter beállítása esetén, a KATA adózású egyéni és társas vállalkozóknak nem számfejti a program a KATA adónemet.

Új támogatási kérelem a régi és új ágazatok esetében is

“Kimutatások ” / “Szerződések, tájékoztatók” / “Támogatási kérelmek” / “2. veszélyhelyzet” / “Kérelem az Ágazati bértámogatási programhoz” menüpontban már az tevékenységi köröknek megfelelően is elkészül támogatási kérelem. A támogatási kérelem készítésekor a Munkáltató paraméternél állítható be a tevékenységi körnek megfelelő paraméter.

Támogatási kérelem - munkáltató paraméter
Támogatási kérelem – munkáltató paraméter

Új elszámolólap már a márciusi időszakra is

“Kimutatások ” / “Szerződések, tájékoztatók” / “Támogatási kérelmek” / “2. veszélyhelyzet” / “Összesített elszámoló lap Ágazati bértámogatás igényléséhez” menüpontban, már a 2021.03.08-án megjelent elszámolólap formátum készíthető el.

Koronavírus kedvezmény meghosszabbítása márciusra

A veszélyhelyzet meghosszabbításával egyidejűleg a koronavírus kedvezmény is meg lett hosszabbítva március hónapr is. A számfejtésen ezt már átvezettük, de a 2108-as új verziójáig a március hónapra még hibás lesz az adatszolgáltatás.

További lehetőségként, amely vállalkozás eddig nem vette igénybe a kedvezményt, de február vagy későbbi hónaptól mégis szeretné a kedvezményt érvényesíteni, akkor a Szerviz – Beállítások menüpontban a Koronavírus kedvezmény fülön történő beállítás mellett, egy változás rögzítésével a személyi adatokban már a személynél is jelölheti a kedvezmény érvényesítését a 485/2020 kormány rendelet szerinti jogviszony jelölésével.

Így a korábbi hónapokra nem, csak a változással rögzített időszaktól fogja a program a kedvezményt érvényesíteni. A Szervíz – Beállítások menüpontban a kedvezmény jelölése továbbra is lehetőséget ad a személyi adatokban történő átvezetésre, de ez csak az új változat rögzítése után, de az adott időszakra történő számfejtés előtt lehetséges.

Ezzel egyidejűleg állásfoglalás alapján, a koronavírus kedvezménnyel érintett személyek esetében, semmilyen juttatás pl.: egyes meghatározott juttatások után sem számol a program szociális hozzájárulási adót.

Szakképzési hozzájárulás mentesség meghosszabbítása béren kívüli és egyes meghatározott juttatások esetén

A veszélyhelyzet meghosszabbítása több adófizetési kedvezmény meghosszabbítását is jelenti.

Többek között a béren kívüli és egyes meghatározott juttatások utáni szakképzési hozzájárulási adó fizetési kedvezményt is meghosszabbítja a veszélyhelyzet végéig. Ez alapján a program jelenlegi verziója a január – április számfejtési hónapokra nem számol és számfejt szakképzési hozzájárulást ezeknél a juttatásoknál.

Automatizált lista feltöltés a WebTax programba

A Novitax bérszámfejtő program eddigi verziójában is lehetőség volt a lekért listák egy gombnyomással történő feltöltésére a WebTax programba. Ezzel a funkcióval bármely kimutatás azonnal továbbítható az érintett vállalkozás képviselői részére.

Az automatizált lista feltöltés a WebTax programba funkcióval, beparaméterezett lista csoportokat lehet kialakítani, amely lista csoportok, a listák egyesével történő lekérése nélkül, csoportosan legenerálódnak az előre beállított paramétereknek megfelelően és egy gomb nyomással továbbíthatóak az érintett vállakozás képviselőinek részére a WebTax programba.

Az automatizált lista feltöltés a WebTax programba funkció, a “Kimutatások ” / “Automatizált listák” menüpontban érhető el. Itt külön lehetőség van a csoportok kialakítására és a listák feltöltésére.

Az alábbi leírás nyújt bővebb segítséget a WebTaxba történő lista feltöltéshez.

Listák feltöltése a WebTax programba a bérszámfejtő programból

Negyedéves TB kifizetőhelyi jelentések

A “TB kifizetőhely ” / “Jelentések” menüpontban elkészíthetőek a negyedéves TB kifizetőhelyi jelentések:

 • Jelentés a lezárt keresőképtelen esetekről
 • Jelentés a csecsemőgondozási díjat igénybevevőkről
 • Jelentés a GYED-ről

Negyedéves 2158 (Őstermelő)

Az “Adatszolgáltatás ” / “Negyedéves adatszolgáltatások” / “2158 (Őstermelő)” menüpontban elkészíthető a negyedéves adatszolgáltatás őstermelők esetében.

Igazolás az egyszerűsített foglalkoztatásról igazoláson a keretösszeg hozzáigazítása az új minimálbérhez

A NAV tájékoztatója szerint, 2021. január 1-jéig visszamenőlegesen az új magasabb minimálbért és garantált bérminimumot lehet keretösszegként figyelembe venni az egyszerűsített foglalkoztatás jövedelmének megállapításakor.

Ennek megfelelően az Igazolás egysz. foglalkoztatásról igazolás tájékoztató részében módosítottuk a megjelenített keretösszegeket.

Minimálbér változásának átvezetése a TB ellátásokban TB kifizetőhely esetén

A minimálbér változása visszamenőleges érinti bizonyos esetekben a TB ellátások megállapítását.

A Novitax bérszámfejtő programban átvezetésre került, hogy már a 2021. januári kezdetű ellátásoknál is a 2021. február 1-jétől érvényes minimálbért vegye a program figyelembe.

Továbbá azoknál az ellátásoknál, ahol év elején, a minimálbér változás miatt az ellátás összegének az újra megállapítása szükséges, ezek jellemzően a különböző GYED ellátások, a program már szintén a 2021. február 1-jétől érvényes magasabb minimálbért veszi figyelembe.

A meglévő ellátásokat felül kell vizsgálni 2021. február 28-ig, és a már elszámolt, kifizetett, bevallott ellátások esetén, korrekció rögzítésének a segítségével lehet a különbözet a következő időszakban elszámolni.

Az ellátás korrekció rögzítéséhez az alábbi leírás nyújt segítséget.

Minimálbér változásának kezelése a TB ellátásoknál TB kifizetőhely esetében

Tanulószerződéssel foglalkoztatottak esetén szakképzési hozzájárulás számolása

A szakképzésről szóló törvény értelmezése alapján, 2021. január 1-jétől, a tanulószerződéssel foglalkoztatottak esetében is meg kell fizetni a szakképzési hozzájárulást, a szociális hozzájárulási adó alapja után.

A bérszámfejtő program új verziójában, már számolunk a tanulószerződéssel foglalkoztatottak juttatása után is szakképzési hozzájárulást. A meglévő számfejtésekbe belépve, újraszámoljuk a szakképzési hozzájárulás összegét, mely számfejtéseket újra le kell tárolni.

Közfoglalkoztatottat megillető garantált közfoglalkoztatási bér 2021. március 1-jétől

A 46/2021 (II. 5) kormányrendelet alapján, a közfoglalkoztatottat megillető garantált közfoglalkoztatási bér, teljes munkaidő teljesítése és havibér alkalmazása esetén 2021. március 1-jétől 110 815 forint.

2108 2.0

A NAV honlapján elérhető a 2108 új 2.0-s verziója, melyhez hozzáigazítottuk a bérszámfejtő programunkban az ÁNYK programba történő importálást.

Minimálbér változás átvezetése január hónapra

Személyi kedvezmény

A február 1-től érvényes magasabb minimálbérrel lehet már január 1-ig visszamenőleg is érvényesíteni a személyi kedvezményt. Ez azt jelenti, hogy a 167 400 forint egyharmada, azaz 55 800 forint érvényesíthető már január hónapban is.

A számfejtésbe újra belépve módosítjuk a személyi kedvezmény összegét, amelyet le kell újra tárolni az OK gombbal. Ezzel együtt a Levonások/letiltások, és az utalandó, kifizetendő összeg is változik.

Szociális hozzájárulási adó kedvezménye

A szociális hozzájárulás adó kedvezményét is érinti a minimálbér változás, mert a minimálbérhez kötött szociális hozzájárulási kedvezmények esetén, már január hónapra is  magasabb, a ferburától érvényes 167 400 forint minimálbérrel lehet a szociális hozzájárulási adó kedvezményt érvényesíteni.

Ezek a szociális hozzájárulási adónál érintett kedvezmények:

 • A szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény
 • A munkaerőpiacra lépők után érvényesíthető adókedvezmény
 • A három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény
 • A megváltozott munkaképességű személyek után érvényesíthető adókedvezmény
 • A védett korban elbocsátott köztisztviselők után érvényesíthető szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulási kedvezmény

A fenti kedvezmények közül ahol a szakképzési hozzájárulásból is érvényesíthető kedvezmény, azt is újra számolja a program.

A bérszámfejtő program új verziója már így számfejti a szociális hozzájárulási adó kedvezményeket az érintett kedvezmények esetében, de a már meglévő számfejtéseket is újra lehet számoltatni a  “Szerviz ” / “Januári szocho és szakképzési kedvezmény újraszámolása.” menüpontban.

Havi egészségbiztosítási statisztikai jelentés

A “TB kifizetőhely ” / “Jelentések” / “Havi egészségbiztosítási statisztikai jelentés” menüpontban elkészíthető a havi egészségbiztosítási statisztikai jelentés a MÁK felé.

EB21 elszámolás

A “TB kifizetőhely ” / “EB21 elszámolás” menüpontban elérhető az EB21 elszámolás nyomtatvány TB kifizetőhelyek esetén.

2108INT

Elérhető a 2108INT adatszolgáltatás az “Adatszolgáltatás ” / “Havi adatszolgáltatások” / “2108INT_M”és “2108INT_A” menüpontban.

2158

Elérhető a 2158 adatszolgáltatás az “Adatszolgáltatás ” / “Havi adatszolgáltatások” / “2158” menüpontban. Az elkészített adatszolgáltatás az “Adatszolgáltatás ” / “Elektronikus (ÁNYK)” menüpontban átimportálható az ÁNYK prograba.

2108

Elérhető a 2108 adatszolgáltatás az “Adatszolgáltatás ” / “Havi adatszolgáltatások” / “2108M” és “2108A” menüpontban. Az elkészített adatszolgáltatás az “Adatszolgáltatás ” / “Elektronikus (ÁNYK)” menüpontban átimportálható az ÁNYK prograba.

Az alábbi leírásban az adatszolgáltatások menete olvasható.

2108 és 2158 adatszolgáltatás elkészítésének menete és sajátosságai

Minimálbér 2021

2021.02.01-től érvényes havi minimálbér 167 400 forint, hetibér esetén 38 490 forint,  napibér alkalmazása esetén 7 700 forint, órabér alkalmazása esetén 963 forint.

2021.02.01-től érvényes garantált havi bérminimum 219 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 50 350 forint,  napibér alkalmazása esetén  10 070 forint, órabér alkalmazása esetén 1 259 forint.

Ezt megelőzően, tehát 2021. január 31-ig érvényes havi minimálbér 161 000 forint, a garantált havi bérminimum 210 600 forint.

A program jelenlegi verziója 2021. januári számfejtési hónapban a januárra érvényes minimálbérrel, 2021. február és későbbi hónapokra a február 1-jétől érvényes minimálbérrel számol, számfejt.

Egyéni és társas vállalkozók minimum szociális hozzájárulási adója

Az egyéni és társas vállakozók minimum szociális hozzájárulási adó alapját minimálbér esetén, a tárgyév első napján, azaz 2021. januárjára érvényes minimálbér 112,5%-a alapján kell megállapítani, tehát a 161 000 X1,125, azaz 181 125 forint, míg a TB járulékalapja a 2021. február 1-jétől érvényes 167 400 forint.

Garantál bérminimum alkalmazása esetén, a 2021. febuár 1-től érvényes 219 000 forint lesz a kiinduló összeg.

Szociális hozzájárulási adó adókedvezménye

A szociális hozzájárulási adóból 2021. január hónapban a januári, 2021. február hónapban a februári minimálbér alapján történik a kedvezmény érvényesítése az érintett szociális hozzájárulási adókedvezmények esetében. Ennek egyeztetése még folyamatban van, ezért előfordulhat, hogy változik a kedvezményeknél a minimálbér összege.

Szocilási hozzájárulási adó felső határának éves összege

A szociális hozzájárulási felső határa, az év elején érvényes minimálbér huszonnégyszerese. Tehát 2021-ben a januárra érvényes minimálbér alapján, 24 X 161 000 = 3 864 000 forint.

Személyi kedvezmény

A személyi kedvezmény összege a tárgyév első napján érvényes minimálbér összegének az egyharmada száz forintra kerekítve. Tehát 2021-ben a 161 000 / 3 =53 700 forint.

Szakszerv. által nyújtott üdülési szolg. és Kulturális szolgáltatásra szóló bérlet

A 606/00 Szakszerv. által nyújtott üdülési szolg. és a 704/00 Kulturális szolgáltatásra szóló bérlet éves határa a 2021. január 1-jén hatályos minimálbér, azaz a 161 000 forint.

Törzsbér és órabér változás

Elsősorban a minimálbér évközi változása esetén, de egyéb esetben is használható új automtizmus a “Személyek ” / “Törzsbér változás” és a “Személyek ” / “Órabér változás”menüpontokban, ahol a korábbi összeg átvezetés funkción kívül már az új változatot is létre tudja hozni a program, olyan időszakra amely időszakra még nem történt számfejtés.

Tehát a januári számfejtés megléte után a fenti funkciók futtatásakor az új változat meggenerálásával, a korábbi jövedelem (havi alapbér és órabér) adatok megmaradnak és az új dátummal kerül rögzítésre az új adat.

485/2020 kormányrendelet szerinti kedvezmény 2021. február hónapra meghosszabbítva

A 32/2021. (I. 29.) Korm. rendelet, a 485/2020 kormányrendelet szerinti kedvezményt 2021. február hónapra meghosszabbítja. Tehát február hónapra is érvényesíthető a kedvezmény, a feltételek fennállása esetén, az érintett munkavállalók esetében a szociális hozzájárulási adóból és a szakképzési hozzájárulásból.

Szakképzési hozzájárulás változás

A 22/2021. (I.28) kormányrendelet módosítja a 2019. évi LXXX. törvény szakképzési hozzájárulás megállapításárva vonatkozó paragrafusait. Ez alapján 2021. január 1-től visszamenőleg nem terheli szakképzési hozzájárulási kötelezettség a béren kívüli és egyes meghatározott juttatásokat a veszélyhelyzetre tekinttel.

Ez a visszamenőleges változás érinti a számfejtésben és a cafetéria nyilvántartásban lévő juttatások kezelését.

A cafetéria nyilvántartás adatait a Novitax bérszámfejtő program az új verzió telepítése utáni első belépéskor újraszámolja és az érintett cafetéria tételekről listát készít.

Az érintett számfejtésekbe újra bele kell lépni és az OK gombbal tárolni a megváltozott adatokat.

Adóbefizetések lista bérbizonylat alapján

A “Kimutatások ” / “Havi listák” / “Utalás listák” / “Adóbefizetések (bérbizonylat alapján)” elkészíthető a bérbizonylat alapján egy adóbefizetések lista forintban. Ez kizárólag a számfejtések alapján készül, a 08-as adatszolgátatás specialitásait nem veszi figyelembe.

A “Kimutatások ” / “Havi listák” / “Utalás listák” / “Adóbefizetések (2108 alapján)” készülő adóbefizetések lista a 2108-as adatszolgáltatás A-s lapja alapján készül, kerekítve. Ez a lista a 2108-as adatszolgáltatás elérése után lesz lekérhető.

Nyilatkozat éves szabadság MT. 122. § (3) pontjától eltérő kiadásáról

A “Kimutatások ” / “Nyilatkozatok” / “Nyilatkozat éves szabadság MT. 122. § (3) pontjától eltérő kiadásáról” menüpontban elkészíthető a nyilatkozat, ha megállapodás alapján a szabadság kiadása az Mt. szabályaitól eltérően történik.